2018 metų naujienų archyvas

ES parama skirta AB „Panevėžio energija“ Narteikių katilinei

2018 06 15
AB „Panevėžio energija“ ir VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra pasirašė finansavimo sutartį dėl Pasvalio r. Narteikių gyv. katilinės biokuru kūrenamo vandens šildymo katilo keitimo, skiriant iki 0,127 mln. eurų Europos Sąjungos (ES) paramą. Planuojama projekto vertė sudarys 0,25 mln. eurų. Likusią projekto dalį finansuos AB „Panevėžio energija“.
 
Parama projektui vykdyti skirta pagal LR energetikos ministro 2018 m. balandžio 26 d. įsakymą Nr. 1-125 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-K-112 priemonę „Biokuro panaudojančių šilumos gamybos įrenginių keitimas“.
 
Atsižvelgiant į centralizuoto šilumos tiekimo svarbą, būtina išsaugoti sukurtą infrastruktūrą, modernizuoti įrangą, gaminant ir tiekiant šilumą vartotojams, todėl įgyvendinant projektą, Pasvalio r. Narteikių gyvenvietės katilinėje nusidėvėjęs biokuro katilas bus keičiamas nauju, pasižyminčiu efektyvesne šilumos gamyba dėl pažangesnio degimo proceso valdymo. Vietoj esamo katilo bus sumontuotas naujas tos pačios 1 MW galios biokuru kūrenamas katilas.
 
Projekto įgyvendinimas leis deginti mažesnį atsinaujinančio kuro – biokuro kiekį, pagaminant tą patį šilumos kiekį, lyginant su nusidėvėjusiu katilu. Efektyviau bus išnaudoti energetiniai resursai, mažės šilumos gamybos sąnaudos, o tai prisidės prie šilumos kainos mažinimo ir šilumos tiekimo patikimumo vartotojams.
 
Nauji biokuro katilai šilumos gamybai
Plečiant biokuro naudojimą  iki 2020 m. AB „Panevėžio energija“  planuoja  ne tik pakeisti Narteikių gyvenvietės katilinės biokuru kūrenamo vandens šildymo katilą, bet ir rekonstruoti dvi katilines Panevėžio mieste. Mažinant priklausomybę nuo gamtinių dujų ir tuo pačiu siekiant mažesnių šilumos gamybos sąnaudų, Panevėžio katilinėse bus sumontuoti du nauji po 8 MW galios vandens šildymo katilai su 1,8 MW galios kondensaciniais ekonomaizeriais. Prie biokuro plėtros prisidės ir Pasvalio katilinės rekonstravimas, kurios metu bus statomas naujas biokuro 4 MW galios vandens šildymo katilas su 1 MW galios kondensaciniu ekonomaizeriu.
 
Planuojama, kad dėl įgyvendintų biokuro plėtros projektų, esant dabartinei biokuro kainai, šilumos kaina mažės daugiau nei 7 procentais.
 
AB „Panevėžio energija“ yra regioninė įmonė, kuri gamina ir tiekia šilumą bei karštą vandenį Panevėžio, Kėdainių, Pasvalio, Kupiškio, Rokiškio, Zarasų miestų ir rajonų vartotojams. Bendrovės investuotos lėšos į katilinių rekonstrukcijas turės įtakos į šilumos kainą visiems centralizuoto šilumos tiekimo vartotojams, nes visose regiono savivaldybėse ji nustatoma vienoda.Atnaujinta 2018-06-15 12:20:32