Nauji šilumos paskirstymo metodai nuo 2017 m. rugpjūčio mėn.

Atgal

Šilumos paskirstymo metodai ir jų rengimo bei taikymo taisyklės

Siekiant užtikrinti tikslesnį šilumos paskirstymą, kuris atitiktų gyventojų / vartotojų poreikius, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (buvusi Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija) parengė ir patvirtino 10 šilumos paskirstymo metodų ir Šilumos paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir taikymo taisyklių pakeitimus.
 
Šilumos paskirstymo metodų ir jų rengimo bei taikymo taisyklių pakeitimai pradėti taikyti nuo 2017 m. rugpjūčio mėn.
Šilumos paskirstymo metodų pakeitimai:
• Šilumos kiekis, suvartotas su nepaskirstytu karštu vandeniu, nepriskiriamas prie šilumos kiekio šildymui šildymo sezono metu ar prie šilumos kiekio cirkuliacijai nešildymo sezono metu.
• Šilumos kiekis karšto vandens temperatūrai palaikyti (cirkuliacijai) gali būti nustatomas:
    -  šildymo sezono metu cirkuliacijai nustatyti vietoje vidutinių energijos sąnaudų cirkuliacijai normatyvų naudojama vidutinė pastato cirkuliacinės sistemos galia, nustatyta nešildymo sezono metu;
    -  eksperimento būdu, atliekant faktinio šilumos kiekio matavimus.
• Numatyta pastate suvartoto šilumos kiekio cirkuliacijai vartotojams paskirstymo tvarka atsižvelgiant į butuose ar kitose patalpose įrengtų vonių šildytuvų projektines galias ir likusios (be vonių patalpų šildytuvų) cirkuliacinės sistemos dalies vamzdynų plotus.
• Numatyta galimybė šilumos kiekį šildymui butams ir (ar) kitoms patalpoms skirstyti proporcingai sąlyginiam plotui, įvertinant šildymo prietaisų galios butuose ir (ar) kitose patalpose padidinimą tuo atveju, jeigu dalyje pastato butų ir (ar) kitų patalpų yra padidinta įrengtų šildymo prietaisų galia.
• Reglamentuota šilumos paskirstymo tvarka, kai pastatuose įrengti alternatyvūs šilumos šaltiniai, skirti šilumos poreikiui karštam vandeniui ruošti bei cirkuliacijai dengti.
• Aprašyta šilumos kiekio dalies bendrosioms reikmėms priskyrimo koeficiento nustatymo tvarka pagal projektines šildymo sistemos ir vamzdynų šilumos nuostolių galias arba šilumos poreikius.
• Atsisakyta metodo Nr. 10, kuris reglamentavo pastato bendrosioms reikmėms sunaudotos šilumos ir (ar) karšto vandens bei šilumos kiekio bendrojo naudojimo patalpoms šildyti kiekių nustatymą ir paskirstymą, kaip perteklinio.
• Patvirtintas Šilumos Panevėžio miesto atvirojoje karšto vandens tiekimo sistemoje paskirstymo metodas Nr. 10.
  
Esminiai Šilumos paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir taikymo taisyklių pakeitimai:
• Sudarytas reikalavimų ir dokumentų sąrašas, kurie yra privalomi teikiant VERT ( buvusi VKEKK) gyventojų / vartotojų parengtą individualų šilumos paskirstymo metodą.
• Reglamentuota tvarka, kaip turi būti taikomos karšto vandens bei šilumos šildymui suvartojimo normos atliekant šilumos paskirstymą.
• Apibrėžtos procedūros, kurias turi atlikti vartotojai, norėdami pasinaudoti savo teise šilumos paskirstymui taikyti eksperto išvadoje nustatytus dydžius.
• Reglamentuota šilumos kiekio pastatui šildyti, karštam vandeniui ruošti bei karšto vandens temperatūrai palaikyti (cirkuliacijai) nustatymo tvarka, kai įvadinis šilumos apskaitos prietaisas yra sugedęs arba jo nėra.
 


Atnaujinta 2023-08-07 13:28:39