Kompensacijos už šilumą ir karštą vandenį

Atgal
Mažas pajamas gaunančios šeimos ar vieni gyvenantys asmenys turi teisę gauti kompensaciją mokesčiams už buto šildymą ir karštą vandenį. Dėl buto šildymo išlaidų ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijų skyrimo AB „Panevėžio energija” šilumos ir karšto vandens vartotojai gali kreiptis į miesto (rajono) savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių.
Gavusi miesto (rajono) savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus pažymą apie šeimos (asmens) pajamas, AB „Panevėžio energija” apskaičiuoja kompensacijos dydį buto normatyvinio ploto šildymo išlaidoms ir karšto vandens normatyvinio kiekio išlaidoms.
      
Normatyvai būsto naudingo ploto šildymui ir karštam vandeniui nustatyti Piniginės socialinės paramos mažas pajamas gaunančioms šeimoms (vieniems gyvenantiems asmenims) įstatymu (aktuali redakcija (Žin., 2011, Nr. 155-7353 (2011-12-20)) galioja nuo 2012-01-01) ir pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos  „Atskirų energijos ir kuro rūšių sąnaudų normatyvai būstui šildyti ir šaltam vandeniui pašildyti bei jų taikymo metodiką" (nauja redakcija nuo 2007-02-04 (Žin., 2007, Nr. 15-579))
   
Smulkesnė informacija dėl kompensacijų skyrimo tvarkos teikiama savivaldybių administracijų Socialinės paramos skyriuose.
 
Dėl informacijos apie vartotojams jau apskaičiuotas (neapskaičiuotas) kompensacijas reikėtų kreiptis į AB „Panevėžio energija“ Klientų aptarnavimo vietas.
Panevėžyje
Kompensacijų skaičiavimas daugiabučių namų bendrijoms, kurios už šilumą ir karštą vandenį atsiskaito pagal vieną sąskaitą  
Vadybininkė Inga Matevičienė (8 45) 501 036  
Kompensacijų skaičiavimas butų savininkams daugiabučiuose namuose, sudariusiems tiesiogines sutartis su AB "Panevėžio energija":  
Vadybininkė Laima Šumskienė (8 45) 501 026
Aptarnavimo centras Nr.1, Senamiesčio g.113, Panevėžys   
Vyresnioji vadybininkė Rima Juknienė
(8 45) 501 082
Vadybininkai
(8 45) 501 050
Aptarnavimo centras Nr.2, Nemuno g. 73, Panevėžys  
Vadybininkai (8 45) 501 050
Rokiškyje
Rokiškio ŠTR, Pramonės g. 7, Rokiškis  
Šilumos apskaitos ir abonentų grupė
(8 458) 71 380
Kėdainiuose
Kėdainių ŠTR, J.Basanavičiaus g. 97, Kėdainiai  
Šilumos apskaitos ir abonentų grupė
(8 347) 52 430
Kupiškyje
Kupiškio ŠTR, Vytauto g. 32b, Kupiškis  
Šilumos apskaitos ir abonentų grupė
(8 459) 35 419
Pasvalyje
Pasvalio ŠTR, Gėlių g. 7, Pasvalys  
Šilumos apskaitos ir abonentų grupė
(8 451) 52 309
Zarasuose
Zarasų ŠTR, Savanorių g. 14, Zarasai  
Šilumos apskaitos ir abonentų grupė
(8 385) 51 789


Atnaujinta 2019-03-08 11:43:01