Šilumos ir karšto vandens sąnaudos

Atgal

 

DUOMENYS APIE REGULIUOJAMOS ŠILUMOS GAMYBOS, PERDAVIMO, MAŽMENINIO APTARNAVIMO IR KARŠTO VANDENS TIEKIMO SĄNAUDAS UŽ 2021 METUS

                                                                                                                                                                                                                                                                 Audituota
Eil.Nr. Pavadinimas Mato vnt. Šilumos gamybos veikla Šilumos perdavimo veikla Mažmeninio aptarnavimo veikla Karšto vandens tiekimo veikla
1. Šiluma, patiekta į tinklą tūkst.MWh 710,783      
1.1. Pagaminta nuosavuose šaltiniuose tūkst.MWh 474,696      
1.2. Pirkta tūkst.MWh 236,086      
2. Parduota šiluma tūkst.MWh     614,01  
3. Visos sąnaudos: tūkst. Eur 22483,359 5615,494 309,292 1944,447
3.1. Viso kintamosios sąnaudos: tūkst. Eur 16307,590 552,750 0 1831,945
3.1.1. Šilumos įsigijimo sąnaudos tūkst. Eur 5051,148  0 0 0
3.1.2. Kuro sąnaudos energijai gaminti * tūkst. Eur 10091,904 0 0 0
3.1.3. Elektros energijos techn. reikmėms įsigijimo sąnaudos tūkst. Eur 854,675 526,719 0 0
3.1.4. Vandens techn. reikmėms įsigijimo sąnaudos tūkst. Eur 98,607

 

26,031

 

0 1831,945
3.1.5. Kitos kintamos sąnaudos tūkst. Eur 211,256 0 0 0
3.1.6. Apyvartinių taršos leidimų įsigijimo sąnaudos tūkst. Eur 0 0 0 0
3.2. Visos pastovios sąnaudos: tūkst. Eur 6175,769 5062,744 309,292 112,502
3.2.1. Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos tūkst. Eur 1616,895 1559,493 1,603 0
3.2.2. Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos tūkst. Eur 575,991 380,755 2,449 1,099
3.2.3. Personalo sąnaudos tūkst. Eur 3719,898 2247,696 159,216 88,496
3.2.4. Mokesčių sąnaudos tūkst. Eur 150,371 787,151 0,240 0,042
3.2.5. Finansinės sąnaudos tūkst. Eur

6,723

5,522 0,339 0,122
3.2.6. Administracinės sąnaudos tūkst. Eur 62,122 56,975 3,028 1,055
3.2.7. Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos tūkst. Eur 3,370 2,918 140,205 20,870
3.2.8. Kitos paskirstomos sąnaudos tūkst. Eur 40,399 22,234 2,212 0,818

 

 * Biokuro sąnaudos šilumos gamybai

tn.e.

Eur / tn.e.

iš jų: medienos kilmės biokuras

31752

155,72

          malkinė mediena

308,2

175,85

          šiaudai

633,4

218,69

          medžio granulės

595,1

321,22

    
 

Šilumos bazinės kainos sąnaudų suvestinė

Šilumos bazinės kainos dedamosios nustatytos 2020 m. spalio 1 d. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimu Nr. O3E-920 

 
Eil.nr. Pavadinimas
Mato vnt.
Šilumos gamybos verslo vienetas Šilumos perdavimo verslo vienetas Mažmeninio aptarnavimo verslo vienetas
1. Šiluma, patiekta į tinklą
tūkst.MWh
683,7  0,0  0,0
1.1. Šiluma, pagaminta nuosavuose šaltiniuose
tūkst.MWh
443,9    
1.2. Iš nepriklausomų šilumos gamintojų įsigyta šiluma
tūkst.MWh
239,8    
2. Šiluma savoms (administracinėms) reikmėms
tūkst.MWh
  2,3  
3. Šilumos nuostoliai tinkle
tūkst.MWh
  107,0  
4. Realizuotas šilumos kiekis
tūkst.MWh
574,4 574,4 574,4
5. Būtinos pajamos
tūkst.Eur
16732,0 5819,4 326,9
5.1. Kintamos sąnaudos
tūkst.Eur
9486,3 250,4 0,0
5.1.1. Šilumos įsigijimo sąnaudos
tūkst.Eur
3836,4    
5.1.2. Kuro sąnaudos energijai gamintii
tūkst.Eur
5034,4    
5.1.3. Elektros energijos technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos
tūkst.Eur
346,4 228,2  
5.1.4. Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos
tūkst.Eur
78,1 22,2  
5.1.5. Kitos kintamos sąnaudos
tūkst.Eur
191,0    
5.1.6. Apyvartinių taršos leidimų įsigijimo sąnaudos
tūkst.Eur
     
5.2. Pastoviosios sąnaudos
tūkst.Eur
6456,9 4293,5 310,6
5.2.1. Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos
tūkst.Eur
1314,9 1380,9 0,2
5.2.2. Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos
tūkst.Eur
654,0 218,7 1,9
5.2.3. Personalo sąnaudos
tūkst.Eur
4219,7 1838,4 148,6
5.2.4. Mokesčių sąnaudos
tūkst.Eur
140,4 828,2 0,2
5.2.5. Finansinės sąnaudos
tūkst.Eur
9,3 1,9 0,1
5.2.6. Administracinės sąnaudos
tūkst.Eur
72,0 16,6 0,9
5.2.7. Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos
tūkst.Eur
1,9 0,4 158,0
5.2.8. Kitos paskirstomos sąnaudos
tūkst.Eur
44,9 8,4 0,7
5.3. Investicijų grąža
tūkst.Eur
788,7 1275,4 16,3


Atnaujinta 2022-04-27 11:15:08