Darbo užmokestis

Darbo užmokestis

 

2023 I ketv.

2023 m. II ketv.
Darbuotojų grupės

Darbuotojų skaičius

Priskaičiuotas vidutinis mėnesio
darbo užmokestis neatskaičius mokesčių,
Eur

 

Darbuotojų skaičius
 

Priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis neatskaičius mokesčių,
Eur
Administracijos nariai 6 4994,57 6 4932,76
Vadovai (padalinių viršininkai ir jų pavaduotojai) 27 2568,84 26 2645,92
Specialistai 113 1861,31 110 1966,07
Jaunesnieji specialistai ir technikai 26 1468,87 24 1544,43
Tarnautojai 4 1599,00 4 1618,31
Darbininkai 231 1478,67 210 1608,04

Nustatytas valdybos nario atlygis - 1/4 Bendrovės vadovo vidutinio darbo užmokesčio.

 Atnaujinta 2023-08-22 14:34:42