Vartotojų skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka

Atgal

 

AB „Panevėžio energija“, siekdama užtikrinti tinkamą vartotojų teisių apsaugos energetikos srityje sistemos funkcionavimą, informuoja vartotojus, kur kreiptis dėl jų galimai pažeistų teisių gynimo. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 34 straipsnyje nustatyta, kad Vartotojas, manantis, kad energetikos įmonė, vykdydama energetikos veiklą, pažeidė jo teises ir interesus, susijusius su vartojimo sutartimi, pirmiausiai privalo raštu kreiptis į energetikos įmonę ir nurodyti savo reikalavimus. Jei energetikos įmonė netenkina vartotojo reikalavimų arba juos tenkina iš dalies, vartotojas gali kreiptis į vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektą, tai yra į įstaigą, kuri pagal kompetenciją sprendžia atitinkamą ginčą. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 34 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad vartotojų ir energetikos įmonių ginčus ne teismo tvarka nagrinėja:
 
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, www.vert.lt (Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius, ​Šiaulių teritorinio skyriaus Panevėžio padalinio adresas Senamiesčio g. 102B,  LT-35166 Panevėžys) nagrinėja dėl:
 • energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių naudojimo;
 • energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo;
 • energijos taupymo paslaugų teikimo;
 • energetikos įmonių veiklos ar neveikimo tiekiant, skirstant, perduodant, laikant energiją;
 • prisijungimo, apmokėjimo už suvartotą energiją ar paslaugas, valstybės reguliuojamų kainų ir (ar) tarifų taikymo;
 • energijos ir energijos išteklių tiekimo srautų balansavimo;
 • energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių techninės saugos, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų;
 • prisijungimo prie energetikos objektų ar įrenginių, atsijungimo nuo jų techninių sąlygų;
 • teisės energetikos įmonėms pasinaudoti tinklais ir (ar) sistemomis nesuteikimo;
 • kitų teisės aktuose nustatytų reguliuojamos energetikos veiklos reikalavimų laikymosi.
 • kitų vartotojų ir energetikos įmonių ginčų energetikos srityje.
Buitinių vartotojų ir energetikos įmonių ginčai ne teismo tvarka nagrinėjami Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo nustatyta tvarka. Kitų (ne buitinių) vartotojų ir energetikos įmonių ginčai ne teismo tvarka nagrinėjami pagal Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nustatytas atitinkamų ginčų nagrinėjimo taisykles.
   
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, www.vvtat.lt (Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius) nagrinėja dėl:
 • buitinių vartotojų energijos pirkimo-pardavimo sutarčių ir naujų buitinių vartotojų įrenginių prijungimo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo;
 • energijos tiekėjų nesąžiningos veiklos.

Skundai nagrinėjami Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatyme ir Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatyme nustatyta tvarka.

Panevėžio miesto savivaldybės administracija, www.panevezys.lt (Laisvės a. 20, LT-35200 Panevėžys) 

Panevėžio rajono savivaldybės administracija, www.panrs.lt (Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys)

Kėdainių rajono savivaldybės administracija, www.kedainiai.lt (J. Basanavičiaus g. 36, LT-57288 Kėdainiai)

Zarasų rajono savivaldybės administracija, www.zarasai.lt (Sėlių a. 22, LT-32110 Zarasai)

Rokiškio rajono savivaldybės administracija, www.rokiskis.lt (Sąjūdžio a. 1, LT-42136, Rokiškis

Pasvalio rajono savivaldybės administracija, www.pasvalys.lt (Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys) 

Kupiškio  rajono savivaldybės administracija, www.kupiskis.lt (Vytauto g. 2, LT-40115 Kupiškis) 

nagrinėja dėl:

 • šilumos ir karšto vandens tiekimo organizavimo;
 • daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros tarifų nustatymo;
 • karšto vandens skaitiklių aptarnavimo mokesčio bei šios priežiūros atlikimo tvarkos.

 

Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys prašymų, skundų ir ginčų nagrinėjimo tvarką:

Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymas;

Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas;

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas.

 

 

 Atnaujinta 2024-01-16 08:11:55