Šilumos ir karšto vandens sąnaudos

Atgal

 

DUOMENYS APIE REGULIUOJAMOS ŠILUMOS GAMYBOS, PERDAVIMO, MAŽMENINIO APTARNAVIMO IR KARŠTO VANDENS TIEKIMO SĄNAUDAS UŽ 2020 METUS

                                                                                                                                                                                                                                                                 Audituota
Eil.Nr. Pavadinimas Mato vnt. Šilumos gamybos veikla Šilumos perdavimo veikla Mažmeninio aptarnavimo veikla Karšto vandens tiekimo veikla
1. Šiluma, patiekta į tinklą tūkst.MWh 600,5      
1.1. Pagaminta nuosavuose šaltiniuose tūkst.MWh 377,0      
1.2. Pirkta tūkst.MWh 223,5      
2. Parduota šiluma tūkst.MWh     506,6  
3. Visos sąnaudos: tūkst. Eur 16402,854 5083,888 302,608 1869,785
3.1. Viso kintamosios sąnaudos: tūkst. Eur 10269,824 367,091 0 1814,211
3.1.1. Šilumos įsigijimo sąnaudos tūkst. Eur 4427,206  0 0 0
3.1.2. Kuro sąnaudos energijai gaminti * tūkst. Eur 5148,498 0 0 0
3.1.3. Elektros energijos techn. reikmėms įsigijimo sąnaudos tūkst. Eur 428,739 335,192 0 0
3.1.4. Vandens techn. reikmėms įsigijimo sąnaudos tūkst. Eur 75,875

 

31,899

 

0 1814,211
3.1.5. Kitos kintamos sąnaudos tūkst. Eur 189,506 0 0 0
3.1.6. Apyvartinių taršos leidimų įsigijimo sąnaudos tūkst. Eur 0 0 0 0
3.2. Visos pastovios sąnaudos: tūkst. Eur 6133,03 4716,797 302,608 55,574
3.2.1. Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos tūkst. Eur 1470,741 1335,346 0,995 0
3.2.2. Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos tūkst. Eur 715,009 465,442 2,845 0,417
3.2.3. Personalo sąnaudos tūkst. Eur 3721,02 2092,683 150,184 33,0
3.2.4. Mokesčių sąnaudos tūkst. Eur 135,177 767,023 0,216 0,019
3.2.5. Finansinės sąnaudos tūkst. Eur

6,089

4,701 0,308 0,056
3.2.6. Administracinės sąnaudos tūkst. Eur 62,519 53,987 2,958 0,517
3.2.7. Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos tūkst. Eur 2,908 2,371 143,83 21,301
3.2.8. Kitos paskirstomos sąnaudos tūkst. Eur 19,567 -4,756 1,272 0,264

 

 * Biokuro sąnaudos šilumos gamybai

tn.e.

Eur / tn.e.

iš jų: medienos kilmės biokuras

27749,9

125,39

          malkinė mediena

278,0

177,1

          šiaudai

483,9

212,31

          medžio granulės

516,7

314,35

    
 

Šilumos bazinės kainos sąnaudų suvestinė

Šilumos bazinės kainos dedamosios nustatytos 2020 m. spalio 1 d. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimu Nr. O3E-920 

 
Eil.nr. Pavadinimas
Mato vnt.
Šilumos gamybos verslo vienetas Šilumos perdavimo verslo vienetas Mažmeninio aptarnavimo verslo vienetas
1. Šiluma, patiekta į tinklą
tūkst.MWh
683,7  0,0  0,0
1.1. Šiluma, pagaminta nuosavuose šaltiniuose
tūkst.MWh
443,9    
1.2. Iš nepriklausomų šilumos gamintojų įsigyta šiluma
tūkst.MWh
239,8    
2. Šiluma savoms (administracinėms) reikmėms
tūkst.MWh
  2,3  
3. Šilumos nuostoliai tinkle
tūkst.MWh
  107,0  
4. Realizuotas šilumos kiekis
tūkst.MWh
574,4 574,4 574,4
5. Būtinos pajamos
tūkst.Eur
16732,0 5819,4 326,9
5.1. Kintamos sąnaudos
tūkst.Eur
9486,3 250,4 0,0
5.1.1. Šilumos įsigijimo sąnaudos
tūkst.Eur
3836,4    
5.1.2. Kuro sąnaudos energijai gamintii
tūkst.Eur
5034,4    
5.1.3. Elektros energijos technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos
tūkst.Eur
346,4 228,2  
5.1.4. Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos
tūkst.Eur
78,1 22,2  
5.1.5. Kitos kintamos sąnaudos
tūkst.Eur
191,0    
5.1.6. Apyvartinių taršos leidimų įsigijimo sąnaudos
tūkst.Eur
     
5.2. Pastoviosios sąnaudos
tūkst.Eur
6456,9 4293,5 310,6
5.2.1. Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos
tūkst.Eur
1314,9 1380,9 0,2
5.2.2. Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos
tūkst.Eur
654,0 218,7 1,9
5.2.3. Personalo sąnaudos
tūkst.Eur
4219,7 1838,4 148,6
5.2.4. Mokesčių sąnaudos
tūkst.Eur
140,4 828,2 0,2
5.2.5. Finansinės sąnaudos
tūkst.Eur
9,3 1,9 0,1
5.2.6. Administracinės sąnaudos
tūkst.Eur
72,0 16,6 0,9
5.2.7. Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos
tūkst.Eur
1,9 0,4 158,0
5.2.8. Kitos paskirstomos sąnaudos
tūkst.Eur
44,9 8,4 0,7
5.3. Investicijų grąža
tūkst.Eur
788,7 1275,4 16,3


Atnaujinta 2021-10-05 12:50:50