2018 metų naujienų archyvas

Pradedamas 2018–2019 m. šildymo sezonas

2018 10 03
Pagal galiojančius teisės aktus, šilumos vartotojai turi teisę nuspręsti dėl savo pastatų šildymo pradžios ir pabaigos nepažeidžiant nustatytų higienos normų, išskyrus savivaldybių institucijų nustatytas įstaigas, kurioms šildymo sezono pradžia ir pabaiga nustatoma savivaldybių institucijų sprendimais.
 
Šildymo sezono laikotarpiu šilumnešis privalo būti tiekiamas daugiabučio namo butams ir kitoms patalpoms šildyti. Butai ir kitos patalpos daugiabučiame name privalo būti šildomi, jeigu tam neprieštarauja dauguma to namo butų savininkų, neturinčių įsiskolinimų šilumos tiekėjui. Daugiabučių namų gyventojai tai turi nuspręsti gyvenamojo namo bendrasavininkų susirinkime daugumos balsais (50 proc. + 1 gyventojas).
 
Jeigu šilumos vartotojai, turintys teisę nuspręsti dėl savo pastatų šildymo pradžios, nusprendė pradėti pastatų šildymą kitu laiku, negu savivaldybių institucijų nustatyta šildymo sezono pradžia, jie apie savo sprendimą informuoja šilumos tiekėją. Šildymą įjungia ir parametrus sureguliuoja namo šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas.
 • Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. A-681(4.1E) nustatyta, kad  nuo 2018 m. rugsėjo 27 d. pradedamas 2018-2019 m. šildymo sezonas Panevėžio miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigose, bendrojo ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančiose ugdymo mokyklose, sveikatos priežiūros įstaigose - įstaigų vadovų nuožiūra pagal poreikį.
 • Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. A-684(4.1E) nustatyta,  kad 2018–2019 metų šildymo sezonas Panevėžio miesto biudžetinių įstaigų, įmonių ir organizacijų, gyvenamųjų namų ir kitų šilumos vartotojų, turinčių parengties šildymo sezonui aktus, pradedamas 2018 m. spalio 2 d., šildymo įjungimo darbai baigiami per 3 kalendorines dienas nuo šildymo sezono pradžios.
 • Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. A-963 skelbiama 2018-2019 m. šildymo sezono pradžia nuo 2018 m. spalio 3 d.  Rokiškio miesto ir rajono ikimokyklinėse, mokymo ir gydymo įstaigose.
 • Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. spalio 5 d. įsakymu Nr. AV-980 skelbiama 2018-2019 m. šildymo sezono pradžia nuo 2018 m. spalio 8 d. Rokiškio miesto ir rajono gyvenamuosiuose namuose bei visiems kitiems vartotojams,  turintiems parengties šildymo sezonui aktus.
 • Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. DV-608 nustatyta 2018-2019 m. šildymo sezono pradžia Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje nuo 2018 m. spalio 3 d.   
 • Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. ADV-714 nustatyta:
  1. Nuo 2018 m. spalio 4 d. rajono biudžetinių įstaigų, įmonių ir organizacijų, o taip pat visų gydymo, vaikų ir mokymo įstaigų, turinčių parengties šildymo sezonui aktus, pastatų šildymo sezono pradžia;
  2. Nuo 2018 m. spalio 5 d. gyvenamųjų namų ir kitų šilumos vartotojų, turinčių parengties šildymo sezonui aktus, pastatų šildymo sezono pradžia.
 • Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. A-409 nustatyta biudžetinių įstaigų, įmonių ir organizacijų, gyvenamųjų namų ir kitų šilumos vartotojų, turinčių parengties šildymo sezonui aktus, pastatų šildymo sezono pradžia – 2018 m. spalio 8 d. 
 • Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. I(6,6E)-476 nustatyta 2018-2019 m. šildymo sezono pradžia nuo 2018 m. spalio 5 d. rajono savivaldybės švietimo, socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros įstagoms.

 • Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. I(6,6E)-500 nustatyta 2018-2019 m. šildymo sezono pradžia nuo 2018 m. spalio 22 d. rajono gyvenamiesiems namams, rajono savivaldybės įstaigoms ir bendrovėms. 
 • Kėdainių rajono savivadybės administracijos direktoriaus 2018 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. AD-1-1137 nustatyta 2018-2019 m. šildymo sezono pradžia nuo 2018 m. spalio 5 d. Kėdainių rajono savivaldybės švietimo ir socialinėms įstagoms.
 • Kėdainių rajono savivadybės administracijos direktoriaus 2018 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. AD-1-1191 nustatyta 2018-2019 m. šildymo sezono pradžia nuo 2018 m. spalio 19 d. 

2017-2018 m. šildymo sezonas Panevėžio mieste buvo pradėtas spalio 4–5 d., Kėdainiuose spalio 3 d., Rokiškyje spalio 4 d., Kupiškyje spalio 5–6 d., Pasvalyje ir Zarasuose spalio 9 d. 

 Atnaujinta 2018-10-29 08:55:12