Darbo užmokestis

Darbo užmokestis

 

2021 m. 

2022 m. I ketv.
Darbuotojų grupės

Darbuotojų skaičius

Priskaičiuotas vidutinis mėnesio
darbo užmokestis neatskaičius mokesčių,
Eur

 

Darbuotojų skaičius
 

Priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis neatskaičius mokesčių,
Eur
Administracijos nariai 6 3786,75 6 3852,89
Vadovai (padalinių viršininkai ir jų pavaduotojai) 27 2385,45 28 2428,42
Specialistai 116 1645,95 113 1672,60
Jaunesnieji specialistai ir technikai 26 1290,51 25 1332,88
Tarnautojai 4 1371,69 4 1434,73
Darbininkai 253 1313,00 241 1346,52

Stebėtojų tarybos nariams už 2022 m. I ketvirtį priskaičiuotas vidutinis atlygis neatskaičius mokesčių - 955,68 Eur.

Valdybos nariams už 2022 m. I ketvirtį priskaičiuotas vidutinis atlygis neatskaičius mokesčių - 1013,60 Eur.

 Atnaujinta 2022-04-14 12:12:05