Šilumos ir karšto vandens kainos

Atgal

Vadovaudamasi LR Šilumos ūkio įstatymu bei Šilumos ir karšto vandens kainų nustatymo metodikomis, AB „Panevėžio energija“ 2016 m. sausio 18 d. nustatė naujas šilumos ir karšto vandens kainų dedamąsias. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2016 02 11 nutarimu Nr. O3-40 konstatavo, kad šilumos ir karšto vandens kainų dedamosios perskaičiuotos ir nustatytos be pažeidimų. Pagal nustatytas dedamąsias kas mėnesį yra apskaičiuojamos šilumos ir karšto vandens kainos.

Nuo 2017 m. birželio 1 d. AB „Panevėžio energija“ valdybos 2017 06 23 sprendimu (protokolo Nr. 6-07-2017) nustatyta vienanarė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina (pasirinkus šilumos pardavimo kainą 0,08 ct /kWh) – 5,29 ct/kWh (be PVM), kitiems vartotojams - 6,40 ct/kWh su 21 proc. PVM.  Palyginti su 2016 m. birželį galiojusia šilumos kaina, ji yra mažesnė 1,4 proc.

2017 m. gegužės mėn. AB „Panevėžio energija“ valdybos 2017 05 22 sprendimu nustatytos šilumos ir karšto vandens kainos.

AB „Panevėžio energija“ karšto vandens kainos išlieka tokios pat kaip ir gegužės mėnesį.

Karšto vandens kainos (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

 
 
 kitiems vartotojams
Eil. Nr.
Pavadinimas
Eur/m3
(be PVM) 
Eur/m3
(su 21% PVM)
1.
Kai karštas vanduo  tiekiamas iš grupinių boilerinių:
 
 
1.1.
Kupiškio rajono savivaldybėje
5,05
6,11
1.2.
Pasvalio rajono savivaldybėje
3,91
4,73
1.3.
Zarasų rajono savivaldybėje
4,97
6,01
2.
Kai karštas vanduo  ruošiamas  individualiuose šilumokaičiuose:
 
 
2.1.
Panevėžio miesto savivaldybėje
4,12
4,99
2.2.
Panevėžio rajono savivaldybėje
4,31
5,22
2.3.
Rokiškio rajono savivaldybėje
4,27
5,17
2.4.
Kėdainių rajono savivaldybėje
4,66
5,64
2.5.
Kupiškio rajono savivaldybėje
5,09
6,16
2.6.
Pasvalio rajono savivaldybėje
3,91
4,73
2.7.
Zarasų rajono savivaldybėje
5,00
6,05
3.
Karšto vandens kaina, esant atvirai šilumos tiekimo sistemai:
 
 
3.1.
Panevėžio miesto savivaldybėje

4,88

 5,90
 

 Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis

0,80 Eur patalpai/mėn.
(be PVM) 
  0,97 Eur patalpai/mėn. 
(su 21 proc. PVM)


Atnaujinta 2017-06-23 12:11:56