Korupcijos prevencija

 

AB „Panevėžio energija“ korupcijos prevencijos programa 

2023-2024 m. korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planas

Pranešimo apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą forma

Atmintinė, kurioje išdėstyta pranešimo apie asmeniui žinomo korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką tvarka

Tarnybinės komandiruotės, kai išlaidos komandiruotei viršija vienos minimalios mėnesinės algos dydį

Vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo administravimo tvarkos aprašas

Pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją, sąrašas

 

Bendrovės vadovų ir jų pavaduotojų, darbuotojų, dalyvaujančių viešųjų pirkimų procedūrose, viešųjų ir privačių interesų deklaracijas rasite čia.

 

Asmenų, atsakingų už korupcijos prevenciją bei kontrolę, kontaktiniai duomenys:
 

pareigos vardas, pavardė telefonas el.paštas
Technikos direktorius ROBERTAS KEREŽIS  +370 45 501 002 r.kerezis@pe.lt
SDIS viršininkas ARTŪRAS ŠVEDAS  +370 45 501 051 a.svedas@pe.lt
TsS teisininkas BARTAS JUODIKIS  +370 45 501 094 b.juodikis@pe.lt
PS vyresn. inspektorė GIDA BAGUŽIENĖ  +370 45 501 011 g.baguziene@pe.lt

Informaciją apie galimą bendrovės darbuotojų korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką galima pranešti tel. +370 45 501 002, elektroniniu paštu r.kerezis@pe.lt

Užtikrinamas visiškas konfidencialumas ir duomenų anonimiškumas. Atnaujinta 2024-01-02 10:52:04