Kiti kuro pirkimai

KURO PIRKIMAI

Paskelbta / Būsena Pirkimo būdas Pavadinimas Dokumentai Vokų atplėšimas

2022-03-01 / Baigtas

Atviras konkursas Dyzelinio krosnių kuro (žymėto) dėl Kėdainių RK pirkimas

Skelbimas

Pirkimo dokumentai        Procedūrų ataskaita

2022-03-21, 11.00 val.

2022-03-02 / Baigtas

Atviras konkursas Mažai sieringo mazuto pirkimas

Skelbimas

Pirkimo dokumentai

Techninė specifikacija  

Procedūrų ataskaita

2022-03-22, 11.00 val.

2022-03-07/ Baigtas

Atviras konkursas Gamtinių dujų dėl nenutrūkstamo gamtinių dujų tiekimo pirkimas

Pirkimo dokumentai   Skelbimas
Procedūrų ataskaita

2022-03-24, 10.00 val.

2022-05-10/ Baigtas

Atviras konkursas Presuotų šiaudų pirkimas

Pirkimo dokumentai

Skelbimas

Pasiūlymo forma

Procedūrų ataskaita

2022-05-30, 11.00 val.

2022-05-25/
Baigtas

 

Atviras konkursas Malkinės medienos dėl Zarasų ŠTR Dusetų katilinės pirkimas

Skelbimas 
Pirkimo dokumentai 
Pasiūlymo forma 
Procedūrų ataskaita

2022-06-13, 13.00 val.

2022-05-25/ Baigtas

Atviras konkursas Akmens anglies pirkimas

Skelbimas

Pirkimo dokumentai

Techninė specifikacija

Pasiūlymo forma

Procedūrų ataskaita

2022-06-13, 11.00 val.

2022-06-15/
Baigtas

Atviras konkursas  Presuotų šiaudų pirkimas

Pirkimo dokumentai

Skelbimas

Pasiūlymo forma  
Procedūtų ataskaita

2022-07-05, 11.00 val.

2022-06-29/   Baigtas

Atviras konkursas Mažai sieringo mazuto pirkimas

Skelbimas
Pirkimo dokumentai

Technine specifikacija
Pasiūlymo forma               Procedūrų ataskaita

2022-07-19, 11.00 val.

2022-07-01/ Baigtas

Atviras konkursas Dyzelinis krosnių kuras (žymėtas)

Skelbimas  

Pirkimo dokumentai

Procedūrų ataskaita

2022-07-25, 11.00 val.

2022-07-04/  Baigtas

Atviras konkursas Akmens anglis

Skelbimas  
Pirkimo dokumentai   
Techninė specifikacija         Procedūrų ataskaita

2022-07-28, 13.00 val.

2022-07-07/  Baigtas

Atviras konkursas Gamtinės dujos

Skelbimas
Pirkimo dokumentai          Procedūrų ataskaita

2022-07-28, 11.00 val.

2022-07-08/ Baigtas

Atviras konkursas Presuoti šiaudai

Skelbimas

Pirkimo dokumentai

Procedūrų ataskaita

2022-07-29, 10.00 val.

2022-08-30 / Baigtas

Atviras konkursas Dyzelinio krosnių kuro (žymėto) dėl Kėdainių RK pirkimas

Skelbimas

Pirkimo dokumentai

Pasiūlymo forma

Pirkimo dokumentų paaiškinimas

Sutarties projektas (word)

Pirkimo ataskaita

2022-09-20, 11.00 val.

2022-08-31 / Baigtas

Atviras konkursas Mažai sieringo mazuto pirkimas

Skelbimas

Pirkimo dokumentai

Techninė specifikacija

Pasiūlymo forma

Pirkimo ataskaita

2022-09-21, 11.00 val.

2022-09-12 / Baigtas

Atviras konkursas Akmens anglies pirkimas

Skelbimas

Pirkimo dokumentai

Techninė specifikacija

Pasiūlymo forma

Procedūrų ataskaita

2022-10-03, 13.00 val.

2022-09-12 / Baigtas

Atviras konkursas Durpių briketų pirkimas

Skelbimas

Pirkimo dokumentai

Techninė specifikacija

Pasiūlymo forma

Procedūrų ataskaita

2022-10-03, 14.00 val.

2022-09-14/
Baigtas

Atviras konkursas Malkinės medienos dėl Zarasų ŠTR Dusetų katilinės pirkimas

Skelbimas

Pirkimo dokumentai

Pasiūlymo forma  
Procedūrų ataskaita

2022-10-04, 13.00 val.

2022-09-15/
Baigtas

Atviras konkursas Dyzelinis krosnių kuras (žymėtas) dėl Kėdainių RK

Skelbimas  
Pirkimo dokumentai   
Techninė specifikacija 
Procedūrų ataskaita

2022-10-06, 11.00 val.

2022-09-16/
Baigtas

Atviras konkursas Dyzelinis krosnių kuras (žymėtas) dėl kilnojamos katilinės

Skelbimas   

Pirkimo dokumentai  
Techninė specifikacija 
Procedūrų ataskaita

2022-10-07, 11.00 val.

2022-09-19 / Baigtas

Neskelbiamos derybos Dyzelinis krosnių kuras (žymėtas) dėl Kėdainių RK

Procedūrų ataskaita

2022-09-19, 15.00 val.

2022-09-22 /

Baigtas

Atviras konkursas Gamtinių dujų pirkimas

Skelbimas

Pirkimo dokumentai

Pasiūlymo forma 
Pirkimo sąlygų paaiškinimas  
Pirkimo procedūrų ataskaita

2022-10-12, 10.00 val.
 2022-09-28 / Baigtas Atviras konkursas  Dyzelinis krosnių kuras (žymėtas) dėl Truskavos katilinės

Skelbimas

Pirkimo dokumentai

Procedūrų ataskaita

2022-10-17, 11.00 val.
2022-10-05 /
Baigtas
Atviras konkursas Dyzelinį krosnių kuras (žymėtas) dėl Mikoliškio katilinės

Skelbimas  
Pirkimo dokumentai  
Techninė specifikacija  
Pirkimo procedūrų ataskaita

2022-10-25,
11.00 val.
2022-10-11 / Baigtas Neskelbiamos derybos Dyzelinis krosnių kuras (žymėtas) dėl kilnojamos katilinės

Ataskaita

2022-10-12,

11.00 val.

 2022-10-21 / Baigtas Atviras konkursas Dyzelinis krosnių kuras (žymėtas) dėl Kėdainių RK

Skelbimas

Pirkimo dokumentai

Procedūrų ataskaita

2022-11-11, 11.00 val.
2022-11-10 /
Baigtas
Atviras konkursas Dyzelinį krosnių kuras (žymėtas) dėl Subačiaus katilinės

Skelbimas  
Pirkimo dokumentai   
Techninė specifikacija   
Pasiūlymo forma   
Pirkimo procedūrų ataskaita

 2022-11-30, 11.00 val.
2022-11-22 / Baigtas Atviras konkursas Mažai sieringo mazuto pirkimas

Skelbimas

Pirkimo dokumentai

Techninė specifikacija

Pirkimo ataskaita

2022-12-12,  11.00 val.

2022-12-08 / Baigtas Neskelbiamos derybos A1 klasės dyzelinio krosnių kuro (žymėto) dėl Subačiaus katilinės pirkimas

Pirkimo ataskaita

2022-12-12,

10.00 val.

2022-12-22 Atviras konkursas Dyzelinis krosnių kuro (žymėto) dėl Kėdainių RK pirkimas

Skelbimas

Pirkimo dokumentai

Techninė specifikacija

2023-01-16,

11.00 val.

2022-12-23 Atviras konkursas Mažai sieringo mazuto dėl Panevėžio elektrinės katilinės pirkimas

Skelbimas

Pirkimo dokumentai

Techninė specifikacija

2023-01-17,

11.00 val.Atnaujinta 2023-01-11 08:24:48