Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2014 m. rugpjūčio 1 d.

Atgal
AB „Panevėžio energija“ valdybos
 2014 m. liepos 23 d. sprendimo
1 PRIEDAS
  
AB „Panevėžio energija“ centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainos šilumos vartotojams,
taikomos nuo 2014 m. rugpjūčio 1 d.  
   
1.     Šilumos iš nuosavų šaltinių gamybos kaina (be PVM):
1.1.   vienanarė – 14,97 ct/kWh;
1.1.1.        vienanarės kainos pastovioji dedamoji  -   3,68 ct/kWh;
1.1.2.        vienanarės kainos kintamoji dedamoji  - 11,29 ct/kWh.
2.         Patiektos į tinklą šilumos gamybos kaina (be PVM):
2.1.   vienanarė – 13,56 ct/kWh;
2.1.1.        vienanarės kainos pastovioji dedamoji  -   3,01 ct/kWh;
2.1.2.        vienanarės kainos kintamoji dedamoji  - 10,55 ct/kWh;
2.2.   dvinarė:
2.2.1.        pastovioji dalis (už patiektą į tinklą šilumos srauto galią ) – 22,04 Lt už kW per mėnesį;
2.2.2.        kintamoji dalis ( už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 10,55 ct/kWh.
3.         Šilumos perdavimo kaina (be PVM):
3.1.   vienanarė – 6,20 ct/kWh ;
3.1.1.        vienanarės perdavimo kainos pastovioji dedamoji  - 2,68 ct/kWh;
3.1.2.        vienanarės perdavimo kainos kintamoji dedamoji  - 3,52 ct/kWh.
3.2.   dvinarė:
3.2.1.        pastovioji dalis  (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią ) – 19,62 Lt už kW per mėnesį;
3.2.2.        kintamoji dalis  -3,52 ct/kWh.
4.         Patiektos iki gyvenamųjų namų ir kitų pastatų šilumos įvadų (punktų), šilumos kainos be PVM:
4.1.   vienanarė už suvartotą kiekį –19,76 ct/kWh;
4.1.1.        vienanarės kainos pastovioji dedamoji  -   5,69 ct/kWh;
4.1.2.        vienanarės kainos kintamoji dedamoji  - 14,07 ct/kWh.
4.2.   dvinarė:
4.2.1.        pastovioji dalis ( už vidutinę vartojimo srauto galią) – 41,66 Lt už kW per mėnesį;
4.2.2.        kintamoji dalis(už suvartotą šilumos kiekį) – 14,07 ct/kWh.
5.         Šilumos pardavimo kaina vartotojams  pasirinktinai (be PVM) :
5.1.   0,25 ct už kWh už suvartotą šilumos kiekį arba ,
5.2.   Lt/per mėnesį:
5.2.1.        1,71 Lt per mėnesį gyventojui,
5.2.2.        15,29 Lt per mėnesį kitiems vartotojams.
6.         Patirtos, bet nepadengtos kuro ir pirktos šilumos sąnaudos, susidariusios dėl kuro ir  pirktos šilumos faktinių bei nustatant šilumos kainas įvertintų kainų skirtumo, paskirstytos 12 mėn. laikotarpiui (iki 2014 m. rugsėjo 30d.) ir sudaro (-0,44) ct/kWh.
7.         Galutinė vienanarė šilumos kaina:
7.1.   gyventojams:
7.1.1.        pasirinkus šilumos pardavimo kainą ct už kWh  už suvartotą šilumos kiekį, sudaro 19,57 ct/kWh (be PVM), t.y. apjungia šias šilumos kainų dedamąsias pagal išvardintus punktus  (4.1 punktas + 5.1. punktas + 6 punktas), arba  21,33 ct/kWh (su 9% PVM),
7.1.2.        pasirinkus šilumos pardavimo kainą Lt/mėn., sudaro 19,32 ct/kWh ir 1,71 Lt/mėn (be PVM), t.y. apjungia šias šilumos kainų dedamąsias pagal išvardintus punktus (4.1 punktas + 5.2.1. punktas + 6 punktas), arba 21,06 ct/kWh ir pardavimo kaina 1,86 Lt/mėn. (su 9% PVM).
7.2.   kitiems vartotojams:
7.2.1.        pasirinkus šilumos pardavimo kainą  ct už kWh už suvartotą šilumos kiekį, sudaro 19,57 punktas + 5.1. punktas + 6 punktas), arba  23,68 ct/kWh (su 21% PVM),
7.2.2.        pasirinkus šilumos pardavimo kainą Lt/mėn., sudaro 19,32 ct/kWh ir 15,29 Lt/mėn. (be PVM), t.y. apjungia šias šilumos kainų dedamąsias pagal išvardintus punktus  (4.1 punktas +6 punktas  + 5.2.2. punktas), arba 23,38 ct/kWh  ir pardavimo kaina 18,50 Lt/mėn. (su 21% PVM).
 
8.         Karšto vandens kainos (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):
8.1.   Karšto vandens kaina daugiabučių namų vartotojams(su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis):
 
Eil. Nr.
Pavadinimas
Lt/m3
 (be PVM)
Lt/m3  
(su 9% PVM)
1.
Kai karštas vanduo  tiekiamas iš grupinių boilerinių:
 
 
1.1.
Kupiškio rajono savivaldybėje
18,82
20,51
1.2.
Pasvalio rajono savivaldybėje
15,17
16,54
1.3.
Zarasų rajono savivaldybėje
19,59
21,35
2.
Kai karštas vanduo  ruošiamas individualiuose šilumokaičiuose:
 
 
2.1.
Panevėžio miesto savivaldybėje
16,00
17,44
2.2.
Panevėžio rajono savivaldybėje
17,03
18,56
2.3.
Rokiškio rajono savivaldybėje
15,50
16,90
2.4.
Kėdainių rajono savivaldybėje
18,01
19,63
2.5.
Kupiškio rajono savivaldybėje
18,96
20,67
2.6.
Pasvalio rajono savivaldybėje
14,87
16,21
2.7.
Zarasų rajono savivaldybėje
18,87
20,57
3.
Karšto vandens kaina, esant  atvirai šilumos tiekimo sistemai:
 
 
3.1.
Panevėžio miesto savivaldybėje
18,12
19,75
 
8.2.   Karšto vandens kaina kitiems vartotojams(su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis):
 
Eil. Nr.
Pavadinimas
Lt/m3
 (be PVM)
Lt/m3  
(su 21% PVM)
1.
Kai karštas vanduo  tiekiamas iš grupinių boilerinių:
 
 
1.1.
Kupiškio rajono savivaldybėje
18,14
21,95
1.2.
Pasvalio rajono savivaldybėje
14,70
17,79
1.3.
Zarasų rajono savivaldybėje
17,84
21,59
2.
Kai karštas vanduo  ruošiamas individualiuose šilumokaičiuose:
 
 
2.1.
Panevėžio miesto savivaldybėje
15,60
18,88
2.2.
Panevėžio rajono savivaldybėje
15,53
18,79
2.3.
Rokiškio rajono savivaldybėje
14,57
17,63
2.4.
Kėdainių rajono savivaldybėje
16,74
20,26
2.5.
Kupiškio rajono savivaldybėje
18,24
22,07
2.6.
Pasvalio rajono savivaldybėje
14,70
17,79
2.7.
Zarasų rajono savivaldybėje
17,96
21,73
3.
Karšto vandens kaina, esant  atvirai šilumos tiekimo sistemai:
 
 
3.1.
Panevėžio miesto savivaldybėje
18,46
22,34


Atnaujinta 2019-03-06 12:30:05