Gamtinių dujų pirkimai biržoje

GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMAI BIRŽOJE

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimo Nr. 277 „Dėl įmonių veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių patvirtinimo“ 138 punktu turi būti skelbiami visi energijos išteklių įsigijimai biržoje.

AB "Panevėžio energija" skelbia informaciją apie gamtinių dujų įsigijimą UAB Get Baltic gamtinių dujų biržoje. Pateiktoje lentelėje nurodomi konkrečios dienos suminiai sandorių duomenys. 

 
Dujų para* Pirkimo-pardavimo sutartyse nurodytas gamtinių dujų kiekis, MWh Pirkimo-pardavimo sutartyse nustatyta gamtinių dujų kaina, Eur/MWh
2022-09-02 10 233,01
  3 232
  1 232
2022-09-03 14 233,01
2022-09-04 14 233
2022-09-05 13 231
2022-09-06 14 233
2022-09-07 14 233
2022-09-08 14 231
2022-09-09 14 231
2022-09-10 14 230
2022-09-11 14 230
2022-09-12 14 221,24
2022-09-13 14 212
2022-09-14 14 201
2022-09-15 14 201
2022-09-16 14 231
2022-09-17 14 210
2022-09-18 14 210
  24 200
2022-09-19 14 202,5
2022-09-20 14 205
2022-09-21 14 200,01
2022-09-22 14 192
2022-09-23 14 192,1
2022-09-24 10 193,5
  4 199
2022-09-25 14 199

 *Laikotarpis, prasidedantis kiekvienos dienos 7.00 val. ryto ir pasibaigiantis kitos dienos 7.00 val. ryto.

 

Kontaktinis asmuo: Lina Rutkauskienė
Tel. (8 45) 50 10 14
2022 m. gamtinių dujų pirkimai:
sausis  
vasaris
kovas  
balandis  
gegužė 
birželis    
liepa 
rugpjūtis

 

2021 m. gamtinių dujų pirkimai:
sausis
vasaris
kovas    
balandis  
gegužė  
lapkritis


2020 m. gamtinių dujų pirkimai:
rugsėjis
spalis
lapkritis
gruodis


Atnaujinta 2022-09-27 09:25:59