Klientų aptarnavimas
tel. (8 45) 501 050

Plačiau

Vartotojų apklausos anketa

Plačiau

Klientų aptarnavimas
tel. (8 45) 501 050

Plačiau

Vartotojų apklausos anketa

Plačiau

Klientų aptarnavimas
tel. (8 45) 501 050

Plačiau

Vartotojų apklausos anketa

Plačiau

Klientų aptarnavimas
tel. (8 45) 501 050

Plačiau

Klientų aptarnavimas
tel. (8 45) 501 050

Plačiau

Klientų aptarnavimas
tel. (8 45) 501 050

Plačiau

Naujienos

2020 09 21
Informacija dėl šildymo sezono pradžią reglamentuojančių teisės aktų nuostatų taikymo
Artėjant 2020-2021 m. šildymo sezonui ir siekiant išvengti nesklandumų paleidžiant pastatų, prijungtų prie centralizuotų šilumos tiekimo sistemų, šildymo sistemas, primename apie žemiau išvardintus teisės aktus, kurie reglamentuoja šilumos tiekėjų, pastatų savininkų ir šildymo ir karšto vandens...
2020 09 08
Modernizuoti daugiabučio namo šilumos punktą - galimybė taupyti
Siekiant šilumą naudoti kuo efektyviau, ypač aktuali daugiabučių namų senų šilumos punktų su elevatoriniais mazgais renovacija.
2020 09 05
Dėmesio!
Atsižvelgiant į situaciją dėl koronaviruso, nuo rugpjūčio 3 d. AB „Panevėžio energija“ klientai, besilankantys vartotojų aptarnavimo vietose privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones.
2020 09 02
Naujos šilumos trasos Rokiškyje ir Zarasuose
AB „Panevėžio energija“ baigė įgyvendinti Europos Sąjungos parama finansuojamą projektą „Šilumos tinklų statyba Zarasuose ir Rokiškyje“. Projekto vertė – daugiau nei 290 tūkst. eurų. Sumontuotos naujos 734 metrų ilgio naujos šilumos trasos.
2020 08 26
Vasara – radiatorių keitimo metas
Tinkamas radiatoriaus parinkimas ir įrengimas padės taupyti šilumą
Visos naujienos


Naudinga informacija

Socialinės paramos šeimai informacinė sistema (toliau – SPIS) – informacinė sistema, veikianti pagal bendradarbiavimo sutartis tarp Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – SADM) ir visų šalies savivaldybių. SPIS paskirtis – vienodai registruoti ir kaupti informaciją apie savivaldybėse teikiamą socialinę paramą, analizuoti šią informaciją pagal savivaldybes, paramos rūšis bei paramos gavėjus, taip pat užkirsti kelią paramos gavimui keliose savivaldybėse vienu metu (http://spis.lt).

Energetikos ABC - tai viena iš priemonių, skirtų įgyvendinti Komisijos Energetikos bei geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų vartotojų švietimo ugdymo 2016–2018 metų programą, kurios tikslas yra gerinti energetikos bei geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų vartotojų švietimą, didinti šiose srityse dirbančių vartotojų asociacijų vaidmenį ( energetikosabc.lt).