Šilumos tiekimo sustabdymai dėl šilumos tinklų remonto darbų

Atgal
 
Šilumos tinklų ir (ar) pastatų šilumos ūkio įrangos remonto metu laikinai nebus tiekiama šiluma ir karštas vanduo:
 
Tiekimo sustabdymo pradžia Tiekimo sustabdymo pabaiga Pastatai
    Panevėžys

2023-06-06

9.00 val.

2023-06-06

12.00 val.

Marijonų g. 47, 49, 51; Liepų al. 10                

2023-06-07

9.00 val.

2023-06-07

12.00 val.

Vilties g. 16, 18
 
Šilumos tiekėjas atlieka planinius ir neplaninius šilumos tinklų, sustabdant šilumos tiekimą atskirose šilumos tinklų atkarpose, todėl tam tikram laikui netiekiama šiluma ir karštas vanduo. Apie šilumos tiekimo sustabdymų datas ir terminus iš anksto raštu informuojami pastatų ir įmonių savininkai, bei pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojai. Gyventojai ir kiti šilumos bei karšto vandens vartotojai daugiabučiuose namuose informuojami, iškabinant skelbimus daugiabučių namų laiptinėse. Vartotojų, ypač tų, kurie karštą vandenį naudoja atvira sistema (šilumos punktai nemodernizuoti), prašome pasitikrinti ar butuose sandariai užsukti karšto vandens čiaupai. Atkreipiame dėmesį, kad greičiau užbaigus šilumos tinklų remonto darbus, šiluma ir karšto vandens tiekimas gali būti atnaujintas anksčiau numatytų terminų.
 
Taip pat ir pastatų šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojai ne šildymo sezono metu atlieka pastatų šilumos ūkio įrangos remonto darbus, kurių metu taip pat gali būti sustabdytas šilumos ir karšto vandens tiekimas konkrečiam pastatui ar pastatų grupei. Apie tai iš anksto pranešama vartotojams ir kitų pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojams.
 
Vartotojų atsiprašome už laikinus nepatogumus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


Atnaujinta 2023-06-01 13:46:37