Darbo užmokestis

AB "Panevėžio energija" darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis

 

2018 m. 

2019 m. II ketv.
Darbuotojų grupės

Darbuotojų skaičius

Vidutinis mėnesio
darbo užmokestis,
Eur

 

Darbuotojų skaičius
 

Vidutinis mėnesio darbo užmokestis,
Eur
Administracijos nariai 6 2678,25 6 3542,65
Vadovai (padalinių viršininkai ir jų pavaduotojai) 29 1537,56 29 2039,46
Specialistai 126 1025,78 122 1352,90
Jaunesnieji specialistai ir technikai 24 760,90 25 1031,12
Tarnautojai 7 757,98 7 1032,75
Darbininkai 289 797,05 248 1074,65

AB „Panevėžio energija“ stebėtojų tarybos nariams priskaičiuotas vidutinis atlygis už 2019 m. II ketvirtį - 915,68 Eur. Valdybos nariams atlygis nemokamas.

 Atnaujinta 2019-08-06 11:14:39