Kompensacijos už šilumą ir karštą vandenį

Atgal
Mažas pajamas gaunančios šeimos ar vieni gyvenantys asmenys turi teisę gauti kompensaciją mokesčiams už buto šildymą ir karštą vandenį. Dėl buto šildymo išlaidų ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijų skyrimo AB „Panevėžio energija“ šilumos ir karšto vandens vartotojai gali kreiptis į miesto (rajono) savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių.
Gavusi miesto (rajono) savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus pažymą apie šeimos (asmens) pajamas, AB „Panevėžio energija“ apskaičiuoja kompensacijos dydį buto normatyvinio ploto šildymo išlaidoms ir karšto vandens normatyvinio kiekio išlaidoms.
      
Normatyvai būsto naudingo ploto šildymui ir karštam vandeniui nustatyti Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu (aktuali redakcija  2003 m. liepos 1d.  Nr. IX-1675) ir pagal Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (buvusi VKEKK) nutarimą „Dėl atskirų energijos ir kuro rūšių sąnaudų normatyvų būstui šildyti ir karštam vandeniui ruošti nustatymo bei taikymo metodikos patvirtinimo“ ( aktuali redakcija  2003 m. gruodžio 22 d. Nr. 03-116) 
   
Smulkesnė informacija dėl kompensacijų skyrimo tvarkos teikiama savivaldybių administracijų Socialinės paramos skyriuose.
 
 
Dėl informacijos apie vartotojams jau apskaičiuotas (neapskaičiuotas) kompensacijas reikėtų kreiptis į AB „Panevėžio energija“ Klientų aptarnavimo vietas.
Panevėžyje
Kompensacijų skaičiavimas daugiabučių namų bendrijoms, kurios už šilumą ir karštą vandenį atsiskaito pagal vieną sąskaitą (8 45) 501 050  
   
Kompensacijų skaičiavimas butų savininkams daugiabučiuose namuose, sudariusiems tiesiogines sutartis su AB "Panevėžio energija":  
Vadybininkė Laima Šumskienė (8 45) 501 026
 Senamiesčio g.113, Panevėžys   
Vyresnioji vadybininkė Rima Juknienė
(8 45) 501 082
Vadybininkai
(8 45) 501 050
   
Rokiškyje
Rokiškio ŠTR, Pramonės g. 7, Rokiškis  
Šilumos apskaitos ir abonentų grupė
(8 458) 51287
Kėdainiuose
Kėdainių ŠTR, J.Basanavičiaus g. 97, Kėdainiai  
Šilumos apskaitos ir abonentų grupė
(8 347) 35419
Kupiškyje
Kupiškio-Pasvalio ŠTR, L. Stuokos-Gucevičiaus a. 7, Kupiškis  
Klientų aptarnavimo grupė
(8 459) 35 426 
Pasvalyje
Kupiškio-Pasvalio ŠTR, Gėlių g. 7, Pasvalys  
Klientų aptarnavimo grupė
(8 451) 51 726
Zarasuose
Zarasų ŠTR, Savanorių g. 14, Zarasai  
Šilumos apskaitos ir abonentų grupė
(8 385) 52 588


Atnaujinta 2023-06-07 10:29:15