Sutarčių sudarymas/nutraukimas

Atgal
Dėl sutarčių kreiptis į Klientų aptarnavimo vietas

Buitiniai šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojai, t.y. butų savininkai (nuomininkai) - fiziniai asmenys daugiabučiuose namuose, naudojantys ir perkantys šlumą ir (ar) karštą vandenį savo buities reikmėms. Su buto savininku ar nuomininku siūlome sudaryti šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartį ir karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutartį. 
 
Sutartį keisti reikia:

 • pasikeitus patalpų savininkui,  nuomininkui arba buto duomenims;
 • kai teismo sprendimu padalijamas buto plotas arba įsiskolinimas už šilumą.
SUTARTIES SU BUITINIU ŠILUMOS VARTOTOJU SUDARYMUI REIKALINGI DOKUMENTAI

Buto savininkui:

 • asmens tapatybę liudijantis dokumentas;
 • paskutinė sąskaita už buto šildymą ir karštą vandenį;
 • pažyma apie Nekilnojamo turto registre įregistruotus statinius (butus, patalpas) ir teises į juos kopija.

Buto nuomininkui:

 • asmens tapatybę liudijantis dokumentas;
 • paskutinė sąskaita už buto šildymą ir karštą vandenį;
 • miesto ar rajono savivaldybės sprendimo kopija apie suteiktą plotą.

Šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutarčių pavyzdžiai


Karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutarčių pavyzdžiai

Rekomenduojame: 

įsigyjantiems būstą su būsto pardavėju pasirašyti visų būste įrengtų apskaitos prietaisų rodmenų suderinimo aktą, surašytą būsto pirkimo datai.

SUTARTIES NUTRAUKIMUI REIKALINGA

Kai patalpos parduodamos (nutraukiama patalpų nuomos sutartis)

 • pateikti prašymą dėl sutarties nutraukimo;
 • turėti patalpų pardavimo (perdavimo) dokumentus;
 • pilnai atsiskaityti už suvartotą šilumą.

Kai atsijungiama nuo centralizuoto šilumos tiekimo tinklų:

 • turėti technines sąlygas atsijungimui;
 • turėti atjungimo projektą bei darbų priėmimo aktą;
 • pilnai atsiskaityti už suvartotą šilumą.

Sutartys su pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojais


Šilumos ir (ar) karšto vandens pristatymo buitiniams vartotojams sutartys sudaromos su pastatų šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojais. Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojai dėl šilumos ir karšto vandens pristatymo buitiniams vartotojams sutarčių sudarymo ar keitimo turi kreiptis į Klientų aptarnavimo tarnybos sutarčių grupę (tel. : 8-45 501025, 8-45 501082)

Sutartys dėl pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros

Pasirinkus pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtoju AB "Panevėžio energija", sutartį dėl pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros rengia bendrovės Paslaugų tarnyba (tel.: 8-45 501065, 8-45 501064). Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutartis sudaroma su daugiabučio namo bendrija, su daugiabučio namo jungtinės veiklos sutarties įgaliotu asmeniu, su pastato administratoriumi arba su pastato savininku. Su atskirų butų savininkais pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutartys nesudaromos.Atnaujinta 2021-05-18 12:46:04