Pareigybių sąrašas

 

Pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją, sąrašas

 

1. Valdybos narys

2. Audito komiteto prie stebėtojų tarybos narys

3. Generalinis direktorius

4. Finansų direktorius

5. Gamybos direktorius

6. Technikos direktorius

7. Viršininkas

8. Viršininko pavaduotojas

9. Kanceliarijos vadovas

10. Vyresnysis inspektorius

11. Vyriausias finansininkas

12. Teisininkas

13. Asmuo, laikinai skiriamas į aukščiau nurodytas pareigas, kai nėra paskirto nuolat šias pareigas einančio asmensAtnaujinta 2022-04-08 12:35:21