Šilumos ir karšto vandens kainos

Atgal

Vadovaudamasi LR šilumos ūkio įstatymu, Šilumos kainos nustatymo metodika, Karšto vandens kainų nustatymo metodika, Šilumos ir karšto vandens kainų dedamosiomis, AB „Panevėžio energija“ valdyba 2024 05 22 sprendimu (protokolo Nr. 8-05-2024) nustatė centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas nuo 2024 m. birželio 1 d.:

Šilumos kaina - 6,15 ct/kWh (be PVM), kitiems vartotojams šilumos kaina - 7,44 ct/kWh (su 21% PVM)

 Eil. Nr.  

  Pavadinimas    Mato vnt.     Kaina         
1. Vienanarė šilumos  kaina (už suvartotą kiekį) be PVM: ct/kWh 6,15
1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji ct/kWh 2,63
1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji ct/kWh 3,89
1.3. papildoma dedamoji ct/kWh -0,37
2. Pridėtinės vertės mokestis (21%) ct/kWh 1,29
3. Vienanarė šilumos kaina (už suvartotą kiekį) su 21% PVM  ct/kWh 7,44
 

Karšto vandens kainos (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

Eil. Nr.
  Savivaldybė 
   kitiems vartotojams,
Eur/m3 
daugiabučiame name
kitiems vartotojams,
Eur/m3
be PVM
su 21% PVM
be PVM

su 21% PVM

1.
Panevėžio miesto savivaldybėje
5,37
6,50
5,43
6,57
2.
Panevėžio rajono savivaldybėje
6,45
7,80
6,45
7,80
3.
Rokiškio rajono savivaldybėje
6,51
7,88
6,56
7,94
4.
Kėdainių rajono savivaldybėje
6,26
7,57
6,31
7,64
5.
Kupiškio rajono savivaldybėje
7,71
9,33
7,71
9,33
6.
Pasvalio rajono savivaldybėje
5,56
6,73
5,56
6,73
7.
Zarasų rajono savivaldybėje
7,38
8,93
7,39
8,94
 

 Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis

0,80 Eur patalpai/mėn.
(be PVM) 
  0,97 Eur patalpai/mėn. 
(su 21 proc. PVM)

 

2024 m. gegužės mėn. šilumos ir karšto vandens kainosAtnaujinta 2024-05-24 12:15:40