Praėjusio mėn. faktinis šilumos poreikis

 Informuojame, kad Lietuvos Respublikos Seimui priėmus Šilumos ūkio ir Energijos išteklių rinkos įstatymų pakeitimus, nuo 2018 m. gegužės 1 d. šilumos aukcionus elektroninėje erdvėje administruoja Energijos išteklių biržos operatorius UAB BALTPOOL. Visa informacija skelbiama čia: https://www.baltpool.eu/lt/silumos-aukcionai/.

 

2018 m. gegužės mėn.
 
Pavadinimas
Mato vnt. 
Panevėžio miestas 
Kėdainių miestas 
 Kupiškio miestas
Pasvalio miestas 
 Faktinis šilumos poreikis
 MWh
12804,7 2904,5 1091,0 938,0
 - Savos gamybos šaltiniuose pagaminta šiluma
 MWh
12804,7  555,5 0,5  81,8
 - Iš nepriklausomų šilumos gamintojų nupirkta šiluma
 MWh
 

2349,0

1090,5  856,2
                     AB „LIFOSA"
 MWh
  2349,0
 
 
                     AB „SIMEGA"
 MWh
    1090,5  
                     UAB „KURANA"
 MWh
      613,0
                     UAB „EKO TERMO" 
 MWh
     

243,2

2018 m. balandžio mėn.
 
Pavadinimas
Mato vnt. 
Panevėžio miestas 
Kėdainių miestas 
 Kupiškio miestas
Pasvalio miestas 
 Faktinis šilumos poreikis
 MWh
17778,6 5808,6 2087,0 1683,7
 - Savos gamybos šaltiniuose pagaminta šiluma
 MWh
17778,6  0,6 3,0  
 - Iš nepriklausomų šilumos gamintojų nupirkta šiluma
 MWh
 

5808,0

2084,0  1683,7
                     AB „LIFOSA"
 MWh
  5808,0
 
 
                     AB „SIMEGA"
 MWh
    2084,0  
                     UAB „KURANA"
 MWh
      626,5
                     UAB „EKO TERMO" 
 MWh
     

1057,2

2018 m. kovo mėn.
 
Pavadinimas
Mato vnt. 
Panevėžio miestas 
Kėdainių miestas 
 Kupiškio miestas
Pasvalio miestas 
 Faktinis šilumos poreikis
 MWh
58259,6 15493 5151,3 4084,7
 - Savos gamybos šaltiniuose pagaminta šiluma
 MWh
58259,6   8,1 281,6
 - Iš nepriklausomų šilumos gamintojų nupirkta šiluma
 MWh
 

15493

5143,2  3803,1
                     AB „LIFOSA"
 MWh
  15493
 
 
                     AB „SIMEGA"
 MWh
    5143,2  
                     UAB „KURANA"
 MWh
      632,8
                     UAB „EKO TERMO" 
 MWh
     

3170,3

  

2018 m. vasario mėn.
 
Pavadinimas
Mato vnt. 
Panevėžio miestas 
Kėdainių miestas 
 Kupiškio miestas
Pasvalio miestas 
 Faktinis šilumos poreikis
 MWh
63994,8 16686 5533,2 4413,2
 - Savos gamybos šaltiniuose pagaminta šiluma
 MWh
63994,8   8,3 1007,8
 - Iš nepriklausomų šilumos gamintojų nupirkta šiluma
 MWh
 
16686 5524,9  
                     AB „LIFOSA"
 MWh
  16686
 
 
                     AB „SIMEGA"
 MWh
    5524,9  
                     UAB „KURANA"
 MWh
      644,6
                     UAB „EKO TERMO" 
 MWh
     

2760,8

2018 m. sausio mėn.
 
Pavadinimas
Mato vnt. 
Panevėžio miestas 
Kėdainių miestas 
 Kupiškio miestas
Pasvalio miestas 
 Faktinis šilumos poreikis
 MWh
60534,6
15975,4
5366,8
4218,1
 - Savos gamybos šaltiniuose pagaminta šiluma
 MWh

60534,6

 298,4
8,2
664,1
 - Iš nepriklausomų šilumos gamintojų nupirkta šiluma
 MWh
 
15677,0
5358,6
3554,0

         iš jų:    AB „Panevėžio stiklas"

 MWh
 
 
 
 
                     AB „LIFOSA"
 MWh
 
15677,0
 
 
                     AB „SIMEGA"
 MWh
    5358,6  
                     UAB „KURANA"
 MWh
     
685,2
                     UAB „EKO TERMO" 
 MWh
     
2868,8
2017 m. gruodžio mėn.
 
Pavadinimas
Mato vnt. 
Panevėžio miestas 
Kėdainių miestas 
 Kupiškio miestas
Pasvalio miestas 
 Faktinis šilumos poreikis
 MWh
53237,0
 
13992,0
4661,4
 
3654,8
 - Savos gamybos šaltiniuose pagaminta šiluma
 MWh

53237,0

 141,0
7,3
139,2
 - Iš nepriklausomų šilumos gamintojų nupirkta šiluma
 MWh
 
13851,0
4654,1
3515,6

         iš jų:    AB „Panevėžio stiklas"

 MWh
 
 
 
 
                     AB „LIFOSA"
 MWh
 
13851,0
 
 
                     AB „SIMEGA"
 MWh
    4654,1  
                     UAB „KURANA"
 MWh
     
760,1
                     UAB „EKO TERMO" 
 MWh
     
2755,5
2017 m. lapkričio mėn.
 
Pavadinimas
Mato vnt. 
Panevėžio miestas 
Kėdainių miestas 
 Kupiškio miestas
Pasvalio miestas 
 Faktinis šilumos poreikis
 MWh
43142,4
 
11501,0
3860,4
 
3079,8
 - Savos gamybos šaltiniuose pagaminta šiluma
 MWh

43142,4

 
6,3
137,7
 - Iš nepriklausomų šilumos gamintojų nupirkta šiluma
 MWh
 
11501,0
3854,1
2942,1

         iš jų:    AB „Panevėžio stiklas"

 MWh
 
 
 
 
                     AB „LIFOSA"
 MWh
 
11501,0
 
 
                     AB „SIMEGA"
 MWh
    3854,1  
                     UAB „KURANA"
 MWh
     
596,0
                     UAB „EKO TERMO" 
 MWh
     
2346,1
2017 m. spalio mėn.
 
Pavadinimas
Mato vnt. 
Panevėžio miestas 
Kėdainių miestas 
 Kupiškio miestas
Pasvalio miestas 
 Faktinis šilumos poreikis
 MWh
17668,7
 
2984,5
2983,9
 
2348,3
 - Savos gamybos šaltiniuose pagaminta šiluma
 MWh

17668,7

 5,6
5,0
441,4
 - Iš nepriklausomų šilumos gamintojų nupirkta šiluma
 MWh
 
2978,9
2978,9
1906,9

         iš jų:    AB „Panevėžio stiklas"

 MWh
 
 
 
 
                     AB „LIFOSA"
 MWh
 
2978,9
 
 
                     AB „SIMEGA"
 MWh
    2978,9  
                     UAB „KURANA"
 MWh
     
788,7
                     UAB „EKO TERMO" 
 MWh
     
1118,2
2017 m. rugsėjo mėn.
 
Pavadinimas
Mato vnt. 
Panevėžio miestas 
Kėdainių miestas 
 Kupiškio miestas
Pasvalio miestas 
 Faktinis šilumos poreikis
 MWh
13477,1
3299,6
1156,8
1028,7
 - Savos gamybos šaltiniuose pagaminta šiluma
 MWh

13477,1

 411,6
0,4
 - Iš nepriklausomų šilumos gamintojų nupirkta šiluma
 MWh
 
2888,0
1156,4
1028,7
         iš jų:    AB „Panevėžio stiklas"
 MWh
 
 
 
 
                     AB „LIFOSA"
 MWh
 
2888,0
 
 
                     AB „SIMEGA"
 MWh
    1156,4  
                     UAB „KURANA"
 MWh
     
808,8
                     UAB „EKO TERMO" 
 MWh
     
219,9
2017 m. rugpjūčio mėn.
 
Pavadinimas
Mato vnt. 
Panevėžio miestas 
Kėdainių miestas 
 Kupiškio miestas
Pasvalio miestas 
 Faktinis šilumos poreikis
 MWh
12753,5
3019,9
1156,8
932,1
 - Savos gamybos šaltiniuose pagaminta šiluma
 MWh

12753,5

 905,9
0,4
3,1 
 - Iš nepriklausomų šilumos gamintojų nupirkta šiluma
 MWh
 
2114,0
1156,4
929,0
         iš jų:    AB „Panevėžio stiklas"
 MWh
 
 
 
 
                     AB „LIFOSA"
 MWh
 
2114,0
 
 
                     AB „SIMEGA"
 MWh
    1156,4  
                     UAB „KURANA"
 MWh
     
781,1
                     UAB „EKO TERMO" 
 MWh
     
147,9

 

2017 m. liepos mėn.
 
Pavadinimas
Mato vnt. 
Panevėžio miestas 
Kėdainių miestas 
 Kupiškio miestas
Pasvalio miestas 
 Faktinis šilumos poreikis
 MWh
11313,5
3080,2
1125,7
847,1
 - Savos gamybos šaltiniuose pagaminta šiluma
 MWh
13113,5  434,2
0,5
 
 - Iš nepriklausomų šilumos gamintojų nupirkta šiluma
 MWh
 
2646,0
1125,2
847,1
         iš jų:    AB „Panevėžio stiklas"
 MWh
 
 
 
 
                     AB „LIFOSA"
 MWh
 
2646,0
 
 
                     AB „SIMEGA"
 MWh
    1125,2  
                     UAB „KURANA"
 MWh
     
653,7
                     UAB „EKO TERMO" 
 MWh
     
193,4
 
 

 

2017 m. birželio mėn.
 
Pavadinimas 
Mato vnt. 
Panevėžio miestas 
Kėdainių miestas 
 Kupiškio miestas
Pasvalio miestas 
 Faktinis šilumos poreikis
 MWh
12731,4
3125,0
1205,3
1015,2
 - Savos gamybos šaltiniuose pagaminta šiluma
 MWh
12731,4  
0,6
15,9
 - Iš nepriklausomų šilumos gamintojų nupirkta šiluma
 MWh
 
3125,0
1204,7
999,3
         iš jų:    AB „Panevėžio stiklas"
 MWh
 
 
 
 
                     AB „LIFOSA"
 MWh
 
3125,0
 
 
                     AB „SIMEGA"
 MWh
    1204,7  
                     UAB „KURANA"
 MWh
     
659,3
                     UAB „EKO TERMO" 
 MWh
     
340,0
 

 


 Atnaujinta 2019-03-08 12:10:17