2018 metų naujienų archyvas

AB „Panevėžio energija“ skirta ES parama

2018 04 04
Šių metų kovo 23 dieną LR Ūkio ministro įsakymais AB „Panevėžio energija“ skirta iki 4,36 mln. eurų Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama Kupiškio, Pasvalio, Zarasų, Rokiškio, Panevėžio, Kėdainių šilumos tiekimo tinklams  modernizuoti ir iki 0,12 mln. eurų  parama naujų šilumos tinklų statybai Rokiškyje ir Zarasuose.
 
Parama skiriama pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonę Nr. 04.3.2-LVPA-K-102 „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“.
 
Bendra „Panevėžio energijos“ planuojamų vykdyti visame regione šilumos tinklų rekonstravimo projektų vertė – 8,7 mln. eurų. Numatomos investicijos į naujų šilumos tinklų statybą sudarys 0,234 mln. eurų. Be skirto Europos Sąjungos finansavimo projektų įgyvendinimui, likusias lėšas investuos AB „Panevėžio energija“. Projektai bus vykdomi 2018-2020 metais.
 
Pagal numatomus vykdyti projektus bus rekonstruota apie 22 km įvairių skersmenų šilumos tiekimo vamzdynų. Rekonstrukcijų metu susidėvėję šilumos tiekimo vamzdynai bus pakeisti naujais, iš anksto poliuretano sluoksniu izoliuotais šiuolaikiškais vamzdynais.
 
Atnaujinti vamzdynai šilumos tinklų atkarpose sumažins šilumos praradimus, sutaupymai sudarys apie 40 proc. juose patiriamų šilumos nuostolių. Šilumos tinklų modernizavimas didins šilumos tiekimo efektyvumą, mažės šilumos gamybos ir tiekimo savikaina, didės šilumos tiekimo patikimumas vartotojams.

 Atnaujinta 2018-04-16 10:21:27