Šilumos ir karšto vandens sąnaudos

Atgal

 

DUOMENYS APIE REGULIUOJAMOS ŠILUMOS GAMYBOS, PERDAVIMO, MAŽMENINIO APTARNAVIMO IR KARŠTO VANDENS TIEKIMO SĄNAUDAS UŽ 2018 METUS

                                                                                                                                                                                                                                                                 Audituota
Eil.Nr. Pavadinimas Mato vnt. Šilumos gamybos veikla Šilumos perdavimo veikla Mažmeninio aptarnavimo veikla Karšto vandens tiekimo veikla
1. Šiluma, patiekta į tinklą tūkst.MWh 684,200      
1.1. Pagaminta nuosavuose šaltiniuose tūkst.MWh 494,648      
1.2. Pirkta tūkst.MWh 189,552      
2. Parduota šiluma tūkst.MWh     574,870  
3. Visos sąnaudos: tūkst. Eur 23604,869 4159,424 319,681 1821,659
3.1. Viso kintamosios sąnaudos: tūkst. Eur 17381,959 456,081 0,493 1669,822
3.1.1. Šilumos įsigijimo sąnaudos tūkst. Eur 4398,550  1,506 0,116 0,652
3.1.2. Kuro sąnaudos energijai gaminti * tūkst. Eur 12466,291 134,495 0,365 2,084
3.1.3. Elektros energijos techn. reikmėms įsigijimo sąnaudos tūkst. Eur 285,452 289,593 0,007 0,048
3.1.4. Vandens techn. reikmėms įsigijimo sąnaudos tūkst. Eur 68,311 30,064 0,002 1667,013
3.1.5. Kitos kintamos sąnaudos tūkst. Eur 163,355 0,423 0,003 0,025
3.1.6. Apyvartinių taršos leidimų įsigijimo sąnaudos tūkst. Eur 0,000 0,000 0,000 0,000
3.2. Visos pastovios sąnaudos: tūkst. Eur 6222,910 3703,343 319,188 151,837
3.2.1. Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos tūkst. Eur 1379,509 1254,053 1,076 6,046
3.2.2. Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos tūkst. Eur 645,589 228,432 1,797 3,854
3.2.3. Personalo sąnaudos tūkst. Eur 3935,464 1613,441 150,824 105,724
3.2.4. Mokesčių sąnaudos tūkst. Eur 135,710 602,437 0,151 0,304
3.2.5. Finansinės sąnaudos tūkst. Eur

9,068

1,828 0,143 0,808
3.2.6. Administracinės sąnaudos tūkst. Eur 71,201 17,797 0,901 5,806
3.2.7. Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos tūkst. Eur 4,023 0,938 163,565 25,406
3.2.8. Kitos paskirstomos sąnaudos tūkst. Eur 42,346 -15,583 0,731 3,889

 

 * Biokuro sąnaudos šilumos gamybai

tn.e.

Eur / tn.e.

iš jų: medienos kilmės biokuras

30600,3

178,73

          malkinė mediena

517,3

187,13

          šiaudai

807,9

219,44

          medžio granulės

320,5

348,15

    
 

Bazinės šilumos kainos sąnaudų suvestinė

nustatyta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos
2012 m. rugsėjo 21d. nutarimu Nr. 3-264 

 
Eil.nr. Pavadinimas
Mato vnt.
Iš viso Gamyba Perdavimas Pardavimas
1. Šiluma, patiekta į tinklą
tūkst.MWh
752,9
752,9
   
1.1. Pagaminta šilumos savo šaltiniuose
tūkst.MWh
620
620
   
1.2. Pirkta šiluma
tūkst.MWh
132,9
132,9
   
2. Technologiniai perdavimo nuostoliai
tūkst.MWh
139
 
139
 
3. Šiluma savo reikmėms
tūkst.MWh
4
 
4
 
4. Šilumos pardavimas
tūkst.MWh
610
610
610
610
5. Kintamosios sąnaudos
tūkst.Lt
96082,9
94001,3
24160,2
0
5.1. Kuras technologijai
tūkst.Lt
81406,6
81406,6
   
5.2. Elektros energija technologijai
tūkst.Lt
3689,4
1717,7
1971,7
 
5.3. Vanduo technologijai
tūkst.Lt
482,4
372,5
109,9
 
5.4. Perkamos šilumos sąnaudos
tūkst.Lt
10504,5
10504,5
   
6. Perdavimo technologinių nuostolių sąnaudos
tūkst.Lt
x
 
21457,6
 
7. Savo reikmėms suvartotos šilumos sąnaudos
tūkst.Lt
x
 
621
 
8. Pastoviosios sąnaudos
tūkst.Lt
28096,4
15944,4
10889,1
1262,7
8.1. Materialinės ir joms prilygintos
tūkst.Lt
3115,3
1538,2
814,4
762,7
8.1.1. t.sk. remonto sąnaudos
tūkst.Lt
746,8
545,6
201,2
 
8.2. Nusidėvėjimas (amortizacija)
tūkst.Lt
9459,9
5312,3
4138,6
9,0
8.3. Darbo užmokesčio sąnaudos
tūkst.Lt
9806,1
6227,7
3204,7
373,7
8.4. Socialinio draudimo įmokos
tūkst.Lt
3061,5
1944,3
1000,5
116,7
8.5. Mokesčiai
tūkst.Lt
2028,1
306,6
1720,8
0,7
8.6. Palūkanos
tūkst.Lt
625,5
615,3
10,2
 
9. Veiklos sąnaudos:
tūkst.Lt
5537,5
3218,4
2188,2
131
9.1.  t.sk. Materialinės ir joms prilygintos
tūkst.Lt
1064,3
     
9.2. Nusidėvėjimas (amortizacija)
tūkst.Lt
509,1
     
9.3. Darbo užmokesčio sąnaudos
tūkst.Lt
3026,3
     
9.4. Socialinio draudimo įmokos
tūkst.Lt
937,8
     
10. Būtinosios sąnaudos iš viso:
tūkst.Lt
129716,7
113164,1
37237,5
1393,7


Atnaujinta 2019-09-27 13:21:53