Šilumos ir karšto vandens kainos

Atgal

Vadovaudamasi LR šilumos ūkio įstatymu bei Šilumos ir karšto vandens kainų nustatymo metodikomis, AB „Panevėžio energija“ 2017 m. birželio 15 d. nustatė naujas šilumos ir karšto vandens kainų dedamąsias. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2017 06 30 nutarimu Nr. O3E-286 konstatavo, kad šilumos ir karšto vandens kainų dedamosios perskaičiuotos ir nustatytos be pažeidimų. Pagal nustatytas dedamąsias kas mėnesį yra apskaičiuojamos šilumos ir karšto vandens kainos.

Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. AB „Panevėžio energija“ valdybos 2020 08 21 sprendimu (protokolo Nr. 7-09-2020) nustatyta vienanarė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina (pasirinkus šilumos pardavimo kainą 0,08 ct /kWh) – 4,12 ct/kWh (be PVM), kitiems vartotojams – 4,99 ct/kWh (su 21 proc. PVM). 

Pagal nustatytą šilumos kainą perskaičiuojama ir karšto vandens kaina vartotojams. 

Karšto vandens kainos (su geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainomis):

Eil. Nr.
Pavadinimas
   kitiems vartotojams,
Eur/m3
 
daugiabučiame name
kitiems vartotojams,
Eur/m3
be PVM
su 21% PVM
be PVM

su 21% PVM

1.
Kai karštas vanduo  tiekiamas iš grupinių boilerinių:
 
 
   
1.1.
Kupiškio rajono savivaldybėje
5,18
6,27
5,23 6,33
1.2.
Pasvalio rajono savivaldybėje
3,30
3,99
3,56
4,31
1.3.
Zarasų rajono savivaldybėje
4,72
5,71
5,23
6,33
2.
Kai karštas vanduo  ruošiamas  individualiuose šilumokaičiuose:
 
 
   
2.1.
Panevėžio miesto savivaldybėje
3,53
4,27
3,63
4,39
2.2.
Panevėžio rajono savivaldybėje
3,98
4,82
4,25
5,14
2.3.
Rokiškio rajono savivaldybėje
3,69
4,46
3,84
4,65
2.4.
Kėdainių rajono savivaldybėje
4,27
5,17
4,44
5,37
2.5.
Kupiškio rajono savivaldybėje
5,27
6,38
5,48
6,63
2.6.
Pasvalio rajono savivaldybėje
3,31
4,01
3,43
4,15
2.7.
Zarasų rajono savivaldybėje
4,76
5,76
4,96
6,00
3.
Karšto vandens kaina, esant atvirai karšto vandens  tiekimo sistemai:
 
 
   
3.1.
Panevėžio miesto savivaldybėje

4,11

 4,97
4,22
5,11
 

 Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis

0,80 Eur patalpai/mėn.
(be PVM) 
  0,97 Eur patalpai/mėn. 
(su 21 proc. PVM)

 

2020 m. rugpjūčio mėn. šilumos ir karšto vandens kainosAtnaujinta 2020-08-24 08:44:04