Šilumos ir karšto vandens sąnaudos

Atgal

 

DUOMENYS APIE REGULIUOJAMOS ŠILUMOS GAMYBOS, PERDAVIMO, MAŽMENINIO APTARNAVIMO IR KARŠTO VANDENS TIEKIMO SĄNAUDAS UŽ 2023 METUS

                                                                                                                                                                                                                                                                 Audituota
Eil.Nr. Pavadinimas Mato vnt. Šilumos gamybos veikla Šilumos perdavimo veikla Mažmeninio aptarnavimo veikla Karšto vandens tiekimo veikla
1. Šiluma, patiekta į tinklą tūkst.MWh 608,897      
1.1. Pagaminta nuosavuose šaltiniuose tūkst.MWh 459,112      
1.2. Pirkta tūkst.MWh 149,785      
2. Parduota šiluma tūkst.MWh     516,739  
3. Visos sąnaudos: tūkst. Eur 32703,931 6282,061 361,950 2664,608
3.1. Viso kintamosios sąnaudos: tūkst. Eur 26129,106 600,662 0 2507,303
3.1.1. Šilumos įsigijimo sąnaudos tūkst. Eur 6378,150  0 0 0
3.1.2. Kuro sąnaudos energijai gaminti * tūkst. Eur 18909,716 0 0 0
3.1.3. Elektros energijos techn. reikmėms įsigijimo sąnaudos tūkst. Eur 596,113 565,509 0 0
3.1.4. Vandens techn. reikmėms įsigijimo sąnaudos tūkst. Eur 118,708

 

35,153

 

0 2507,303
3.1.5. Kitos kintamos sąnaudos tūkst. Eur 126,419 0 0 0
3.1.6. Apyvartinių taršos leidimų įsigijimo sąnaudos tūkst. Eur 0 0 0 0
3.2. Visos pastovios sąnaudos: tūkst. Eur 6574,825 5681,399 361,950 157,305
3.2.1. Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos tūkst. Eur 1341,534 1636,221 0,729 0
3.2.2. Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos tūkst. Eur 732,360 479,821 1,261 0,468
3.2.3. Personalo sąnaudos tūkst. Eur 4078,723 2550,004 214,066 132,988
3.2.4. Mokesčių sąnaudos tūkst. Eur 157,006 901,126 0,184 0,057
3.2.5. Finansinės sąnaudos tūkst. Eur

6,400

5,605 0,361 0,156
3.2.6. Administracinės sąnaudos tūkst. Eur 62,441 61,986 3,273 1,415
3.2.7. Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos tūkst. Eur 4,288 3,642 138,645 20,706
3.2.8. Kitos paskirstomos sąnaudos tūkst. Eur 192,073 42,994 3,431 1,515

 

 * Biokuro sąnaudos šilumos gamybai

MWh

Eur / MWh

iš jų: medienos kilmės biokuras

325511,8

31,03

          malkinė mediena

2588,7

57,57

          šiaudai

5703,6

40,27

          medžio granulės

7176,0

62,30

    
 

Šilumos bazinės kainos sąnaudų suvestinė

Šilumos bazinės kainos dedamosios nustatytos 2020 m. spalio 1 d. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimu Nr. O3E-920 

 
Eil.nr. Pavadinimas
Mato vnt.
Šilumos gamybos verslo vienetas Šilumos perdavimo verslo vienetas Mažmeninio aptarnavimo verslo vienetas
1. Šiluma, patiekta į tinklą
tūkst.MWh
683,7  0,0  0,0
1.1. Šiluma, pagaminta nuosavuose šaltiniuose
tūkst.MWh
443,9    
1.2. Iš nepriklausomų šilumos gamintojų įsigyta šiluma
tūkst.MWh
239,8    
2. Šiluma savoms (administracinėms) reikmėms
tūkst.MWh
  2,3  
3. Šilumos nuostoliai tinkle
tūkst.MWh
  107,0  
4. Realizuotas šilumos kiekis
tūkst.MWh
574,4 574,4 574,4
5. Būtinos pajamos
tūkst.Eur
16732,0 5819,4 326,9
5.1. Kintamos sąnaudos
tūkst.Eur
9486,3 250,4 0,0
5.1.1. Šilumos įsigijimo sąnaudos
tūkst.Eur
3836,4    
5.1.2. Kuro sąnaudos energijai gamintii
tūkst.Eur
5034,4    
5.1.3. Elektros energijos technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos
tūkst.Eur
346,4 228,2  
5.1.4. Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos
tūkst.Eur
78,1 22,2  
5.1.5. Kitos kintamos sąnaudos
tūkst.Eur
191,0    
5.1.6. Apyvartinių taršos leidimų įsigijimo sąnaudos
tūkst.Eur
     
5.2. Pastoviosios sąnaudos
tūkst.Eur
6456,9 4293,5 310,6
5.2.1. Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos
tūkst.Eur
1314,9 1380,9 0,2
5.2.2. Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos
tūkst.Eur
654,0 218,7 1,9
5.2.3. Personalo sąnaudos
tūkst.Eur
4219,7 1838,4 148,6
5.2.4. Mokesčių sąnaudos
tūkst.Eur
140,4 828,2 0,2
5.2.5. Finansinės sąnaudos
tūkst.Eur
9,3 1,9 0,1
5.2.6. Administracinės sąnaudos
tūkst.Eur
72,0 16,6 0,9
5.2.7. Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos
tūkst.Eur
1,9 0,4 158,0
5.2.8. Kitos paskirstomos sąnaudos
tūkst.Eur
44,9 8,4 0,7
5.3. Investicijų grąža
tūkst.Eur
788,7 1275,4 16,3


Atnaujinta 2024-04-25 15:07:51