Maksimalūs tarifai Zarasų rajone

Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų, eksploatuojamų AB „Panevėžio energija“, 
priežiūros maksimalūs tarifai Zarasų rajone

 

Šildymo ir karšto vandens sistemos elementų pavadinimas EUR/ m2
(be PVM)
EUR/ m2
(su PVM)
1. Šilumos punktas:    
1.1. priklausomo jungimo šildymo sistemos ir karšto vandens ruošimo automatizuoto šilumos mazgo priežiūra (eksploatavimas) 0,02 0,0242
2. Šildymo ir karšto vandens sistema:    
2.1. daugiabučio gyvenamojo namo (iki 1000 m2 bendro gyvenamojo ploto) šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūra (eksploatavimas)
0,02 0,0242
Viso maksimalus tarifas 0,04 0,0484
     
1. Šilumos punktas:    
1.1. priklausomo jungimo šildymo sistemos ir karšto vandens ruošimo automatizuoto šilumos mazgo priežiūra (eksplotavimas) 0,02 0,0242
2. Šildymo ir karšto vandens sistema:    
2.1. daugiabučio gyvenamojo namo (nuo 1001 m2 ir daugiau bendro gyvenamojo ploto) šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūra (eksploatavimas)
0,02 0,0242
Viso maksimalus tarifas 0,04 0,0484
     
1. Šilumos punktas:    
1.1. priklausomo jungimo šilumos mazgo ir karšto vandens įvado iš grupinių šilumokaičių priežiūra (eksploatavimas) 0,012 0,0145
2. Šildymo ir karšto vandens sistema:    
2.1. daugiabučio gyvenamojo namo šildymo (be karšto vandens sistemos) sistemos priežiūra (eksploatavimas) 0,019 0,0230
Viso maksimalus tarifas 0,031 0,0375


Atnaujinta 2019-03-08 09:40:27