Darbo užmokestis

Darbo užmokestis

 

2018 m. 

2019 m. IV ketv.
Darbuotojų grupės

Darbuotojų skaičius

Priskaičiuotas vidutinis mėnesio
darbo užmokestis neatskaičius mokesčių,
Eur

 

Darbuotojų skaičius
 

Priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis neatskaičius mokesčių*,
Eur
Administracijos nariai 6 2678,25 6 3680,25
Vadovai (padalinių viršininkai ir jų pavaduotojai) 29 1537,56 27 2373,66
Specialistai 126 1025,78 121 1581,39
Jaunesnieji specialistai ir technikai 24 760,90 26 1268,28
Tarnautojai 7 757,98 4 1321,93
Darbininkai 289 797,05 264 1263,40

*Nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojo Valstybinio socialinio draudimo įstatymo pakeitimas, pagal kurį darbdavio įmokos buvo perkeltos į darbuotojų bruto darbo užmokestį, jį indeksuojant 1,289 koeficientu.

AB „Panevėžio energija“ stebėtojų tarybos nariams priskaičiuotas vidutinis atlygis už 2019 m. IV ketvirtį - 905,95 Eur. Valdybos nariams atlygis nemokamas.

 Atnaujinta 2020-01-16 10:07:47