Bendrovės istorija

1963 m. rugpjūčio 2 d. Vyriausiosios energetikos ir elektrifikacijos valdybos prie Lietuvos TSR Ministrų tarybos įsakymu Nr. 411 buvo įsteigta Panevėžio rajoninių katilinių ir šilumos tinklų įmonė. Jos plėtra buvo betarpiškai sąlygota Aukštaitijos regiono pramonės augimo. Kuo daugiau buvo statoma stambių gamyklų, gyvenamųjų namų kvartalų, tuo sparčiau augo šilumos poreikis – lygiagrečiai plėtėsi šilumos gamybos ir tiekimo ūkis. Kasmet įmonėje buvo pastatoma 2–4 km šilumos tinklų, kas antri ar ketvirti metai – po naują garo ir vandens šildymo katilą. Įmonė plėtėsi priimdama į savo šilumos ūkį mažesnius gamyklų ir rajonų šilumos tinklus.
1964 m. Panevėžyje iš „Ekrano“ gamyklos ir „Panevėžio stiklo“ fabriko buvo priimtos dvi rajoninės katilinės.
1965 m. sausį pradėta tiekti šiluma Panevėžio „Ekrano“ gamyklai – tai buvo pirmoji garo produkcija.
1965 m. balandžio mėnesį Panevėžio katilinėje (Pušaloto g.) buvo užkurtas pirmasis garo katilas, o rugsėjo mėnesį pradėta tiekti šiluma J. Janonio gatvės įmonėms.
1966 m. priimta Kėdainių Žemaitės g. „Smilgos“ katilinė.
1967 mPanevėžio katilinėje (Senamiesčio g.) imta eksploatuoti pirmąjį įmonėje 50 Gcal/val. galios vandens šildymo katilą.
1968 m. prie įmonės prisijungė Rokiškio katilinė ir šilumos tinklai.
1969 m. prie įmonės prisijungė Utenos trikotažo katilinė ir šilumos tinklai.
1978 m. prie įmonės prisijungė Utenos mėsos kombinato katilinė.
1985 m. prie įmonės prisijungė Kėdainių katilinė ir šilumos tinklai.
1992 m. pradėta eksploatuoti Kėdainių r. Vilainių gyvenvietės katilinė ir šilumos tinklai.
Valstybinės įmonės „Lietuvos valstybinė energetikos sistema“ 1994 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 40 „Dėl įmonės „Šiluma“ reorganizavimo“ buvo reorganizuota Valstybinė įmonė „Šiluma“.
Valstybinės įmonės „Lietuvos valstybinė energetikos sistema“ 1994 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. 46 Panevėžio šilumos tinklams pavesta vadovauti Pasvalio rajono šilumos tinklams; prisijungė Pasvalio m. ir Joniškėlio, Mikoliškio gyv. katilinės.
1994 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. 58 pavesta vadovauti Biržų rajono šilumos tinklams.
1994 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. 61 pavesta vadovauti Kupiškio rajono šilumos tinklams; prisijungė Kupiškio m., Subačiaus, Noriūnų gyv. katilinės ir šilumos tinklai.
1994 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 65 pavesta vadovauti Zarasų rajono šilumos tinklams, prisijungė Zarasų m. ir Užtiltės gyv. katilinės ir šilumos tinklai.
1994 m. į įmonės sistemą pateko Panevėžio r. Liūdynės, Rokiškio r. Bajorų gyvenviečių katilinės ir šilumos tinklai.
1996 m. sausio 17 d. buvo įregistruotas AB „Lietuvos energija“ filialas „Panevėžio šilumos tinklai“ .
Lietuvos Respublikos Seimas 1997 m. balandžio 8 d. priėmė Lietuvos Respublikos specialios paskirties akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ reorganizavimo bei šilumos ūkio ir jo dalių perdavimo savivaldybėms įstatymą Nr. VIII-182, kuriuo nustatė, kad nuo SPAB „Lietuvos energija“ turi būti atskirtas Panevėžio regioninis šilumos tiekimo filialas. Miestų ir rajonų savivaldybių pageidavimu reorganizavimo metu iš regioninių šilumos tiekimo filialų buvo atskiriami konkrečios savivaldybės teritorijoje esantys regioninio filialo padaliniai. Tokį pageidavimą išreiškė Utenos ir Biržų rajonų savivaldybės, ir filialo padaliniai buvo atskirti. Įsteigtos atskiros bendrovės. Likusios regiono savivaldybės priėmė sprendimus likti regioninėje bendrovėje.
Panevėžio miesto savivaldybės rejestro tarnybos 1997-07-14 įsakymu Nr. 169 buvo įregistruoti specialios paskirties akcinės bendrovės „Panevėžio šilumos tinklai“ įstatai, o 1997 m. rugpjūčio 15 d. įsakymu Nr. 192 buvo įregistruota SPAB „Panevėžio šilumos tinklai“ kaip akcinės bendrovės Lietuvos energija“ filialo „Panevėžio šilumos tinklai“ teisių, prievolių, turto ir įsipareigojimų perėmėja, bei išduotas įmonės registravimo pažymėjimas. 1997 m. rugsėjo mėnesį sutartimis dėl paprastųjų vardinių akcijų perdavimo-priėmimo Lietuvos Respublikos ūkio ministerija neatlygintinai perdavė naujai įsteigtos bendrovės akcijas Panevėžio miesto ir Kėdainių, Kupiškio, Pasvalio, Rokiškio, Zarasų bei Panevėžio rajonų savivaldybėms. Šios savivaldybės tas akcijas turi iki šiol ir kaip akcininkai dalyvauja bendrovės valdyme.
1997 m. į bendrovės sudėtį buvo priimti Kėdainių r. Josvainių, Krakių, Kunionių, Vainikų, Gudžiūnų, Tiskūnų bei Pagirių gyv. katilinės ir šilumos tinklai.
1997 m. reikšmingi buvo ir šilumos gamybos technologijos atsinaujinimo prasme. Kupiškio r. Noriūnų katilinėje pradėta naudoti 2 MW galios pakura medienos kurui.
1998 m. Kėdainiuose šilumos energiją pradėjo tiekti AB „Lifosa“, išnaudodama technologiniame procese atsiradusią šilumą.
1998 m. prie įmonės prisijungė Pasvalio r. Pajiešmenių ir Kupiškio r. Šepetos gyv. šilumos tinklai ir katilinės.
1999 m. atsisakant stambių neekonomiškų katilinių, Liūdynės ir Josvainių gyv. pastatytos pirmosios automatizuotos konteinerinės katilinės.
2000 m. lapkričio 15 d. Panevėžio miesto Taryba patvirtino Panevėžio m. šilumos tinklų strateginį planą, kuriame numatyta pereiti prie uždaros karšto vandens tiekimo sistemos, pradėti vartotojų šilumos punktų renovaciją.
2000 m. prie bendrovės prisijungė Pasvalio r. Narteikių gyv. katilinė ir šilumos tinklai.
2001 m. Panevėžio RK-1 (Pušaloto g.) pradėta elektros energijos gamyba – įdiegtas kombinuotas elektros ir šilumos gamybos ciklas, pastatyti 2,5 MW galios du garo turbogeneratoriai.
2002 m. balandžio 15 d. SPAB „Panevėžio šilumos tinklai“ pavadinimas buvo pakeistas į AB „Panevėžio energija“.
2007 m. pradėtos eksploatuoti Kėdainių r. Šlapaberžės, Kaplių, Akademijos gyv. katilinės ir šilumos tinklai.
2008 m. pradėta eksploatuoti 35 MW galios Panevėžio termofikacinė elektrinė, kurioje pagaminta šiluma pradėta tiekti Panevėžio miesto vartotojams, o elektros energija parduodama  į nacionalinį šalies elektros perdavimo tinklą.
2017 m. pradėta eksploatuoti Kėdainių r. Pelėdnagių gyv. katilinė ir šilumos tinklai.
2017 m. iš operatyvinio tvarkymo išvesta Vilainių katilinė, Kėdainių r. 
2016–2017 m. pagaminta elektros energija 35 MW galios Panevėžio termofikacinėje elektrinėje buvo parduodama, dalyvaujant didmeninėje elektros rinkoje.
2018–2019 m. AB „Panevėžio energija“ teikė 30 MW elektros galios rezervo paslaugą, užtikrinat elektros energijos perdavimą šalyje. Paslaugos sutartis pasirašyta su AB „Litgrid“. 
2019 m. spalio 1 d. sujungti Pasvalio šilumos tinklų rajono ir Kupiškio šilumos tinklų rajono padaliniai. Įsteigtas naujas padalinys – Kupiškio–Pasvalio šilumos tinklų rajonas.
2020–2022 m. AB „Panevėžio energija“ teikė izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo paslaugą, siekiant užtikrinti pasirengimą izoliuotam Lietuvos elektros energetikos sistemos darbui avariniais atvejais iki sujungimo su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu.
2022 m. pradėta eksploatuoti Kėdainių r.  Surviliškio Vinco Svirskio pagrindinės mokyklos katilinė.
2023 m. AB „Panevėžio energija“ teikė elektros energijos gamybos įrenginių prieinamumo paslaugą.
2023 m. sujungti Rokiškio šilumos tinklų rajono ir Zarasų šilumos tinklų rajono padaliniai. Įsteigtas naujas padalinys – Rokiškio–Zarasų šilumos tinklų rajonas.
 
Bendrovės istoriją sudaro ir šilumos šaltinių (katilinių), jų įrenginių bei šilumos trasų įgyvendinti projektai, kurie atspindi bendrovės veiklą, užtikrinant patikimą šilumos tiekimą vartotojams. Apie tai svetainės skyreliuose Investicinė politika ir ES remiami projektai


Atnaujinta 2023-12-28 09:18:04