Karjera

 SIŪLOMAS DARBAS

 

Pareigos – katilų-turbinų operatorius.
Darbo pobūdis: katilinės įrenginių ir vamzdynų priežiūra, eksploatavimas. Katilų užkūrimas ir stabdymas.
Darbo laikas: taikoma suminė darbo laiko apskaita. Darbas pamainomis po 12 val. 1 pamaina nuo 7.00 val. iki 19 val., 2 pamaina nuo 19.00 val. iki 7.00 val.
Siūlomas darbo užmokestis 1350 Eur, už darbą naktį mokama papildomai.
Darbo vieta Panevėžio rajoninėje katilinėje Nr.1 Pušaloto g. 191, Panevėžyje.
Neterminuota darbo sutartis.

Pareigos – šaltkalvis.
Darbo pobūdis: Katilinės įrengimų, mechanizmų, šilumos tinklų remontas, priežiūra, montavimas.
Darbo laikas: nuo 7.15 val. iki 16.15 val., penktadienį iki 13.45 val.
Siūlomas darbo užmokestis 1180 Eur.
Darbo vieta Senamiesčio g. 113, Panevėžyje.
Neterminuota darbo sutartis.

Pareigos – elektromonteris.
Darbo pobūdis: Elektros įrenginių priežiūra, montavimas, skydų montavimas, elektros įrenginių vizualizavimo sistemų priežiūra, apsauginių priemonių bandymai.
Darbo laikas: nuo 7.15 val. iki 16.15 val., penktadienį iki 13.45 val.
Siūlomas darbo užmokestis 1350 Eur.
Darbo vieta Senamiesčio g. 113, Panevėžyje.
Neterminuota darbo sutartis.

 

Skambinti tel. 8 45 501 011 arba rašyti el. paštu g.baguziene@pe.lt

SKELBIAMA VIEŠA ATRANKA Į AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“ NEPRIKLAUSOMUS VALDYBOS NARIUS

Panevėžio miesto savivaldybės administracija inicijuoja 2 nepriklausomų valdybos narių atranką. Bendrovės adresas: Senamiesčio 113, Panevėžys, įmonės kodas:147248313

Bendrovės interneto svetainės adresas: https://www.pe.lt/

Bendrovės strateginis veiklos planas: https://www.pe.lt/bendroves-investiciju-planas;

Raštas dėl valstybės lūkesčių įmonei: https://www.pe.lt/lukesciu-rastas

Bendrovės struktūra nurodyta bendrovės interneto tinklapyje: https://www.pe.lt/struktura-ir-kontaktai;

Valdybą sudarys 4 nariai.

Valdybos kadencija: 4 metai (2023-2027 m.). Atlyginimas (bruto) 1300 Eur/mėn.

Atrankos tikslas – atrinkti tinkamiausius kandidatus į valdybos nepriklausomus narius.

Atrankos procedūrose dalyvauja nepriklausoma atrankos agentūra UAB „Noriu darbo“.

Kandidatų į savivaldybės valdomos bendrovės kolegialų priežiūros organą vykdoma vadovaujantis:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0bf2e080199b11e58569be21ff080a8c/asr

 

Kandidatai, pretenduojantys į Bendrovės valdybos nepriklausomus narius, turi atitikti nustatytus specialiuosius, bei bendruosius ir nepriklausomumo reikalavimus:

Bendrieji reikalavimai

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą; 
 • turi būti nesusijęs su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių einant kolegialaus organo nepriklausomo nario pareigas kiltų interesų konfliktas.
 • turi būti neatimta ar neapribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ar atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;
 • turi nebūti per pastaruosius 5 metus atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo;

Specialieji reikalavimai

 • ne mažesnė nei 5 metų vadovaujamo darbo patirtis energetikos, arba finansų, arba teisės, arba strateginio planavimo ir valdymo srityse;
 • nacionalinės ar regioninės energetikos sektoriaus veiklos išmanymas;
 • organizacijų vystymo ir (ar) organizacijos pokyčių įgyvendinimo patirtis (privalumas); 
 • geri anglų (arba vokiečių, arba prancūzų) kalbos įgūdžiai;
 • lyderystės, komandinio darbo ir bendradarbiavimo su suinteresuotomis šalimis gebėjimai;
 • patirtis bendrovių veiklos rizikų valdyme (privalumas);
 • regioninės energetikos infrastruktūros sektoriaus veiklos reguliavimo principų išmanymas (privalumas); 
 • didelių investicinių projektų (ne mažesnių nei 5 mln. eurų) vertinimo ir įgyvendinimo patirtis (privalumas).
 • darbo kolegialiuose valdymo ar priežiūros organuose patirtis (privalumas);

Nepriklausomumo reikalavimai nustatyti Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 23(1) straipsnio 7 dalyje.

 

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatai

 • Kandidato paraiška dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija;
 • Gyvenimo aprašymas (CV);
 • Kandidato motyvacinis laiškas atrankos komisijai;
 • Kandidato tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
 • Atrankos komisijos prašymu gali būti prašoma pateikti papildomus dokumentus, patvirtinančius atitiktį nurodytiems bendriesiems, specialiesiems ir nepriklausomumo bei kitiems teisės aktų nustatytiems reikalavimams.

Kandidatai dokumentus turi pateikti iki 2022 m. gruodžio 1 d.

Galimi kandidatavimo dokumentų pateikimo būdai:

 • Paštu (registruotu laišku ar per kurjerių tarnybą) K. Donelaičio g. 62-203, LT-44248, Kaunas. Pateikiamos dokumentų kopijos, o dokumentų originalus gali būti prašoma pateikti, jei kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju;
 • Elektroniniu paštu, pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu kaunas@personalogrupe.lt .

Kontaktiniai asmenys

 • Panevėžio miesto savivaldybės kontaktinis asmuo: Daina Pilkauskienė, Miesto plėtros skyriaus vyr. specialistė, 845 501 330, daina.pilkauskiene@panevezys.lt
 • UAB „Noriu darbo“ kontaktinis asmuo: Rasa Geštautė, Projektų vadovė, 8 662 26455, rasa@personalogrupe.lt

 

PRIEDAS.

Kandidato paraiška dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija čia.Atnaujinta 2022-10-27 09:33:48