Prisijungimas prie CŠT

Informaciją apie prijungimą prie centralizuotų šilumos tinklų teikia
Technikos skyrius tel.: +370 45 501 039, +370 45 501 037

 
Pastato savininkas (statytojas, užsakovas) arba jo įgaliotas asmuo, pageidaujantis prijungti pastato šilumos įrenginius prie šilumos perdavimo tinklų, turėtų kreiptis adresu
AB „Panevėžio energija“,
Senamiesčio g. 113, LT-35114 Panevėžys,
el. paštas  bendrove@pe.lt

Paraiška dėl prisijungimo sąlygų (pagal Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 4 priede pateiktą formą).
 
Šilumos tiekėjas, gavęs pastato savininko (statytojo, užsakovo) teisės aktuose nustatytos formos paraišką, ne vėliau kaip per penkiolika darbo dienų išduoda šilumos ar karšto vandens įrenginių prijungimo sąlygas, kuriose nurodo prijungimo vietą, šilumnešio parametrus bei techninius reikalavimus.
Prisijungimo sąlygų forma pridedama čia.
 


Atnaujinta 2024-01-02 11:01:09