Gamtinių dujų pirkimai biržoje

GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMAI BIRŽOJE

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimo Nr. 277 „Dėl įmonių veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių patvirtinimo“ 138 punktu turi būti skelbiami visi energijos išteklių įsigijimai biržoje.

AB "Panevėžio energija" skelbia informaciją apie gamtinių dujų įsigijimą UAB Get Baltic gamtinių dujų biržoje. Pateiktoje lentelėje nurodomi konkrečios dienos suminiai sandorių duomenys. 

Dujų para* Pirkimo-pardavimo sutartyse nurodytas gamtinių dujų kiekis, MWh Pirkimo-pardavimo sutartyse nustatyta gamtinių dujų kaina, Eur/MWh
2023-06-01 83 29,85
  45 30,5
  37 30
2023-06-02 120 30,5

 *Laikotarpis, prasidedantis kiekvienos dienos 7.00 val. ryto ir pasibaigiantis kitos dienos 7.00 val. ryto.

 

Kontaktinis asmuo: Lina Rutkauskienė
Tel. (8 45) 50 10 14

2023 m. gamtinių dujų pirkimai:

sausis  
vasaris  
kovas  
balandis  
gegužė

 

2022 m. gamtinių dujų pirkimai:
sausis  
vasaris
kovas  
balandis  
gegužė 
birželis    
liepa 
rugpjūtis  
rugsėjis 
spalis  
lapkritis  
gruodis  

2021 m. gamtinių dujų pirkimai:
sausis
vasaris
kovas    
balandis  
gegužė  
lapkritis


2020 m. gamtinių dujų pirkimai:
rugsėjis
spalis
lapkritis
gruodis


Atnaujinta 2023-06-01 16:07:25