Daugiabučių gyvenamųjų namų bendrijų dėmesiui

Atgal

Daugiabučių gyvenamųjų namų bendrijų, atsiskaitančių už suvartotą šilumą ir (ar) karštą vandenį pagal vieną sąskaitą, pirmininkų (valdytojų) dėmesiui

AB „Panevėžio energija“ informuoja, kad 2008 metų sausio 1 dieną įsigaliojo LR šilumos ūkio įstatymo pakeitimo įstatymas (V.Ž. 2007, Nr. 130-5259).
Vadovaudamiesi minėto įstatymo 19 straipsnio 5 punktu daugiabučių gyvenamųjų namų bendrijų (atsiskaitančių už suvartotą šilumą ir (ar) karštą vandenį pagal vieną sąskaitą) butų savininkai turi sudaryti su šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėju šilumos ir (ar) karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutartis pagal individualiai aptartas sąlygas. Kitu atveju, t.y. jei daugiabučio namo butų savininkai nenusprendžia dėl šilumos ir (ar) karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymo pagal individualiai aptartas sąlygas, laikinai, kol bus sudarytos tokios sutartys, tiekėjų ir vartotojų tarpusavio santykiai bus grindžiami pagal šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių su buitiniais šilumos vartotojais standartines sąlygas.
 
Klausimas dėl atsiskaitymo už suvartotą šilumą ir (ar) karštą vandenį būdo keitimo privalo būti svarstomas bendrijų narių susirinkime.
Priėmus sprendimą keisti atsiskaitymo būdą, bendrijos pirmininkas (valdytojas) turi kreiptis į AB „Panevėžio energiją“ ir pristatyti šiuos dokumentus:
  • Prašymą dėl atsiskaitymo už suvartotą šilumą ir (ar) karštą vandenį būdo keitimo;
  • Bendrijos narių susirinkimo, kuriame buvo svarstytas klausimas dėl atsiskaitymo būdo keitimo, protokolo kopiją (išrašą);
  • Sutarties dėl pastato šilumos ir (ar) karšto vandens sistemų priežiūros su pasirinktu prižiūrėtoju kopiją. Jei prižiūrėtojo funkciją atlieka bendrija, tuomet reikalinga sudaryti naują šilumos ir (ar) karšto vandens pristatymo buitiniams šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojams sutartį, kuri galiotų nuo atsiskaitymo būdo keitimo dienos;
  • Pažymą iš bendrijos buhalterio, kurioje būtų nurodyta:
    - gyvenamojo namo kiekvieno buto bendras plotas,
    - karšto vandens skaitiklių rodmenys (deklaruota iki).
 
 Papildoma informacija teikiama:  
   Adresas  Tel. Nr.
 Panevėžyje  Senamiesčio g. 113 (8 45) 501082
 Kėdainiuose  J. Basanavičiaus g. 97 (8 347) 53953
 Rokiškyje  Pramonės g. 7 (8 458) 71461
 Kupiškyje  Vytauto g. 32B (8 459) 35202 
 Pasvalyje  Gėlių g. 7 (8 451) 51726 
 Zarasuose Savanorių g. 14  (8 385) 52284 
     


Atnaujinta 2023-10-03 09:03:22