Eksploatavimo darbai

Informacija

Paslaugų tarnyba

(8 45) 501 064

Klientų aptarnavimo tarnyba

(8 45) 501 050


Darbai

Darbų pavadinimas
 Pastato šilumos punkto atjungimas iš kameros
 Pastato šilumos punkto pajungimas iš kameros
 Pastato šilumos punkto atjungimas ir pajungimas iš kameros
 Išplėstinio indo pripildymas 50-250 litrų talpos pripildymas oru
 Servopavaros keitimas
 Šildymo ar karšto vandens reguliuojančio vožtuvo keitimas
 Slėgio perkričio reguliatoriaus keitimas
 Garų atjungimas iš kameros
 Garų pajungimas iš kameros
 Garų atjungimas - pajungimas iš kameros

 Purvarinkio valymas, plovimas ds 50 - ds100

 Šildymo sistemos stovo derinimo darbai 
 Manometrų demontavimas, patikra, sumontavimas
 Manometrinių ventilių keitimas
 Automatizuoto šilumos punkto darbo režimo nustatymas 
 Sklendžių riebokšlio primušimas
 Šilumos mazgo  (karšto vandentiekio sistemos) atjungimas-pajungimas
 Šilumos mazgo  (šildymo sistemos) atjungimas-pajungimas
 Šilumos mazgo  (šildymo ir karšto vandentiekio sistemos) atjungimas-pajungimas
 Šildymo ir karšto vandentiekio sistemos atjungimas-pajungimas (aklėmis)
 Automatizuoto šilumos mazgo   karšto vandentiekio sistemos atjungimas-pajungimas
 Automatizuoto šilumos mazgo   šildymo sistemos atjungimas-pajungimas
 Automatizuoto šilumos mazgo šildymo ir karšto vandentiekio sistemos atjungimas-pajungimas
 Filtro valymas  ds15 - ds 65
 Šildymo sistemos išdrenavimas, pripildymas atjungiant šldymo apskaitą
 Karšto vandens sistemos derinimo darbai
Termometrų gilzių keitimas 
 Armatūros numeravimas
 Karšto vandens temperatūros reguliatoriaus darbingumo nustatymas
 Parengties šildymo sezonui akto pildymas
 Cirkuliacinio siurblio keitimas  a) movinio
                                                          b) flanšinio  
  Vamzdynų izoliavimas               a)  iki 32 mm
                                                          b) virš 32 mm
 Šilumokaičio demontavimas - sumontavimas, kai srieginės jungtys iki 25 mm
 Šilumokaičio demontavimas - sumontavimas, kai srieginės jungtys 32 mm
 Šilumokaičio demontavimas - sumontavimas, kai srieginės jungtys  iki 50 mm
 Šilumokaičio demontavimas - sumontavimas, kai srieginės jungtys  80 mm
 Šilumokaičio demontavimas - sumontavimas, kai flanšinės jungtys
 Manometro pakeitimas
 Termometro pakeitimas
 Drenavimo ventilių aklinimas ds15 - ds 50

 

Konsultavimas darbo režimų klausimais

Šilumos punkto darbo režimo klausimais
Šildymo sistemos darbo režimų klausimais
Karšto vandentiekio sistemos darbo režimo klausimais


Atnaujinta 2021-08-26 10:38:19