Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra

Atgal

Informacija

 PANEVĖŽYJE  Paslaugų tarnyba +370 45 501 064
   Klientų aptarnavimo tarnyba +370 45 501 050
 PASVALYJE   +370 451 51 726
 ZARASUOSE   +370 385 51 533

 

Maksimalūs priežiūros tarifai

Daugiabučių pastatų:

PANEVĖŽIO M. (juridinis pagrindas  Panevėžio m. savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-323 2014-10-23 )
PANEVĖŽIO RAJ. (juridinis pagrindas  Panevėžio raj. savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-197 2014-11-20 )
PASVALIO RAJ. (juridinis pagrindas  Pasvalio raj. savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T1-181 2014-10-22 )
ZARASŲ RAJ. (juridinis pagrindas  Zarasų raj. savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-152 2014-09-26 )

Pastatų, išskyrus daugiabučius:

Priežiūros kainą nustato Generalinis direktorius, vadovaudamasis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtinta Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalių tarifų nustatymo metodika (2009 m. kovo 25 d. Nr. O3-34).   Kaina apskaičiuojama kiekvienam pastatui atskirai, įvertinus pastato šildymo ir karšto vandens sistemą.

 

Informacija apie sistemų eksploatavimą
  

Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutarties forma Pastato šildymo ir karšto vandens sistemoje atliekamų darbų sąrašas
Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemose atlikti darbai registruojami Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros darbų žurnale, kuris yra kiekvieno pastato šilumos punkte (pagal Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisykles)

  

Santykinių suvartojimo rodiklių ataskaita
(šilumos pastatui šildyti, karštam vandeniui ruošti ir karšto vandens temperatūrai palaikyti)  
 

PANEVĖŽYS

PASVALYS

ZARASAI

2024-04 ataskaita

2024-04 ataskaita 2024-04 ataskaita

2024-03 ataskaita

2024-03 ataskaita 2024-03 ataskaita

2024-02 ataskaita

2024-02 ataskaita 2024-02 ataskaita

2024-01 ataskaita

2024-01 ataskaita 2024-01ataskaita

2023-12 ataskaita

2023-12 ataskaita 2023-12 ataskaita

2023-11 ataskaita

2023-11 ataskaita 2023-11 ataskaita

2023-10 ataskaita

2023-10 ataskaita 2023-10 ataskaita

2023-09 ataskaita

2023-09 ataskaita 2023-09 ataskaita

2023-08 ataskaita

2023-08 ataskaita 2023-08 ataskaita

2023-07 ataskaita

2023-07 ataskaita 2023-07 ataskaita

2023-06 ataskaita

2023-06 ataskaita 2023-06 ataskaita

2023-05 ataskaita

2023-05 ataskaita 2023-05 ataskaita

2023-04 ataskaita

2023-04 ataskaita 2023-04 ataskaita

2023-03 ataskaita

2023-03 ataskaita 2023-03 ataskaita

2023-02 ataskaita

2023-02 ataskaita 2023-02 ataskaita

2023-01 ataskaita

2023-01 ataskaita 2023-01 ataskaita

2022-12 ataskaita

2022-12 ataskaita 2022-12 ataskaita

2022-11 ataskaita

2022-11 ataskaita 2022-11 ataskaita

2022-10 ataskaita

2022-10 ataskaita 2022-10 ataskaita

2022-09 ataskaita

2022-09 ataskaita 2022-09 ataskaita

2022-08 ataskaita

2022-08 ataskaita 2022-08 ataskaita

2022-07 ataskaita

2022-07 ataskaita 2022-07 ataskaita

2022-06 ataskaita

2022-06 ataskaita 2022-06 ataskaita

2022-05 ataskaita

2022-05 ataskaita 2022-05 ataskaita

2022-04 ataskaita

2022-04 ataskaita 2022-04 ataskaita

2022-03 ataskaita

2022-03 ataskaita 2022-03 ataskaita

2022-02 ataskaita

2022-02 ataskaita 2022-02 ataskaita

2022-01 ataskaita

2022-01 ataskaita 2022-01 ataskaita

2021-12 ataskaita

2021-12 ataskaita 2021-12 ataskaita

2021-11 ataskaita

2021-11 ataskaita 2021-11 ataskaita

2021-10 ataskaita

2021-10 ataskaita 2021-10 ataskaita

2021-09 ataskaita

2021-09 ataskaita 2021-09 ataskaita

2021-08 ataskaita

2021-08 ataskaita 2021-08 ataskaita

2021-07 ataskaita

2021-07 ataskaita 2021-07 ataskaita

2021-06 ataskaita

2021-06 ataskaita 2021-06 ataskaita

2021-05 ataskaita

2021-05 ataskaita 2021-05 ataskaita

2021-04 ataskaita

2021-04 ataskaita 2021-04 ataskaita

2021-03 ataskaita

2021-03 ataskaita 2021-03 ataskaita

2021-02 ataskaita

2021-02 ataskaita 2021-02 ataskaita

2021-01 ataskaita

2021-01 ataskaita 2021-01 ataskaita

2020-12 ataskaita

2020-12 ataskaita 2020-12 ataskaita

2020-11 ataskaita

2020-11 ataskaita 2020-11 ataskaita

2020-10 ataskaita

2020-10 ataskaita 2020-10 ataskaita

2020-09 ataskaita

2020-09 ataskaita 2020-09 ataskaita

2020-08 ataskaita

2020-08 ataskaita 2020-08 ataskaita

2020-07 ataskaita

2020-07 ataskaita 2020-07 ataskaita

2020-06 ataskaita

2020-06 ataskaita 2020-06 ataskaita

2020-05 ataskaita

2020-05 ataskaita 2020-05 ataskaita

2020-04 ataskaita

2020-04 ataskaita 2020-04 ataskaita

2020-03 ataskaita

2020-03 ataskaita 2020-03 ataskaita

2020-02 ataskaita

2020-02 ataskaita 2020-02 ataskaita

2020-01 ataskaita

2020-01 ataskaita 2020-01 ataskaita

2019-12 ataskaita

2019-12 ataskaita 2019-12 ataskaita

2019-11 ataskaita

2019-11 ataskaita 2019-11 ataskaita

2019-10 ataskaita

2019-10 ataskaita 2019-10 ataskaita

2019-09 ataskaita

2019-09 ataskaita 2019-09 ataskaita

2019-08 ataskaita

2019-08 ataskaita 2019-08 ataskaita

2019-07 ataskaita

2019-07 ataskaita 2019-07 ataskaita

2019-06 ataskaita

2019-06 ataskaita 2019-06 ataskaita

2019-05 ataskaita

2019-05 ataskaita 2019-05 ataskaita

2019-04 ataskaita

2019-04 ataskaita 2019-04 ataskaita

2019-03 ataskaita

2019-03 ataskaita 2019-03 ataskaita

2019-02 ataskaita

2019-02 ataskaita 2019-02 ataskaita

2019-01 ataskaita

2019-01 ataskaita 2019-01 ataskaita

2018-12 ataskaita

2018-12 ataskaita 2018-12 ataskaita

2018-11 ataskaita

2018-11 ataskaita 2018-11 ataskaita

2018-10 ataskaita

2018-10 ataskaita 2018-10 ataskaita

2018-09 ataskaita

2018-09 ataskaita 2018-09 ataskaita

2018-08 ataskaita

2018-08 ataskaita 2018-08 ataskaita

2018-07 ataskaita

2018-07 ataskaita 2018-07 ataskaita

2018-06 ataskaita

2018-06 ataskaita 2018-06 ataskaita

2018-05 ataskaita

2018-05 ataskaita 2018-05 ataskaita

2018-04 ataskaita

2018-04 ataskaita 2018-04 ataskaita

2018-03 ataskaita

2018-03 ataskaita 2018-03 ataskaita

2018-02 ataskaita

2018-02 ataskaita 2018-02 ataskaita

2018-01 ataskaita

2018-01 ataskaita 2018-01 ataskaita

2017-12 ataskaita

2017-12 ataskaita 2017-12 ataskaita

2017-11 ataskaita

2017-11 ataskaita 2017-11 ataskaita

2017-10 ataskaita

2017-10 ataskaita 2017-10 ataskaita
2017-09 ataskaita 2017-09 ataskaita 2017-09 ataskaita

2017-08 ataskaita

2017-08 ataskaita 2017-08 ataskaita
     

VKEKK 2015 m. spalio 30 d. nutarimas Nr. O3-578 „Dėl santykinių šilumos pastatui šildyti, karštam vandeniui ruošti ir karšto vandens temperatūrai palaikyti suvartojimo rodiklių apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“.

                    Informacija apie atliktus  darbus, vykdant pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą

 Šilumos ir/ar karšto vandens vartotojų , pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojų teises, pareigas ir atsakomybę, susijusius su pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra reglamentuoja LR Šilumos ūkio įstatymas , Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės , LR Energetikos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymas "Dėl pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo" Nr. 1-229  ir kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai.

Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemose atlikti darbai registruojami Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros darbų žurnale, kuris yra kiekvieno pastato šilumos punkte (pagal Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisykles).

 

Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros pajamos-sąnaudos

Informacija apie pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros pajamas-sąnaudas įmonėje.Atnaujinta 2024-05-13 08:16:20