Šilumos ir karšto vandens kainos

Atgal
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 2020 10 01 nutarimu Nr. O3E-920 nustatė naujas AB "Panevėžio energija" šilumos bazinės kainos dedamąsias.
 
Vadovaudamasi LR šilumos ūkio įstatymu bei Šilumos kainos nustatymo metodika, AB „Panevėžio energija“ valdyba 2020 10 22 sprendimu Nr. 7-11-2020 nustatė šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems šilumos bazinės kainos galiojimo metams, kurios įsigaliojo nuo 2020 m. gruodžio 1 d. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 2020 11 12 nutarimu Nr. O3E-1127 suderino naujas šilumos kainos dedamąsias.
 
Šilumos kainos, vadovaujantis galiojančiomis šilumos kainų dedamosiomis ir atsižvelgiant į kuro ir superkamos šilumos kainų pokytį, perskaičiuojamos kas mėnesį.
 
Karšto vandens kainos perskaičiuojamos, keičiantis šilumos ir geriamojo vandens kainoms.
 
Nuo 2021 m. gruodžio 1 d. AB „Panevėžio energija“ valdybos 2021 11 23 sprendimu (protokolo Nr. 7-13-2021) nustatyta vienanarė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina (pasirinkus šilumos pardavimo kainą 0,06 ct/kWh) – 5,45 ct/kWh (be PVM), gyventojams 5,94 ct/kWh (su 9 proc. PVM) ir karšto vandens kainos. 
 
Karšto vandens kainos (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomisdaugiabučių namų vartotojams:
         
Eil. Nr.
Pavadinimas

Gyventojams,
Eur/m3

Kitiems vartotojams,
Eur/m3

be
PVM

su 9 %
PVM

be
PVM

su 21 %
PVM

1.
Esant uždarai šilumos ir karšto vandens  tiekimo sistemai:
 
 
   
1.1.
Panevėžio miesto savivaldybėje
4,35
4,74 4,44 5,37
1.2.
Panevėžio rajono savivaldybėje
4,86
5,30  4,95
5,99
1.3.
Rokiškio rajono savivaldybėje
4,82
5,25
 4,93
5,97
1.4.
Kėdainių rajono savivaldybėje
5,22
5,69  5,33
6,45
1.5.
Kupiškio rajono savivaldybėje
6,14
6,69  6,24
7,55
1.6.
Pasvalio rajono savivaldybėje
4,36
4,75
4,43
5,36
1.7.
Zarasų rajono savivaldybėje
5,74
6,26
 5,88
711
2.
Esant atvirai šilumos ir karšto vandens  tiekimo sistemai:
 
 
   
2.1.
Panevėžio miesto savivaldybėje
5,15
5,61
 5,24
6,34
 
Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis
  
  0,80 Eur butui/mėn.
 (be PVM)
0,97  Eur butui/mėn.
(su 21 proc. PVM)

 

2021 m. lapkričio mėn. šilumos ir karšto vandens kainos

 
 


Atnaujinta 2021-11-24 09:59:28