Šilumos ir karšto vandens kainos

Atgal
Vadovaudamasi LR šilumos ūkio įstatymu, Šilumos kainos nustatymo metodika, Karšto vandens kainų nustatymo metodika, Šilumos ir karšto vandens kainų dedamosiomis, AB „Panevėžio energija“ valdyba 2024 02 23 sprendimu (protokolo Nr. 8-02-2024) nustatė centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas nuo 2024 m. kovo 1 d.:
Šilumos kaina -  6,54 ct/kWh (be PVM), gyventojams šilumos kaina - 6,54 ct/kWh.
Nuo 2023 m. spalio 1 d. iki 2024 m. balandžio 30 d. iš valstybės biudžeto kompensuojamas 9 proc. pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifas gyventojams centralizuotai teikiamai šilumai.
 

 Eil. Nr.  

  Pavadinimas    Mato vnt.     Kaina         
1. Vienanarė šilumos  kaina (už suvartotą kiekį) be PVM:   ct/kWh 6,54
1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji ct/kWh 2,09
1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji ct/kWh 4,51
1.3. papildoma dedamoji ct/kWh -0,06
2. Pridėtinės vertės mokestis (9%) ct/kWh 0,59
3. Kompensuojamas pridėtinės vertės mokestis (9%) ct/kWh -0,59
4. Galutinė vienanarė šilumos kaina (už suvartotą kiekį)   ct/kWh 6,54

 

Karšto vandens kainos (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomisdaugiabučių namų vartotojams:

         
Eil. Nr.
Savivaldybė

Gyventojams,Eur/m3

 

Kitiems vartotojams,Eur/m3

 be
 PVM   

be
PVM

su 21 %
PVM

1.
Panevėžio miesto savivaldybėje
5,53
5,63 6,81
2.
Panevėžio rajono savivaldybėje
6,52
6,64
8,03
3.
Rokiškio rajono savivaldybėje
6,63
6,76
8,18
4.
Kėdainių rajono savivaldybėje
6,38
6,51
7,88
5.
Kupiškio rajono savivaldybėje
7,36
7,46
9,03
6.
Pasvalio rajono savivaldybėje
5,61
5,76
6,97
7.
Zarasų rajono savivaldybėje
7,45
7,59
9,18
   
 
  
 
Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis
  
  0,80 Eur butui/mėn.
 (be PVM)
0,97  Eur butui/mėn.
(su 21 proc. PVM)

 

2024 m. vasario mėn. šilumos ir karšto vandens kainosAtnaujinta 2024-02-26 07:56:59