Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2014 m. kovo 1 d.

AB „Panevėžio energija“ valdybos
 2014 m. vasario 21 d. sprendimo
1 PRIEDAS
 
AB „Panevėžio energija“ centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainos šilumos vartotojams,
taikomos nuo 2014 m. kovo 1 d.
 
1.     Šilumos iš nuosavų šaltinių gamybos kaina (be PVM):
1.1.   vienanarė – 16,17 ct/kWh;
1.1.1.        vienanarės kainos pastovioji dedamoji  -   3,68 ct/kWh;
1.1.2.        vienanarės kainos kintamoji dedamoji  - 12,49 ct/kWh.
 
2.         Patiektos į tinklą šilumos gamybos kaina (be PVM):
2.1.   vienanarė – 14,37 ct/kWh;
2.1.1.        vienanarės kainos pastovioji dedamoji  -   3,01 ct/kWh;
2.1.2.        vienanarės kainos kintamoji dedamoji  - 11,36 ct/kWh;
2.2.   dvinarė:
2.2.1.        pastovioji dalis (už patiektą į tinklą šilumos srauto galią ) – 22,04 Lt už kW per mėnesį;
2.2.2.        kintamoji dalis ( už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 11,36 ct/kWh.
 
3.         Šilumos perdavimo kaina (be PVM):
3.1.   vienanarė – 6,39 ct/kWh ;
3.1.1.        vienanarės perdavimo kainos pastovioji dedamoji  - 2,68 ct/kWh;
3.1.2.        vienanarės perdavimo kainos kintamoji dedamoji  - 3,71 ct/kWh.
3.2.   dvinarė:
3.2.1.        pastovioji dalis  (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią ) – 19,62 Lt už kW per mėnesį;
3.2.2.        kintamoji dalis  -3,71 ct/kWh.
 
4.         Patiektos iki gyvenamųjų namų ir kitų pastatų šilumos įvadų (punktų), šilumos kainos be PVM:
4.1.   vienanarė už suvartotą kiekį – 20,76 ct/kWh;
4.1.1.        vienanarės kainos pastovioji dedamoji  -   5,69 ct/kWh;
4.1.2.        vienanarės kainos kintamoji dedamoji  - 15,07 ct/kWh.
4.2.   dvinarė:
4.2.1.        pastovioji dalis ( už vidutinę vartojimo srauto galią) – 41,66 Lt už kW per mėnesį;
4.2.2.        kintamoji dalis(už suvartotą šilumos kiekį) – 15,07 ct/kWh.
 
5.         Šilumos pardavimo kaina vartotojams  pasirinktinai (be PVM) :
5.1.   0,25 ct už kWh už suvartotą šilumos kiekį arba ,
5.2.   Lt/per mėnesį:
5.2.1.        1,71 Lt per mėnesį gyventojui,
5.2.2.        15,29 Lt per mėnesį kitiems vartotojams.
 
6.         Patirtos, bet nepadengtos kuro ir pirktos šilumos sąnaudos, susidariusios dėl kuro ir  pirktos šilumos faktinių bei nustatant šilumos kainas įvertintų kainų skirtumo, paskirstytos 12 mėn. laikotarpiui (iki 2014 m. rugsėjo 30d.) ir sudaro (-0,44) ct/kWh.
 
7.         Galutinė vienanarė šilumos kaina:
7.1.   gyventojams:
7.1.1.        pasirinkus šilumos pardavimo kainą ct už kWh  už suvartotą šilumos kiekį, sudaro 20,57 ct/kWh (be PVM), t.y. apjungia šias šilumos kainų dedamąsias pagal išvardintus punktus  (4.1 punktas + 5.1. punktas + 6 punktas), arba  22,42 ct/kWh (su 9% PVM),
7.1.2.        pasirinkus šilumos pardavimo kainą Lt/mėn., sudaro 20,32 ct/kWh ir 1,71 Lt/mėn (be PVM), t.y. apjungia šias šilumos kainų dedamąsias pagal išvardintus punktus (4.1 punktas + 5.2.1. punktas + 6 punktas), arba 22,15ct/kWh ir pardavimo kaina 1,86 Lt/mėn. (su 9% PVM).
7.2.   kitiems vartotojams:
7.2.1.        pasirinkus šilumos pardavimo kainą  ct už kWh už suvartotą šilumos kiekį, sudaro 20,57 ct/kWh (be PVM), t.y. apjungia šias šilumos kainų dedamąsias pagal išvardintus punktus  (4.1 punktas + 5.1. punktas + 6 punktas), arba  24,89 ct/kWh (su 21% PVM),
7.2.2.        pasirinkus šilumos pardavimo kainą Lt/mėn., sudaro 20,32 ct/kWh ir 15,29 Lt/mėn. (be PVM), t.y. apjungia šias šilumos kainų dedamąsias pagal išvardintus punktus  (4.1 punktas +6 punktas  + 5.2.2. punktas), arba 24,59 ct/kWh  ir pardavimo kaina 18,50 Lt/mėn. (su 21% PVM).
  
8.         Karšto vandens kainos (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):
8.1.   Karšto vandens kaina daugiabučių namų vartotojams(su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis):
 
Eil. Nr.
Pavadinimas
Lt/m3
 (be PVM)
Lt/m3  
(su 9% PVM)
1.
Kai karštas vanduo  tiekiamas iš grupinių boilerinių:
 
 
1.1.
Kupiškio rajono savivaldybėje
19,35
21,09
1.2.
Pasvalio rajono savivaldybėje
15,73
17,15
1.3.
Zarasų rajono savivaldybėje
20,15
21,96
2.
Kai karštas vanduo  ruošiamas individualiuose šilumokaičiuose:
 
 
2.1.
Panevėžio miesto savivaldybėje
16,53
18,02
2.2.
Panevėžio rajono savivaldybėje
18,21
19,85
2.3.
Rokiškio rajono savivaldybėje
16,04
17,48
2.4.
Kėdainių rajono savivaldybėje
18,56
20,23
2.5.
Kupiškio rajono savivaldybėje
19,49
21,24
2.6.
Pasvalio rajono savivaldybėje
15,42
16,81
2.7.
Zarasų rajono savivaldybėje
19,41
21,16
3.
Karšto vandens kaina, esant  atvirai šilumos tiekimo sistemai:
 
 
3.1.
Panevėžio miesto savivaldybėje
18,78
20,47
 
8.2.   Karšto vandens kaina kitiems vartotojams(su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis):
 
Eil. Nr.
Pavadinimas
Lt/m3
 (be PVM)
Lt/m3  
(su 21% PVM)
1.
Kai karštas vanduo  tiekiamas iš grupinių boilerinių:
 
 
1.1.
Kupiškio rajono savivaldybėje
18,65
22,57
1.2.
Pasvalio rajono savivaldybėje
15,21
18,40
1.3.
Zarasų rajono savivaldybėje
18,35
22,20
2.
Kai karštas vanduo  ruošiamas individualiuose šilumokaičiuose:
 
 
2.1.
Panevėžio miesto savivaldybėje
16,11
19,49
2.2.
Panevėžio rajono savivaldybėje
16,59
20,07
2.3.
Rokiškio rajono savivaldybėje
15,08
18,25
2.4.
Kėdainių rajono savivaldybėje
17,25
20,87
2.5.
Kupiškio rajono savivaldybėje
18,75
22,69
2.6.
Pasvalio rajono savivaldybėje
15,21
18,40
2.7.
Zarasų rajono savivaldybėje
18,47
22,35
3.
Karšto vandens kaina, esant  atvirai šilumos tiekimo sistemai:
 
 
3.1.
Panevėžio miesto savivaldybėje
19,12
23,14


Atnaujinta 2019-03-06 12:30:04