Investicijų valdymo skyrius

 • Statybos, rekonstrukcijos bei remonto darbų bendrovėje vykdymo organizavimas:
  - techninės dokumentacijos rengimas;
  - statybos leidimų gavimas;
  - statomų ir rekonstruojamų objektų techninė priežiūra;
  - medžiagų, įrenginių ir atsarginių dalių kokybės tikrinimas;
  - sąmatos statybos ir remonto darbams.
 • Bendrovės pastatų, statinių ir inžinerinių komunikacijų priežiūros ir eksploatacijos organizavimas;
 • Bendrovės investicijų planų rengimas ir vykdymo kontrolė;
 • Paraiškų dėl investicijų planų rėmimo ir finansavimo šaltinių rengimas;
 • Sutarčių dėl Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos įsisavinimo kontrolė.

  
Viršininkas - Virginijus Petraška

Tel. (8 45) 501 066
El. paštas v.petraskape.ltAtnaujinta 2020-01-30 09:09:43