Naujienos

Atgal

SKELBIAMA VIEŠA ATRANKA Į AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“ NEPRIKLAUSOMUS VALDYBOS NARIUS

2022 10 27

Panevėžio miesto savivaldybės administracija inicijuoja 2 nepriklausomų valdybos narių atranką. Bendrovės adresas:Senamiesčio 113, Panevėžys, įmonės kodas:147248313

Bendrovės interneto svetainės adresas: https://www.pe.lt/

Bendrovės strateginis veiklos planas: https://www.pe.lt/bendroves-investiciju-planas;

Raštas dėl valstybės lūkesčių įmonei: https://www.pe.lt/lukesciu-rastas

Bendrovės struktūra nurodyta bendrovės interneto tinklapyje: https://www.pe.lt/struktura-ir-kontaktai;

Valdybą sudarys 4 nariai.

Valdybos kadencija: 4 metai (2023-2027 m.). Atlyginimas (bruto) 1300 Eur/mėn.

Atrankos tikslas – atrinkti tinkamiausius kandidatus į valdybos nepriklausomus narius.

Atrankos procedūrose dalyvauja nepriklausoma atrankos agentūra UAB „Noriu darbo“.

Kandidatų į savivaldybės valdomos bendrovės kolegialų priežiūros organą vykdoma vadovaujantis:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0bf2e080199b11e58569be21ff080a8c/asr

 

Kandidatai, pretenduojantys į Bendrovės valdybos nepriklausomus narius, turi atitikti nustatytus specialiuosius, bei bendruosius ir nepriklausomumo reikalavimus:

Bendrieji reikalavimai

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą; 
 • turi būti nesusijęs su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių einant kolegialaus organo nepriklausomo nario pareigas kiltų interesų konfliktas.
 • turi būti neatimta ar neapribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ar atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;
 • turi nebūti per pastaruosius 5 metus atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo;

Specialieji reikalavimai

 • ne mažesnė nei 5 metų vadovaujamo darbo patirtis energetikos, arba finansų, arba teisės, arba strateginio planavimo ir valdymo srityse;
 • nacionalinės ar regioninės energetikos sektoriaus veiklos išmanymas;
 • organizacijų vystymo ir (ar) organizacijos pokyčių įgyvendinimo patirtis (privalumas); 
 • geri anglų (arba vokiečių, arba prancūzų) kalbos įgūdžiai;
 • lyderystės, komandinio darbo ir bendradarbiavimo su suinteresuotomis šalimis gebėjimai;
 • patirtis bendrovių veiklos rizikų valdyme (privalumas);
 • regioninės energetikos infrastruktūros sektoriaus veiklos reguliavimo principų išmanymas (privalumas); 
 • didelių investicinių projektų (ne mažesnių nei 5 mln. eurų) vertinimo ir įgyvendinimo patirtis (privalumas).
 • darbo kolegialiuose valdymo ar priežiūros organuose patirtis (privalumas);

Nepriklausomumo reikalavimai nustatyti Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 23(1) straipsnio 7 dalyje.

 

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatai

 • Kandidato paraiška dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija;
 • Gyvenimo aprašymas (CV);
 • Kandidato motyvacinis laiškas atrankos komisijai;
 • Kandidato tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
 • Atrankos komisijos prašymu gali būti prašoma pateikti papildomus dokumentus, patvirtinančius atitiktį nurodytiems bendriesiems, specialiesiems ir nepriklausomumo bei kitiems teisės aktų nustatytiems reikalavimams.

Kandidatai dokumentus turi pateikti iki 2022 m. gruodžio 1 d.

Galimi kandidatavimo dokumentų pateikimo būdai:

 • Paštu (registruotu laišku ar per kurjerių tarnybą) K. Donelaičio g. 62-203, LT-44248, Kaunas. Pateikiamos dokumentų kopijos, o dokumentų originalus gali būti prašoma pateikti, jei kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju;
 • Elektroniniu paštu, pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu kaunas@personalogrupe.lt .

Kontaktiniai asmenys

 • Panevėžio miesto savivaldybės kontaktinis asmuo: Daina Pilkauskienė, Miesto plėtros skyriaus vyr. specialistė, 845 501 330, daina.pilkauskiene@panevezys.lt
 • UAB „Noriu darbo“ kontaktinis asmuo: Rasa Geštautė, Projektų vadovė, 8 662 26455, rasa@personalogrupe.lt .

 

PRIEDAS.

Kandidato paraiška dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija čia.Atnaujinta 2022-10-27 09:35:56