Darbo užmokestis

Darbo užmokestis

 

2021 m. 

2022 m. IV ketv.
Darbuotojų grupės

Darbuotojų skaičius

Priskaičiuotas vidutinis mėnesio
darbo užmokestis neatskaičius mokesčių,
Eur

 

Darbuotojų skaičius
 

Priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis neatskaičius mokesčių,
Eur
Administracijos nariai 6 3786,75 6 4789,61
Vadovai (padalinių viršininkai ir jų pavaduotojai) 27 2385,45 27 2938,82
Specialistai 116 1645,95 114 2093,51
Jaunesnieji specialistai ir technikai 26 1290,51 24 1647,69
Tarnautojai 4 1371,69 4 1754,20
Darbininkai 253 1313,00 230 1662,09

Stebėtojų tarybos nariams už 2022 m. IV ketvirtį priskaičiuotas vidutinis atlygis neatskaičius mokesčių - 1193,74 Eur.

Valdybos nariams už 2022 m. IV ketvirtį priskaičiuotas vidutinis atlygis neatskaičius mokesčių - 1266,09 Eur.

 Atnaujinta 2023-01-17 10:43:12