2018 metų naujienų archyvas

AB „Panevėžio energija“ rekonstruos katilinę Pasvalyje

2018 10 03

AB „Panevėžio energija“ tęsia investicijas, kurių tikslas – dar daugiau naudoti biokuro šilumos gamybai. Šilumos tiekimo įmonė rekonstruos Pasvalio miesto katilinę, pastatant 4 MW galios biokurą deginantį vandens šildymo katilą su 1 MW galios kondensaciniu ekonomaizeriu. Projektą planuojama baigti 2019 metų rudenį.

Biokuro naudojimas šilumos gamybai yra vienas iš AB „Panevėžio energija“ prioritetų, siekiant mažesnės šilumos kainos vartotojams. Modernizuodama katilinės įrangą, diegdama naujausias technologijas šilumos gamybos efektyvumui didinti, naudodama mažiausiai taršų kurą ir prisidėdama prie aplinkosaugos reikalavimų energetikos sektoriuje, bendrovė įgyvendins projektą  „Pasvalio RK rekonstravimas“. Projekto vertė – 1,488 mln. eurų.
 
Įvertinus projekto rizikos vertinimo ir rizikos priimtinumo analizę, AB „Panevėžio energija“ ir VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra pasirašė sutartį dėl projekto dalinio finansavimo. Iki 0,635 mln. eurų parama projektui vykdyti skirta pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonę „Biokuro panaudojimo skatinimas šilumos energijai gaminti“. 
 
Rugsėjo mėnesį pasirašyta projekto darbų rangos sutartis su UAB „Naujoji šiluma“, veikiančia  pagal jungtinės veiklos sutartį su UAB „Katlita Engineering“. Rangovas atliks naujojo katilo projektavimo, statybos, įrenginių tiekimo, montavimo ir derinimo darbus. AB „Panevėžio energija“ specialistai perims visiškai paruoštus naudoti įrenginius. Po katilinės rekonstravimo 4 MW biokuro katilas su 1 MW galios kondensaciniu ekonomaizeriu prisijungs prie jau veikiančių  įrenginių. Pagaminta šiluma bus tiekiama į Pasvalio miesto šilumos tiekimo tinklą.
 
AB „Panevėžio energija" Pasvalio mieste  šilumą gamina gamtinių dujų vandens šildymo katilais ir nedidelę dalį degindama biokurą. Didžioji dalis šilumos yra superkama iš nepriklausomų šilumos gamintojų. Rekonstravus Pasvalio katilinę, įdiegus biokurą naudojančius šilumos gamybos įrenginius, miesto centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje suvartojamų importuojamų gamtinių dujų kiekis metinėje šilumos gamyboje sumažės 2,5 tūkst. MWh. Gamtinės dujos bus minimaliai naudojamos, jos liks kaip rezervinis kuras arba naudojamos šalčių metu, kada reikės didesnio šilumos poreikio nei įprastai.
 
Projekto įgyvendinimas mažins šilumos gamybos savikainą bei aplinkos taršą – CO2 emisijos turėtų sumažėti 510 t per metus. Biokuro panaudojimas šilumos gamybai Pasvalyje padidins konkurenciją su nepriklausomais šilumos gamintojais.  


Atnaujinta 2018-10-04 09:15:48