Maksimalūs tarifai Panevėžio mieste

Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų, eksploatuojamų AB „Panevėžio energija“, 
priežiūros maksimalūs tarifai Panevėžio mieste

 

Šildymo ir karšto vandens sistemos elementų pavadinimas EUR/ m2 (be PVM) EUR/ m2 (su PVM)
1. Šilumos punktas, kuris priklauso pastato bendraturčiams:    
  1.1. priklausomo jungimo šildymo sistemos ir karšto vandens ruošimo automatizuotas šilumos mazgas 0,021 0,0254
2. Šildymo sistema:    
  2.1. vienvamzdė ar dvivamzdė 0,019 0,0230
3. Karšto vandens tiekimo sistema:    
  3.1. uždara ar atvira karšto vandens tiekimo sistema su vandens cikrkuliacija (virtuvės ir vonios stovai bendri) 0,010 0,0121
Viso maksimalus tarifas 0,050 0,0605
     
1. Šilumos punktas, kuris priklauso pastato bendraturčiams:    
  1.1.priklausomo jungimo elevatorinis šilumos mazgas su atvira karšto vandens tiekimo sistema  0,023 0,0278
2. Šildymo sistema:    
  2.1. vienvamzdė ar dvivamzdė 0,019 0,0230
3. Karšto vandens tiekimo sistema:    
  3.1. uždara ar atvira karšto vandens tiekimo sistema su vandens cirkuliacija (virtuvės ir vonios stovai bendri) 0,010 0,0121
Viso maksimalus tarifas 0,052 0,0629
     
1. Šilumos punktas, kuris priklauso pastato bendraturčiams:    
  1.1. priklausomo jungimo šildymo sistemos ir karšto vandens ruošimo automatizuotas šilumos mazgas 0,021 0,0254
2. Šildymo sistema:    
  2.1. vienvamzdė ar dvivamzdė su šilumos dalikliais  0,020 0,0242
3. Karšto vandens tiekimo sistema    
  3.1. uždara ar atvira karšto vandens tiekimo sistema su vandens cirkuliacija (virtuvės ir vonios stovai bendri) 0,010 0,0121
Viso maksimalus tarifas 0,051 0,0617
     
1. Šilumos punktas, kuris priklauso pastato bendraturčiams:    
 1.1. priklausomo jungimo šildymo sistemos ir karšto vandens ruošimo automatizuotas šilumos mazgas 0,021 0,0254
2. Šildymo sistema:    
  2.1. vienvamzdė ar dvivamzdė 0,019 0,0230
3.1. Karšto vandens tiekimo sistema:    
  3.1. uždara ar atvira karšto vandens tiekimo sistema su vandens cirkuliacija (virtuvės ir vonios stovai atskiri) 0,012 0,0145
Viso maksimalus tarifas 0,052 0,0629


Atnaujinta 2019-03-08 09:39:38