Šilumos ir karšto vandens kainos

Atgal

Vadovaudamasi LR Šilumos ūkio įstatymu bei Šilumos ir karšto vandens kainų nustatymo metodikomis, AB „Panevėžio energija“ valdyba 2016 m. sausio 18 d. nustatė naujas šilumos ir karšto vandens kainų dedamąsias. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2016 02 11 nutarimu Nr. O3-40 konstatavo, kad šilumos ir karšto vandens kainų dedamosios perskaičiuotos ir nustatytos be pažeidimų. Pagal nustatytas dedamąsias kas mėnesį apskaičiuojamos šilumos ir karšto vandens kainos.

Nuo 2017 m. liepos 1 d. AB „Panevėžio energija“ valdybos 2017 06 23 sprendimu (protokolo Nr. 6-07-2017) nustatyta vienanarė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina (pasirinkus šilumos pardavimo kainą 0,08 ct/kWh) – 5,29 ct/kWh be PVM arba 6,40 ct/kWh (su 21 proc. PVM). Liepos mėnesį, palyginus su 2017 m. birželiu,  galutinė šilumos kaina mažėja 1,4 proc.

Nuo šių metų birželio 1 d. panaikinus lengvatinį 9 proc. pridėtinės vertės mokestį (PVM) šildymai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti ir karštam vandeniui, taikomas standartinis 21 proc. PVM. 

2017 m. birželio mėn.  AB „Panevėžio energija“ valdybos 2017 05 22 sprendimu nustatytos šilumos ir karšto vandens kainos.

Pagal nustatytą šilumos kainą, kiekvieną mėnesį perskaičiuojama ir karšto vandens kaina.

Karšto vandens kainos (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis) daugiabučių namų vartotojams:

Eil. Nr.
Pavadinimas
Eur/m3
           (be PVM)            

Eur/m3
(su 21 % PVM)

1.
Kai karštas vanduo  tiekiamas iš grupinių boilerinių:
 
 
1.1.
Kupiškio rajono savivaldybėje
5,20
6,29
1.2.
Pasvalio rajono savivaldybėje
4,18
5,05
1.3.
Zarasų rajono savivaldybėje
5,51
6,67
2.
Kai karštas vanduo  ruošiamas individualiuose šilumokaičiuose:
 
 
2.1.
Panevėžio miesto savivaldybėje
4,20
5,08
2.2.
Panevėžio rajono savivaldybėje
4,52
5,47
2.3.
Rokiškio rajono savivaldybėje
4,38
5,30
2.4.
Kėdainių rajono savivaldybėje
4,88
5,90
2.5.
Kupiškio rajono savivaldybėje
5,35
6,47
2.6.
Pasvalio rajono savivaldybėje
3,96
4,79
2.7.
Zarasų rajono savivaldybėje
5,24
6,34
3.
Karšto vandens kaina, esant  atvirai šilumos tiekimo sistemai:
 
 
3.1.
Panevėžio miesto savivaldybėje
5,00
6,05
 
Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis
  
  0,80 Eur butui/mėn.
 (be PVM)
0,97  Eur butui/mėn.
(su 21 proc. PVM)


Atnaujinta 2017-06-23 12:21:31