Pagrindimai dėl pasirinkimo pirkimus vykdyti ne per CPO

Atgal
Pirkimo pavadinimas CVP IS pirkimo Nr. Pagrindimas pirkti ne per CPO
Interneto ryšio ir duomenų perdavimo paslauga  511006 Pirkimo objekto viena iš dalių - interneto ryšio paslauga yra CPO kataloge, tačiau ši paslauga neužtikrina paslaugos pateikiamumo reikalavimo bendrovės techninės specifikacijos 2 lentelės 10 punkto. Bendrovės veikla tiesiogiai susijusi su atliekamomis funkcijomis, todėl reikalingi du išoriniai adresai pagal bendrovės techninės specifikacijos 2 lentelės 8 punktą. Bendrovė perka paslaugą, kuri apjungia duomenų perdavimo ir interneto ryšio paslaugas tarp skirtingų rajonų padalinių, kurių negalima nupirkti vienu pirkimo metu.
Viešojo fiksuoto telefono ryšio paslauga 548942 CPO kataloge siūlomos viešojo fiksuoto telefono ryšio paslaugos pirkimo apimtys nepilnai atitinka bendrovės poreikius. Bendrovės struktūra yra regioninė ir apima: Panevėžio, Kėdainių, Pasvalio, Kupiškio, Rokiškio, Zarasų miestuose esančius padalinius. Vienu pirkimu kompleksiškai perkama viešojo fiksuoto telefoninio ryšio paslauga susidedanti iš: analoginio telefoninio ryšio paslaugos (be vidinės infrastruktūros pakeitimo), virtualios IP žinybinės telefonų stoties paslaugos, klientų aptarnavimo telefonu su skambučių paskirstymu pagal unikalų algoritmą paslaugos, interaktyvaus atsakiklio paslaugos. 
Mobilaus ryšio paslauga - CPO kataloge siūlomos mobilaus ryšio GSM paslaugų pirkimo apimtys nepilnai atitinka bendrovės poreikius, t.y. nėra operatyvaus ryšio tarp bendrovės darbuotojų palaikymui trumpųjų numerių paslaugos, pokalbių įrašymo paslaugos, statinio išorinio IP adreso suteikimo paslaugos.


Atnaujinta 2022-04-25 10:10:01