Gamtinių dujų pirkimai biržoje

GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMAI BIRŽOJE

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimo Nr. 277 „Dėl įmonių veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių patvirtinimo“ 138 punktu turi būti skelbiami visi energijos išteklių įsigijimai biržoje.

AB "Panevėžio energija" skelbia informaciją apie gamtinių dujų įsigijimą UAB Get Baltic gamtinių dujų biržoje. Pateiktoje lentelėje nurodomi konkrečios dienos suminiai sandorių duomenys. 

Aukciono data                              Pristatymo
laikotarpis
                 
Gamtinės dujos Pirkimo-pardavimo sutarčių galiojimo terminas

Pirkimo-pardavimo sutartyse nurodytas gamtinių dujų kiekis, MWh

Pirkimo-pardavimo sutartyse nustatyta gamtinių dujų kaina, Eur/MWh
         
         


Kontaktinis asmuo: Lina Rutkauskienė
Tel. (8 45) 50 10 14

2021 m. gamtinių dujų pirkimai:
sausis
vasaris
kovas    
balandis  
gegužė


2020 m. gamtinių dujų pirkimai:
rugsėjis
spalis
lapkritis
gruodisAtnaujinta 2021-08-26 10:51:50