Šilumos ir karšto vandens sąnaudos

Atgal

 

DUOMENYS APIE REGULIUOJAMOS ŠILUMOS GAMYBOS, PERDAVIMO, MAŽMENINIO APTARNAVIMO IR KARŠTO VANDENS TIEKIMO SĄNAUDAS UŽ 2022 METUS

                                                                                                                                                                                                                                                                 Audituota
Eil.Nr. Pavadinimas Mato vnt. Šilumos gamybos veikla Šilumos perdavimo veikla Mažmeninio aptarnavimo veikla Karšto vandens tiekimo veikla
1. Šiluma, patiekta į tinklą tūkst.MWh 641,624      
1.1. Pagaminta nuosavuose šaltiniuose tūkst.MWh 476,883      
1.2. Pirkta tūkst.MWh 164,741      
2. Parduota šiluma tūkst.MWh     547,582  
3. Visos sąnaudos: tūkst. Eur 37164,962 6364,130 337,897 2131,541
3.1. Viso kintamosios sąnaudos: tūkst. Eur 30677,689 1093,896 0 1967,898
3.1.1. Šilumos įsigijimo sąnaudos tūkst. Eur 6549,998  0 0 0
3.1.2. Kuro sąnaudos energijai gaminti * tūkst. Eur 22672,827 0 0 0
3.1.3. Elektros energijos techn. reikmėms įsigijimo sąnaudos tūkst. Eur 1226,635 1073,007 0 0
3.1.4. Vandens techn. reikmėms įsigijimo sąnaudos tūkst. Eur 116,545

 

20,889

 

0 1967,898
3.1.5. Kitos kintamos sąnaudos tūkst. Eur 111,684 0 0 0
3.1.6. Apyvartinių taršos leidimų įsigijimo sąnaudos tūkst. Eur 0 0 0 0
3.2. Visos pastovios sąnaudos: tūkst. Eur 6487,273 5270,234 337,897 163,643
3.2.1. Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos tūkst. Eur 1609,944 1603,94 1,29 0
3.2.2. Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos tūkst. Eur 676,378 340,869 1,769 0,384
3.2.3. Personalo sąnaudos tūkst. Eur 3814,815 2420,497 184,514 138,982
3.2.4. Mokesčių sąnaudos tūkst. Eur 160,655 819,296 0,257 0,062
3.2.5. Finansinės sąnaudos tūkst. Eur

6,722

5,522 0,354 0,171
3.2.6. Administracinės sąnaudos tūkst. Eur 65,777 58,989 3,305 1,584
3.2.7. Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos tūkst. Eur 3,657 3,207 144,32 21,471
3.2.8. Kitos paskirstomos sąnaudos tūkst. Eur 149,325 17,914 2,088 0,989

 

 * Biokuro sąnaudos šilumos gamybai

MWh

Eur / MWh

iš jų: medienos kilmės biokuras

362885,8

30,53

          malkinė mediena

3044,3

30,01

          šiaudai

6250,3

27,02

          medžio granulės

7138,1

57,52

    
 

Šilumos bazinės kainos sąnaudų suvestinė

Šilumos bazinės kainos dedamosios nustatytos 2020 m. spalio 1 d. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimu Nr. O3E-920 

 
Eil.nr. Pavadinimas
Mato vnt.
Šilumos gamybos verslo vienetas Šilumos perdavimo verslo vienetas Mažmeninio aptarnavimo verslo vienetas
1. Šiluma, patiekta į tinklą
tūkst.MWh
683,7  0,0  0,0
1.1. Šiluma, pagaminta nuosavuose šaltiniuose
tūkst.MWh
443,9    
1.2. Iš nepriklausomų šilumos gamintojų įsigyta šiluma
tūkst.MWh
239,8    
2. Šiluma savoms (administracinėms) reikmėms
tūkst.MWh
  2,3  
3. Šilumos nuostoliai tinkle
tūkst.MWh
  107,0  
4. Realizuotas šilumos kiekis
tūkst.MWh
574,4 574,4 574,4
5. Būtinos pajamos
tūkst.Eur
16732,0 5819,4 326,9
5.1. Kintamos sąnaudos
tūkst.Eur
9486,3 250,4 0,0
5.1.1. Šilumos įsigijimo sąnaudos
tūkst.Eur
3836,4    
5.1.2. Kuro sąnaudos energijai gamintii
tūkst.Eur
5034,4    
5.1.3. Elektros energijos technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos
tūkst.Eur
346,4 228,2  
5.1.4. Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos
tūkst.Eur
78,1 22,2  
5.1.5. Kitos kintamos sąnaudos
tūkst.Eur
191,0    
5.1.6. Apyvartinių taršos leidimų įsigijimo sąnaudos
tūkst.Eur
     
5.2. Pastoviosios sąnaudos
tūkst.Eur
6456,9 4293,5 310,6
5.2.1. Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos
tūkst.Eur
1314,9 1380,9 0,2
5.2.2. Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos
tūkst.Eur
654,0 218,7 1,9
5.2.3. Personalo sąnaudos
tūkst.Eur
4219,7 1838,4 148,6
5.2.4. Mokesčių sąnaudos
tūkst.Eur
140,4 828,2 0,2
5.2.5. Finansinės sąnaudos
tūkst.Eur
9,3 1,9 0,1
5.2.6. Administracinės sąnaudos
tūkst.Eur
72,0 16,6 0,9
5.2.7. Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos
tūkst.Eur
1,9 0,4 158,0
5.2.8. Kitos paskirstomos sąnaudos
tūkst.Eur
44,9 8,4 0,7
5.3. Investicijų grąža
tūkst.Eur
788,7 1275,4 16,3


Atnaujinta 2023-04-13 13:56:42