2018 metų naujienų archyvas

Biokuro plėtra Panevėžio elektrinės katilinėje

2018 10 30
 
Iki 2020 metų AB „Panevėžio energija" rekonstruos Panevėžio elektrinės katilinę, įrengdama 8 MW galios biokurą deginantį vandens šildymo katilą su 1,8 MW galios kondensaciniu ekonomaizeriu. Projektas orientuotas į Panevėžio miesto centralizuotos šilumos tiekimo sistemos šilumos šaltinio efektyvesnę šilumos gamybą mažesnėmis kuro sąnaudomis, mažesne aplinkos tarša.
 
Panevėžio miesto katilinėse dalis šilumos gaminama deginant gamtines dujas. Siekdama didinti  gaminamos šilumos kiekį, naudojant biokurą, AB „Panevėžio energija" rekonstruos Panevėžio elektrinės katilinę Senamiesčio gatvėje. Bendra naujai sumontuotų įrenginių šiluminė nominali galia sieks 9,8 MW.
 
Aukšto efektyvumo naujas 8 MW galios biokuro katilas generuos šilumą, o išmetamų dūmų temperatūra bus panaudojama papildomos šilumos gavimui naujai įrengtame kondensaciniame ekonomaizeryje. Numatoma papildoma šilumos energijos gamyba naudojant biokurą sieks apie 40,8 tūkst. MWh per metus. Tokiu būdu Panevėžio miesto centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje suvartojamų importuojamų gamtinių dujų kiekis metinėje šilumos gamyboje sumažėtų 43,7 tūkst. MWh arba 4,2 mln. m³.
 
Įrengtas naujas biokuro katilas pakeis gamtinėmis dujomis kūrenamų katilų darbą, dėl to mažės neigiamas poveikis aplinkai. Šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos – CO2 išmetimai sumažės 8,8 tūkst. t per metus. Sumontuota dūmų valymo įranga užtikrins kietųjų dalelių sklaidą į aplinką leistinose ribose.
 
Modernizuota įranga bei efektyviai naudojami energetiniai resursai mažins šilumos gamybos sąnaudas. Naujo katilo įrengimas skatins energetinio sektoriaus konkurencingumą kitų šildymo būdų atžvilgiu ir sudarys galimybes mažinti šilumos kainą. Projekto įgyvendinimas turės įtakos visiems AB „Panevėžio energija“ šilumos vartotojams, nes nustatoma šilumos kaina yra vienoda visuose bendrovės eksploatuojančiuose Panevėžio, Pasvalio, Kėdainių, Rokiškio, Kupiškio, Zarasų šilumos tinklų rajonuose.
 
Projekto „Panevėžio elektrinės katilinės rekonstravimas“ darbų sutartis pasirašyta su UAB „Axis Technologies“, kuri įsipareigojo atlikti visus katilinės rekonstravimo darbus. Projekto vertė  sudarys 3,3 mln. eurų. Projektą planuojama baigti 2020 metais.
 
AB Panevėžio energija“ iki 1,61 mln. eurų Europos Sąjungos parama projektui vykdyti skirta pagal LR energetikos ministro įsakymą dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonę „Biokuro panaudojimo skatinimas šilumos energijai gaminti“.


Atnaujinta 2018-10-31 08:21:31