Ne šildymo sezono metu

Kiekviename daugiabučiame name suvartotą šilumą matuoja namo šilumos punkte įrengtas šilumos apskaitos prietaisas. Gyventojai moka tik už šiuo prietaisu suskaičiuotą šilumos kiekį.
 
Ne šildymo sezono metu daugiabučiuose namuose ruošiant karštą vandenį namo šilumos punkte įrengtu karšto vandens ruošimo įrenginiu, namo šilumos apskaitos prietaisu suskaičiuotas šilumos kiekis paskirstomas karštam vandeniui ruošti ir cirkuliacijai. Daugumai daugiabučių namų šilumos paskirstymui taikomas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisijos) sudarytas ir patvirtintas naujos redakcijos šilumos paskirstymo metodas Nr.4.  
 
Name sunaudotas šilumos kiekis karštam vandeniui ruošti suskaičiuojamas pagal šilumos punkte prieš karšto vandens ruošimo įrenginius įrengto geriamojo vandens skaitiklio rodmenis. Šį vandens kiekį padauginus iš Komisijos nustatytos šilumos normos vienam vandens kubiniam metrui pašildyti, gaunamas visas name tą mėnesį sunaudotas šilumos kiekis karštam vandeniui paruošti. Iš viso name sunaudoto šilumos kiekio atimama šiluma karštam vandeniui paruošti, o likusi šiluma cirkuliacijai dalinama iš butų skaičiaus.
 
Pavyzdys
Name sunaudoto šilumos kiekio balansas
 
40 butų daugiabučio namo šilumos apskaitos prietaisu suskaičiuotas šilumos kiekis yra 10 000 kWh per mėn. (10 MWh). Šilumos punkte prieš karšto vandens ruošimo įrenginius įrengto geriamojo vandens skaitiklis parodė, kad visas namas sunaudojo 70 m³ vandens ir karštam vandeniui ruošti suvartojo 3570 kWh šilumos (70 m³ x 51 kWh/m3; čia – 51 kWh/m3 - Komisijos nustatyta šilumos norma vandens vienam kubiniam metrui pašildyti). Iš viso šilumos kiekio atėmus šilumos kiekį karštam vandeniui paruošti, gaunama šiluma karšto vandens cirkuliacijai („gyvatukams“), kuri proporcingai paskirstoma pagal butų skaičių (10 000 - 3570 : 40 =160,75 kWh/butui). Už cirkuliacinę šilumą („gyvatuką“) kiekvienas daugiabutis namas kiekvieną mėnesį moka už skirtingą šilumos kiekį.
 
Kaip paskirstoma šiluma butui ne šildymo sezono metu
 
Kaip aukščiau minėta, suskaičiavus šilumos kiekį karštam vandeniui ruošti pagal šilumos punkte prieš karšto vandens ruošimo įrenginius įrengto geriamojo vandens skaitiklio duomenis, gaunama, kad namas karštam vandeniui ruošti suvartojo šilumos 3570 kWh, tačiau 40 butų  namo gyventojai deklaravo tik 60 m³ karšto vandens kiekį, kuriam paruošti buvo sunaudota 3144 kWh šilumos (60 m3 x 52,4 kWh/m3); 52,4 – kWh/m3 šilumos sąnaudos vienam vandens m³ pašildyti Panevėžyje 2017 m. rugpjūčio mėn.
 
Vadovaujantis Komisijos naujai sudarytais ir patvirtintais šilumos paskirstymo metodais, susidaręs šilumos kiekio skirtumas  karštam vandeniui paruošti yra nepaskirstyto karšto vandens šiluma. Šis skirtumas (3570 – 3144 = 426 kWh) yra proporcingai padalinamas pagal buto (patalpų) plotą.
 
Taigi, sąskaitose už 2017 m. rugpjūčio mėnesį atsiranda papildoma atskira eilutė „Nepaskirstyto karšto vandens šiluma“. Pakankamai dažnai bus atvejų, kai šioje eilutėje galutinė suma bus su minuso ženklu. Taip įvyks dėl to, kad visi namo karšto vandens vartotojai bus deklaravę didesnį karšto vandens kiekį, negu iš tikrųjų tą mėnesį namo karšto vandens ruošimo įrenginiais buvo paruoštas karšto vandens kiekis. Šiuo atveju galutinė vartotojo mokama suma sumažės.
 
Iki 2017 08 01 „nepaskirstyto karšto vandens šilumos“ kiekis, vadovaujantis galiojusiais šilumos paskirstymo metodais, vasarą buvo pridedamas prie  karšto vandens cirkuliacijos („gyvatuko“), o žiemą – prie šilumos kiekio patalpų šildymui.
 
Už karštą vandenį buto gyventojas moka pagal bute įrengto karšto vandens skaitiklio rodmenis deklaruotą karšto vandens kiekį (pvz. 4 m3), taikant galiojančią tuo metu nustatytą AB „Panevėžio energija“ karšto vandens kainą (4 m³ x 4,86 Eur/m³ = 19,44 Eur); 4,86 Eur/m³ su 21 proc. PVM – AB „Panevėžio energija“ karšto vandens kaina 2017 m. rugpjūčio mėn.
 
Ne šildymo sezono metu daugiabučiuose namuose, esant atvirai karšto vandens tiekimo sistemai, namo šilumos apskaitos prietaisu suskaičiuotas šilumos kiekis priskiriamas karšto vandens cirkuliacijai („gyvatukui“), kuris proporcingai padalinamas iš butų skaičiaus. Šiluma paskirstoma pagal Komisijos naujai patvirtintą šilumos paskirstymo metodą Nr.10.
  
Pavyzdys:

Namo šilumos punkte įrengtas šilumos skaitiklis užfiksavo 6400 kWh šilumos. Name 40 butų. Už cirkuliacinę šilumą vienas butas moka (6400 kWh : 40 bt.) x 6,07 ct/kWh = 9,71 Eur/butui (6,07 ct/kWh su 21 proc. PVM –  AB „Panevėžio energija“ šilumos kaina 2017 m. rugpjūčio mėn.).
Už  karštą vandenį (buto savininko deklaruotas sunaudotas karšto vandens kiekis - 4 m³)  buto gyventojas moka 4 m³ x 5,76 Eur/m³ = 23,04 Eur (5,76 Eur/m³ su 21 proc.  PVM – AB „Panevėžio energija“ karšto vandens kaina 2017 m. rugpjūčio mėn.).
 
 


Atnaujinta 2020-06-15 15:37:19