2018 metų naujienų archyvas

Efektyvus kuro naudojimas - biokuru kūrenamas katilas Narteikių katilinėje

2018 10 16
 
 
Gaminant ir tiekiant šilumą vartotojams, atsižvelgiant į centralizuoto šilumos tiekimo svarbą, būtina išsaugoti sukurtą infrastruktūrą bei modernizuoti įrangą. Iki 2020 metų Pasvalio r. Narteikių gyvenvietės katilinėje susidėvėjęs biokuru kūrenamas katilas bus pakeistas nauju, tos pačios 1 MW galios katilu.
 
Europos Sąjungos parama  biokurą naudojančiam katilui
Rugsėjo mėnesį AB „Panevėžio energija“ ir VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra pasirašė projekto „Pasvalio r. Narteikių gyv. katilinės biokuru kūrenamo vandens šildymo katilo Nr.4 keitimas“ finansavimo sutartį,  skiriant iki 0,127 mln. eurų Europos Sąjungos paramą. Parama projektui vykdyti skirta pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonę „Biokuro panaudojančių šilumos gamybos įrenginių keitimas“.
 
Projekto vertė sudarys 0,249 mln. eurų. Iki 50 procentų projekto vertės – Europos Sąjungos parama. Likusias lėšas projektui įgyvendinti investuos AB „Panevėžio energija“.
 
Projekto „Pasvalio r. Narteikių gyv. katilinės biokuru kūrenamo vandens šildymo katilo Nr.4 keitimas“ rangos sutartis pasirašyta su konkursą laimėjusia UAB „Didma“, kuri darbus pradeda nuo techninio ir darbo projektų paruošimo. 2019 metais bus atliekamas seno katilo išmontavimas, inžinierinių sistemų įrengimas, naujo katilo statybos-montavimo darbai ir bandymai.
 
„Naujas biokuru kūrenamas katilas pasižymi efektyvesne šilumos gamyba dėl pažangesnio degimo proceso valdymo“, – sako Petras Diksa, AB „Panevėžio energija“ generalinis direktorius. Naujas katilas leis deginti mažesnį atsinaujinančio kuro – biokuro kiekį, pagaminant tą patį šilumos kiekį, lyginant su nusidėvėjusiu katilu. Efektyvus kuro panaudojimas mažins šilumos gamybos sąnaudas. Vietoj esamo katilo sumontuotas naujas vandens šildymo katilas suteiks didesnį šilumos tiekimo patikimumą vartotojams.
 
Nauji biokuro katilai šilumos gamybai
Prie biokuro plėtros prisidės ir Pasvalio katilinės rekonstravimas – bus pastatytas naujas biokuro 4 MW galios vandens šildymo katilas su 1 MW galios kondensaciniu ekonomaizeriu. Nors šiuo metu biokuras brangsta, tačiau jis išlieka dukart pigesniu nei gamtinės dujos, todėl mažinant priklausomybę nuo gamtinių dujų, plečiamas biokuro naudojimas. Iki 2020 metų AB „Panevėžio energija“ planuoja rekonstruoti ir dvi katilines Panevėžio mieste.
 
AB „Panevėžio energija“ yra regioninė įmonė, kuri gamina ir tiekia šilumą bei karštą vandenį Panevėžio, Kėdainių, Pasvalio, Kupiškio, Rokiškio, Zarasų miestų ir rajonų vartotojams. Bendrovės investuotos lėšos į katilinių rekonstravimą turės įtaką šilumos kainai, kuri nustatoma vienoda visiems centralizuoto šilumos tiekimo vartotojams visose regiono savivaldybėse.


Atnaujinta 2018-10-16 13:51:27