2018 metų naujienų archyvas

Šiltas pavasaris sutrumpino šildymo sezoną

2018 05 17
AB „Panevėžio energija“ duomenimis už vieno kv. metro būsto šildymą balandžio mėnesį Panevėžio gyventojai vidutiniškai mokės po 0,20 euro. Sąskaita už standartinį dviejų kambarių buto šildymą vidutiniškai sudarys 10 eurų.
 
Šis šildymo sezonas buvo vienas iš anksčiausiai pasibaigusių nuo 2010 metų. Atšilus orams, balandžio 13 d. Panevėžyje buvo paskelbta šildymo sezono pabaiga ir daugiabučiuose namuose buvo išjungtas patalpų šildymas. Šis šildymo sezonas tęsėsi 27 dienomis trumpiau nei praėjusiais metais, kuomet šildymo sezonas buvo baigtas gegužės 12 d. Nors šildymo sezonas buvo trumpesnis, tačiau šaltesnis – vidutinė oro temperatūra sudarė 1,3 laipsnio šilumos, praėjusį sezoną – 2,3 laipsnio šilumos. Visa tai lėmė nedidelį šilumos suvartojimo pokytį per šį šildymo sezoną, todėl gyventojai už būsto šildymą bus sumokėję panašiai, kaip ir per praėjusį sezoną. 50 kvadratinių metrų buto šildymas gyventojams kainuos vidutiniškai 244 eurus, 2017 m. – 247 eurus.  
 
Priklausomai nuo namų ir jų šilumos ūkio būklės, panevėžiečiams mokesčiai už šildymą buvo skirtingi. Per visą šildymo sezoną gyventojai, kurių namuose karštas vanduo ruošiamas namo individualiame šilumokaityje, kuomet name įrengtas automatizuotas šilumos punktas, už 50 kv. metrų ploto buto šildymą vidutiniškai sumokės 259 eurus. Kituose daugiabučiuose namuose, kuriuose nėra automatizuoto šilumos punkto ir tuo pačiu galimybės reguliuoti šildymo sistemos darbą, gyventojams 50 kv. metrų šildymas vidutiniškai kainuos 272 eurus. Mažiausiai per visą šildymo sezoną bus sumokėję renovuotų namų gyventojai. 50 kv. metrų būsto šildymas gyventojams šiuose namuose vidutiniškai kainuos 171 eurą.
 
Šilumos paskirstymo tvarka ne šildymo sezono metu
Ne šildymo sezono metu daugiabučiuose namuose, ruošiant karštą vandenį namo šilumos punkte įrengtu karšto vandens ruošimo įrenginiu, namo šilumos apskaitos prietaisu suskaičiuotas šilumos kiekis paskirstomas šilumai karštam vandeniui ruošti ir šilumai karšto vandens cirkuliacijai.
 
Iš viso name suvartoto šilumos kiekio atimama šiluma karštam vandeniui paruošti, o likusi šiluma cirkuliacijai proporcingai paskirstoma namo butų skaičiui. Kiekvieną ne šildymo sezono mėnesį cirkuliacinės šilumos („gyvatuko“) mokestis butui bus skirtingas. Tai priklausys nuo viso namo gyventojų suvartoto karšto vandens kiekio, kuris suskaičiuojamas pagal šilumos punkte prieš karšto vandens ruošimo įrenginius įrengto geriamojo vandens skaitiklio rodmenis.  
  
Vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtintais šilumos paskirstymo metodais, kaip ir šildymo sezono metu, taip ir ne šildymo mėnesiais, gyventojams sąskaitose bus nurodoma (išskiriama atskira eilute) nepaskirstytam karštam vandeniui paruošti suvartota šiluma. Tai faktiškai gyventojų suvartotam, bet nedeklaruotam karštam vandeniui  ruošti suvartota šiluma. Jei gyventojai sąskaitose prie šios šilumos ras sumą su minuso ženklu, tai reikš, kad visi namo karšto vandens vartotojai sumoje bus deklaravę didesnį karšto vandens kiekį, negu iš tikrųjų tą mėnesį namo karšto vandens ruošimo įrenginiais buvo paruoštas karšto vandens kiekis. Šiuo atveju vartotojo mokama galutinė suma sumažės.
  
Ne šildymo sezono metu daugiabučiuose namuose, esant atvirai karšto vandens tiekimo sistemai, namo šilumos apskaitos prietaisu suskaičiuotas šilumos kiekis priskiriamas karšto vandens cirkuliacijai („gyvatukui“), kuris proporcingai padalijamas butų skaičiui.
 
Šilumą gali taupyti kiekvienas daugiabutis
Pasibaigus šildymo sezonui, daugelis užmiršta ir visas problemas, susijusias su daugiabučio namo šilumos ūkiu. Vasara pats tinkamiausias metas, kada verta pagalvoti, kokios priemonės leidžia sumažinti šilumos vartojimą, o tuo pačiu - ir išlaidas šildymui. Siekiant efektyviau vartoti šilumą, kompleksinis namo atnaujinimas yra neabejotinai geriausias sprendimas, tačiau nebūtina laukti kol bus atnaujintos viso namo statybinės konstrukcijos. Vien tik automatizavus šilumos punktą, sutvarkius namo vidaus šildymo ir karšto vandens sistemas,  subalansavus tolygų viso namo patalpų šildymą, galima sutaupyti iki 20 proc. išlaidų šildymui. 
 
Informacija vartotojams
Daugiau informacijos apie daugiabučiuose namuose suvartotą šilumą www.pe.lt. AB „Panevėžio energija“ vartotojai bendrovės interneto svetainėje www.pe.lt, prisijungę prie klientų savitarnos portalo, gali peržiūrėti jiems pateiktas sąskaitas už suvartotą šilumą ir karštą vandenį, jas atsispausdinti, apmokėti elektroniniu būdu bei deklaruoti karšto vandens skaitiklių rodmenis.


Atnaujinta 2018-05-21 09:25:31