Gamtinių dujų pirkimai biržoje

GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMAI BIRŽOJE

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimo Nr. 277 „Dėl įmonių veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių patvirtinimo“ 138 punktu turi būti skelbiami visi energijos išteklių įsigijimai biržoje.

AB "Panevėžio energija" skelbia informaciją apie gamtinių dujų įsigijimą UAB Get Baltic gamtinių dujų biržoje. Pateiktoje lentelėje nurodomi konkrečios dienos suminiai sandorių duomenys. 

Aukciono data                              Pristatymo laikotarpis                  Gamtinės dujos Pirkimo-pardavimo sutarčių galiojimo terminas

Pirkimo-pardavimo sutartyse nurodytas gamtinių dujų kiekis, MWh

Pirkimo-pardavimo sutartyse nustatyta gamtinių dujų kaina, Eur/MWh
2020-11-30 2020-12-01 500 15,00 2020-12-01
2020-12-02 2020-12-01 100 14,87 2020-12-01
 2020-12-03 2020-12-02 444 14,88 2020-12-02
         
         
         
         
         
         
         


Kontaktinis asmuo: Milda Žilinskienė
Tel. (8 45) 50 10 14

2020 m. gamtinių dujų pirkimai:
rugsėjis
spalis
lapkritisAtnaujinta 2020-12-03 12:46:29