Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2014 m. lapkričio 1 d.

Atgal
AB „Panevėžio energija“ valdybos
 2014 m. spalio 23 d. sprendimo
1 PRIEDAS
  
AB „Panevėžio energija“ centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainos šilumos vartotojams,
taikomos nuo 2014 m. lapkričio 1 d.  
   
1.     Šilumos iš nuosavų šaltinių gamybos kaina (be PVM):
1.1. vienanarė – 14,75 ct/kWh;
1.1.1.        vienanarės kainos pastovioji dedamoji  -   3,65 ct/kWh;
1.1.2.        vienanarės kainos kintamoji dedamoji  - 11,10 ct/kWh;
  
2.    Patiektos į tinklą šilumos kaina (be PVM):
2.1.   vienanarė – 13,66 ct/kWh;
2.1.1.        vienanarės kainos pastovioji dedamoji  -   3,09 ct/kWh;
2.1.2.        vienanarės kainos kintamoji dedamoji  - 10,57 ct/kWh;
2.2.   dvinarė:
2.2.1.        pastovioji dalis (už patiektą į tinklą šilumos srauto galią ) – 22,53 Lt už kW per mėnesį;
2.2.2.        kintamoji dalis ( už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 10,57 ct/kWh.
  
3.    Šilumos perdavimo kaina (be PVM):
3.1.   vienanarė – 6,60 ct/kWh ;
3.1.1.        vienanarės perdavimo kainos pastovioji dedamoji  - 3,06 ct/kWh;
3.1.2.        vienanarės perdavimo kainos kintamoji dedamoji  - 3,54 ct/kWh.
3.2.   dvinarė:
3.2.1.        pastovioji dalis  (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią ) – 22,32 Lt už kW per mėnesį;
3.2.2.        kintamoji dalis  -3,54 ct/kWh.
  
4.    Patiektos iki gyvenamųjų namų ir kitų pastatų šilumos įvadų (punktų), šilumos kainos be PVM:
4.1.   vienanarė už suvartotą kiekį –20,26 ct/kWh;
4.1.1.        vienanarės kainos pastovioji dedamoji  -   6,15 ct/kWh;
4.1.2.        vienanarės kainos kintamoji dedamoji  - 14,11 ct/kWh.
4.2.   dvinarė:
4.2.1.        pastovioji dalis ( už vidutinę vartojimo srauto galią) – 44,85 Lt už kW per mėnesį;
4.2.2.        kintamoji dalis(už suvartotą šilumos kiekį) – 14,11 ct/kWh.
  
5.    Šilumos pardavimo kaina vartotojams  pasirinktinai (be PVM) :
5.1.   0,27 ct už kWh už suvartotą šilumos kiekį arba ,
5.2.   Lt/per mėnesį:
5.2.1.        2,05 Lt per mėnesį gyventojams (butui),
5.2.2.        16,56 Lt per mėnesį kitiems vartotojams.
  
6.    Patirtos, bet nepadengtos kuro ir pirktos šilumos sąnaudos sudaro 0,00 ct/kWh.
  
7.    Galutinė vienanarė šilumos kaina:
   
7.1.   gyventojams:
7.1.1.        pasirinkus šilumos pardavimo kainą ct už kWh  už suvartotą šilumos kiekį, sudaro 20,53 ct/kWh (be PVM), t.y. apjungia šias šilumos kainų dedamąsias pagal išvardintus punktus  (4.1 punktas + 5.1. punktas + 6 punktas), arba  22,38 ct/kWh (6,48 euro  ct/kWh) su 9% PVM,
7.1.2.        pasirinkus šilumos pardavimo kainą Lt/mėn., sudaro 20,26 ct/kWh ir 2,05 Lt/mėn (be PVM), t.y. apjungia šias šilumos kainų dedamąsias pagal išvardintus punktus (4.1 punktas + 5.2.1. punktas + 6 punktas), arba 22,08 ct/kWh (6,39 euro  ct/kWh) su 9% PVM ir pardavimo kaina 2,23 Lt/mėn. (0,65 Eur/mėn. ) su 9% PVM.
   
7.2.   kitiems vartotojams:
7.2.1.        pasirinkus šilumos pardavimo kainą  ct už kWh už suvartotą šilumos kiekį, sudaro 20,53 punktas + 5.1. punktas + 6 punktas), arba  24,84 ct/kWh (7,19 euro  ct/kWh) su 21% PVM,
7.2.2.        pasirinkus šilumos pardavimo kainą Lt/mėn., sudaro 20,26 ct/kWh ir 16,56 Lt/mėn. (be PVM), t.y. apjungia šias šilumos kainų dedamąsias pagal išvardintus punktus  (4.1 punktas +6 punktas  + 5.2.2. punktas), arba 24,51 ct/kWh (7,10 euro  ct/kWh)  ir pardavimo kaina 20,04 Lt/mėn. (5,80 Eur/mėn.) su 21% PVM.
  
8.    Karšto vandens kainos (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):
  
8.1.   Karšto vandens kaina daugiabučių namų vartotojams(su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis):
  
Eil. Nr.
Pavadinimas
Lt/m3
 (be PVM)
Lt/m3  
(su 9% PVM)
Eur/m3  
(su 9% PVM)
1.
Kai karštas vanduo  tiekiamas iš grupinių boilerinių:
 
 
 
1.1.
Kupiškio rajono savivaldybėje
19,35
21,09
6,11
1.2.
Pasvalio rajono savivaldybėje
15,81
17,23
4,99
1.3.
Zarasų rajono savivaldybėje
20,32
22,15
6,42
2.
Kai karštas vanduo  ruošiamas individualiuose šilumokaičiuose:
 
 
 
2.1.
Panevėžio miesto savivaldybėje
16,33
17,80
5,16
2.2.
Panevėžio rajono savivaldybėje
17,39
18,96
5,49
2.3.
Rokiškio rajono savivaldybėje
16,17
17,63
5,11
2.4.
Kėdainių rajono savivaldybėje
18,23
19,87
5,75
2.5.
Kupiškio rajono savivaldybėje
19,65
21,42
6,20
2.6.
Pasvalio rajono savivaldybėje
14,76
16,09
4,66
2.7.
Zarasų rajono savivaldybėje
20,05
21,85
6,33
3.
Karšto vandens kaina, esant  atvirai šilumos tiekimo sistemai:
 
 
 
3.1.
Panevėžio miesto savivaldybėje
18,74
20,43
5,92
  
8.2.   Karšto vandens kaina kitiems vartotojams(su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis):
   
Eil. Nr.
Pavadinimas
Lt/m3
 (be PVM)
Lt/m3  
(su 21% PVM)
Eur/m3  
(su 21% PVM)
1.
Kai karštas vanduo  tiekiamas iš grupinių boilerinių:
 
 
 
1.1.
Kupiškio rajono savivaldybėje
18,61
22,52
6,52
1.2.
Pasvalio rajono savivaldybėje
15,18
18,37
5,32
1.3.
Zarasų rajono savivaldybėje
18,33
22,18
6,42
2.
Kai karštas vanduo  ruošiamas individualiuose šilumokaičiuose:
 
 
 
2.1.
Panevėžio miesto savivaldybėje
16,09
19,47
5,64
2.2.
Panevėžio rajono savivaldybėje
16,03
19,40
5,62
2.3.
Rokiškio rajono savivaldybėje
15,05
18,21
5,27
2.4.
Kėdainių rajono savivaldybėje
17,22
20,84
6,04
2.5.
Kupiškio rajono savivaldybėje
18,74
22,68
6,57
2.6.
Pasvalio rajono savivaldybėje
15,18
18,37
5,32
2.7.
Zarasų rajono savivaldybėje
18,45
22,32
6,46
3.
Karšto vandens kaina, esant  atvirai šilumos tiekimo sistemai:
 
 
 
3.1.
Panevėžio miesto savivaldybėje
19,08
23,09
6,69


Atnaujinta 2019-03-06 12:30:07