Sutarčių sudarymas

Atgal

  Vardas, pavardė  Telefonas  El.paštas
Įmonėms Panevėžyje Vadybininkė Loreta Dubinskienė  +370 45 501 025 l.dubinskienepe.lt
Įmonėms Kėdainiuose Vadovaujanti vadybininkė
Rimanta Lukošienė
  r.lukosienepe.lt
Įmonėms Rokiškyje,  Zarasuose Vyresnioji vadybininkė Rima Juknienė  +370 45 501 082 r.juknienepe.lt
Įmonėms Kupiškyje, Pasvalyje Vadybininkė Laima Šumskienė+370  +370 45 501 026 l.sumskienepe.lt
   
Su pastatų  savininkais sudaromos šilumos pirkimo - pardavimo sutartys. Karšto vandens pirkimo - pardavimo sutartys sudaromos tik tuo atveju, jei AB „Panevėžio energija" pastatui yra karšto vandens tiekėja (dažniausiai, kai  karštas vanduo tiekiamas atvira sistema arba iš grupinės boilerinės).
  
Šilumos pirkimo-pardavimo sutartys sudaromos:
 • pirmą kartą (naujai) prisijungiant prie  centralizuoto šilumos tiekimo sistemos;
 • pasikeitus patalpų savininkui ar nuomininkui, įmonės pavadinimui, banko rekvizitams, šildymo  ir karšto vandens sistemos instaliuotoms galioms,  pakeitus patalpų paskirtį, pateikus naują projektą.

Sutarties sudarymui reikalingi dokumentai

Įmonei: 

 • prašymas sudaryti sutartį, nurodant banko rekvizitus;
 • įmonės registravimo pažymėjimas;
 • pirkimo-pardavimo sutartis arba pažyma iš VĮ "Registrų centras";
 • patalpų šiluminės dalies projektas;
 • karšto vandens skaitiklių pridavimo aktas.

Negyvenamų patalpų savininkui (nuomininkui) :

 • prašymas sudaryti sutartį;
 • pirkimo-pardavimo sutartis arba pažyma iš VĮ „Registrų centras";
 • patalpų nuomos (panaudos) sutartis (kai patalpos nuomojamos);
 •  karšto vandens skaitiklio kontrolinio patikrinimo aktas (jei patalpos yra daugiabučiame name arba negyvename pastate, kur karšto vandens tiekėjas yra AB „Panevėžio energija").

 Rekomenduojame: įsigyjantiems būstą su būsto pardavėju pasirašyti visų būste įrengtų apskaitos prietaisų rodmenų suderinimo aktą, surašytą būsto pirkimo datai.

Apskaitos prietaisu rodmenu suderinimo aktas 

Sutarties nutraukimui reikalinga

Kai pastatas (patalpos) parduodamos (nutraukiama pastato ar patalpų nuomos sutartis)

 • pateikti prašymą dėl sutarties nutraukimo;
 • turėti patalpų pardavimo (pridavimo) dokumentus;
 • pilnai atsiskaityti už AB "Panevėžio energija" suteiktas paslaugas (šilumą, karštą vandenį ir kt.)

Kai atsijungiama nuo centralizuoto šilumos tiekimo tinklų:

 • turėti technines sąlygas atsijungimui;
 • turėti atjungimo projektą bei darbų priėmimo aktą;
 • pilnai atsiskaityti už AB "Panevėžio energija" suteiktas paslaugas (šilumą, karštą vandenį ir kt.)


Atnaujinta 2024-01-02 11:05:28