2016 metų naujienų archyvas

AB „Panevėžio energija“ investicijos biokuro plėtrai

2016 11 09

(Panevėžio kraštas)

AB „Panevėžio energija“ pradeda naują projektą „Kondensacinio ekonomaizerio įrengimas Panevėžio RK-1“ – prie esamo biokuru kūrenamo katilo  bus įrengtas  3 MW šilumos galios degimo produktų kondensacinis ekonomaizeris. Šią savaitę AB „Panevėžio energija“ generalinis direktorius Petras Diksa ir UAB „Axis Technologies“ generalinis direktorius Giedrius Vaitkevičius pasirašė statybos rangos sutartį.

Įgyvendinus vieną iš paskutiniųjų projektų „Panevėžio miesto katilinės RK-1 modernizavimas, keičiant iškastinį kurą į biokurą“,  AB „Panevėžio energija“ toliau plečia biokuro panaudojimą. Projektas „Kondensacinio ekonomaizerio įrengimas Panevėžio RK-1“ yra tęsinys pastarojo ir susideda iš dviejų dalių. Dėl pirmos projekto dalies - kondensacinio ekonomaizerio  prijungimo prie esamo katilinės termofikacinio vamzdyno,  sutartis pasirašyta su UAB „Energijos taupymo centras“.  Antrą projekto dalį sudarys  paties kondensacinio ekonomaizerio pastatymas. Konkursą laimėjusi UAB „ Axis Technologies“ įsipareigojo   paruošti darbo projektą, atlikti statybos - montavimo darbus ir  perduoti darbų rezultatą  užsakovui.  Bendra projekto  vertė sudaro 630,9 tūkst. eurų. Projektui „Kondensacinio ekonomaizerio įrengimas Panevėžio RK-1“ įgyvendinti LR aplinkos ministro 2016 06 16 įsakymu Nr.D1-436 AB „Panevėžio energija“  skirta 200 tūkst. eurų  parama  iš  Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšų. Likusias lėšas projektui skirs AB „Panevėžio energija“.              

Projekto vykdymo eigoje prie esančio 12 MW galios vandens šildymo katilo bus įrengtas 3 MW šilumos galios kondensacinis ekonomaizeris, kuris leis naudingai panaudoti  išeinančių dūmų temperatūrą iš biokuru kūrenamo katilo ir padidinti biokuru  pagamintos šilumos kiekį Panevėžio miesto katilinėje. Planuojamas pagaminti kondensacinio ekonomaizerio šilumos kiekis sudarys 13,6 tūkst. MWh, o tai reiškia, kad  bus atsisakyta apie 1592 tūkst. m³gamtinių dujų.

Pasak  AB „Panevėžio energija“ generalinio direktoriaus Petro Diksos, įrengtas  naujas kondensacinis ekonomaizeris padidins biokuro panaudojimo efektyvumą šilumos gamybai; sumažės kuro norma vienai megavatvalandei šilumos pagaminti, tai yra  tam pačiam šilumos kiekiui pagaminti bus sudeginama mažiau kuro, mažės ir teršalų kiekis į aplinką, anglies dvideginio tarša sumažės apie 3 tūkst. tonų.

Mažindama priklausomybę nuo gamtinių dujų ir tuo pačiu siekdama mažesnių šilumos gamybos sąnaudų, AB „Panevėžio energija“ modernizavo Panevėžio miesto katilinę Pušaloto gatvėje. Šiuo metu katilinėje dirba trys biokuro katilai, kurių bendra galia sudaro 28 MW ir vienas 4 MW galios kondensacinis ekonomaizeris. 2017 m. pavasarį planuojamas naujo kondensacinio ekonomaizerio prijungimas prie esančių katilinės katilų.

 

Daiva Paulauskienė
AB „Panevėžio energija“
Atstovė spaudaiAtnaujinta 2017-02-09 15:12:58