Administracinė patalpa Pušaloto g. 2-1, Mikoliškio k., Pasvalio r.

Atgal

AB „Panevėžio energija“ parduoda – Administracinę patalpą (susidedančią iš 18 vnt. įvairaus ploto patalpų), registro Nr. 44/2680968, unikalus Nr. 4400-5749-4010:4011 adresas – Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Mikoliškio k., Pušaloto g. 2-1 – toliau PATALPA.

PATALPA randasi Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Mikoliškio k., Pušaloto g. 2 esančiame Katilinės pastate (registro Nr. 35/36187, unikalus Nr. 6797-3005-4016), pagrindinė pastato naudojimo paskirtis – gamybos – pramonės.

PATALPOS bendras plotas 185,71 m2, statybos metai 1973, sienos mūrinės. Patalpos išsidėsčiusios katilinės pirmame aukšte (9 vnt.) ir antresolėje (9 vnt.). PATALPOS pagrindinė naudojimo paskirtis – administracinė. Yra vietinis vandentiekis ir nuotekų šalinimas. PATALPAI reikalingas remontas.

Katilinės pastatas ir PATALPA yra išsidėstę AB „Panevėžio energija“ išsinuomotame 0,2293 ha ploto valstybinės žemės sklype adresu Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Mikoliškio k., Pušaloto g. 2. Sklypo kadastro Nr. 6730/0010:510, naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, naudojimo pobūdis – šilumos, naftos ir dujų ūkio įmonėms statyti, patalpoms įrengti ir eksploatuoti.

Po PATALPOS pardavimo bus atliekamas 0,2296 ha ploto žemės sklypo ploto paskirstymas pagal patalpų savininkus – AB „Panevėžio energija“ ir PATALPOS pirkėją.

Pradinė PATALPOS pardavimo kaina – sutartinė.

Pasiūlymų vertinimo kriterijus -  didžiausia pasiūlyta kaina.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 32 straipsnio 1 punktu, PATALPOS pardavimas PVM neapmokestinamas.

PATALPOS pardavimas vykdomas pasirašant notarinę pirkimo – pardavimo sutartį, į kurią įtraukiami papildomi punktai, numatantys, kad PATALPOS pirkėjas įsipareigoja (privalo):

- atskirti PATALPĄ nuo AB „Panevėžio energija“ nuosavybės, užmūrijant durų į AB „Panevėžio energija“ patalpas angas;

- užtikrinti AB „Panevėžio energija“ darbuotojų priėjimą prie PATALPOJE liekančio šalto vandentiekio įvado;

- netrukdyti AB „Panevėžio energija“ nuosavybės teise priklausančiose patalpose esančios katilinės eksploatavimui, jos remonto ar rekonstravimo darbams, nebereikalingų statinių griovimui;

- pagal AB „Panevėžio energija“ pateiktą sąskaitą faktūrą apmokėti išlaidas, susijusias su žemės sklypo (kadastro Nr. 6730/0010:510) ploto paskirstymo pagal Katilinės pastato patalpų savininkus (ploto paskirstymą organizuoja AB „Panevėžio energija“);

- pagal suderintą nuomojamų plotų paskirstymo žemės sklypo planą sudaryti nuomos sutartį su Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Pasvalio skyriumi ir įregistruoti ją Nekilnojamojo turto registre;

- tuo atveju, jei bus nustatomas servitutas, padengti žemės sklype (kadastro Nr. 6730/0010:510) esančio kelio servituto (teisė važiuoti transporto priemonėms (tarnaujantis)) nustatymo ir įregistravimo Nekilnojamojo turto registre išlaidas, patirtas AB „Panevėžio energija“ (servitutas nustatomas po PATALPOS pardavimo ir naujų žemės sklypo nuomos pagal paskirstytus plotus sutarčių sudarymo);

- savo lėšomis organizuoti ir sutvarkyti į greta esantį žemės sklypą (kadastro Nr. 6730/001:512, adresas Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Mikoliškio k., Pušaloto g. 2H) patenkančios kelio dalies servituto (teisė važiuoti transporto priemonėms (tarnaujantis)) nustatymą ir įteisinimą Nekilnojamojo turto registre;

- savo lėšomis įrengti AB „Panevėžio energija“ nuosavybės teise priklausančios Katilinės patalpos (unikalus Nr. 4400-5749-4021:4012, adresas - Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Mikoliškio k., Pušaloto g. 2-1A) garažo tipo pakeliamus vartus su durimis, patekimui į Katilinės patalpą užtikrinti.

Siūlymus galima pateikti AB „Panevėžio energija“ Senamiesčio g. 113, 35114 Panevėžys (3 a, sekretoriatas). Pasirašyti siūlymai užklijuotose vokuose (ant voko turi būti nurodytas siūlytojas, jo adresas ir kontaktiniai duomenys bei užrašyta „Dėl administracinės patalpos Pušaloto g. 2-1, Mikoliškio k., Pasvalio r. pirkimo“) gali būti pateikiami paštu, per kurjerį, atvežami siūlytojo. Pasiūlymus pateikiant per kurjerį arba atvežant, dėl patekimo į pastato vidų skambinti telefonu 8-45 501003. Po nurodyto termino pateikti pasiūlymai nebepriimami ir nevertinami.

Dėl pastato apžiūros skambinti telefonais 8-451 51566 (8 687 84013), kita informacija teikiama telefonu 8-45 501078 (8 687 58766).

Vokų su pasiūlymais atplėšimas vyks adresu Senamiesčio g. 113, Panevėžys  3 aukšto pasitarimų kabinete (Nr. 306). Atsižvelgiant į besikeičiančią situaciją dėl koronaviruso COVID-19 plitimo, pateikę savo pasiūlymus siūlytojai, pageidaujantys dalyvauti vokų atplėšimo procedūroje, turi skambinti telefonu 8-45 501078 (8 687 58766) galimybių dėl dalyvavimo vokų atplėšimo procedūroje aptarimui.

PLANAI IR NUOTRAUKOS. 

Parduodamų pastatų ir statinių planus, nuotraukas galima apžiūrėti paspaudus nuorodą  Planai ir nuotraukos

Planai ir nuotraukos

 

 

 

 

 Atnaujinta 2022-11-10 15:06:35