Darbo užmokestis

AB "Panevėžio energija" darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis

 

2018 m. 

2019 m. I ketv.
Darbuotojų grupės

Darbuotojų skaičius

Vidutinis mėnesio
darbo užmokestis,
Eur

 

Darbuotojų skaičius
 

Vidutinis mėnesio darbo užmokestis,
Eur
Administracijos nariai 6 2678,25 6 3625,41
Vadovai (padalinių viršininkai ir jų pavaduotojai) 29 1537,56 29 2058,85
Specialistai 126 1025,78 123 1337,58
Jaunesnieji specialistai ir technikai 24 760,90 25 1034,73
Tarnautojai 7 757,98 7 1051,79
Darbininkai 289 797,05 284 1046,84

AB „Panevėžio energija“ stebėtojų tarybos ir valdybos nariams darbo užmokestis nemokamas.

 Atnaujinta 2019-04-12 09:01:31