Šilumos ir karšto vandens kainos

Atgal
Vadovaudamasi LR šilumos ūkio įstatymu, Šilumos kainos nustatymo metodika, Karšto vandens kainų nustatymo metodika, Šilumos ir karšto vandens kainų dedamosiomis, AB „Panevėžio energija“ valdyba  2024 05 22 sprendimu (protokolo Nr. 8-05-2024) nustatė centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas nuo 2024 m. birželio 1 d.:
Šilumos kaina -  6,15 ct/kWh (be PVM), gyventojams šilumos kaina - 6,70 ct/kWh (su 9 proc.PVM).
Pasibaigus šildymo sezonui, už centralizuotai tiekiamą šilumą ir karštą vandenį gyventojams taikomas 9 proc. pridėtinės vertės mokestis (PVM). 
 

 Eil. Nr.  

  Pavadinimas    Mato         vnt.     Kaina         
1. Vienanarė šilumos  kaina (už suvartotą kiekį) be PVM:   ct/kWh 6,15
1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji ct/kWh 2,63
1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji ct/kWh 3,89
1.3. papildoma dedamoji ct/kWh -0,37
2. Pridėtinės vertės mokestis (9%) ct/kWh 0,55
3. Galutinė vienanarė šilumos kaina (už suvartotą kiekį) ct/kWh 6,70

 

Karšto vandens kainos (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomisdaugiabučių namų vartotojams:

         
Eil. Nr.
Savivaldybė

Gyventojams,Eur/m3

Kitiems vartotojams, Eur/m3

 be
 PVM   

su 9 %
PVM   

be
PVM

su 21 %
PVM

1.
Panevėžio miesto savivaldybėje
5,33
5,81
5,43 6,57
2.
Panevėžio rajono savivaldybėje
6,33
6,90
6,45
7,80
3.
Rokiškio rajono savivaldybėje
6,43
7,01
6,56
7,94
4.
Kėdainių rajono savivaldybėje
6,18
6,74
6,31
7,64
5.
Kupiškio rajono savivaldybėje
7,61
8,29
7,71
9,33
6.
Pasvalio rajono savivaldybėje
5,41
5,90
5,56
6,73
7.
Zarasų rajono savivaldybėje
7,25
7,90
7,39
8,94
   
 
 
Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis
  
  0,80 Eur butui/mėn.
 (be PVM)
0,97  Eur butui/mėn.
(su 21 proc. PVM)

 

2024 m. gegužės mėn. šilumos ir karšto vandens kainosAtnaujinta 2024-05-24 12:19:36