Maksimalūs tarifai Panevėžio rajone

Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų, eksploatuojamų AB „Panevėžio energija“, 
priežiūros maksimalūs tarifai Panevėžio rajone

 

Šildymo ir karšto vandens sistemos elementų pavadinimas EUR/ m2  (be PVM) EUR/ m2  (su PVM)
1. Šilumos punktas    
  1.1. priklausoma jungimo šildymo sistema be karšto vandens šildytuvo 0,03 0,0363
2. Šildymo sistema:    
  2.1. vienvamzdė ar dvivamzdė be balansavimo stovuose, be individualaus reguliavimo ir apskaitos 0,03 0,0363
3. Karšto vandens tiekimo sistema:    
  3.1. cirkuliacija virtuvėje ir vonioje yra, vonių šildytuvai yra arba nėra 0,01 0,0121
Viso maksimalus tarifas 0,07 0,0847


Atnaujinta 2019-03-08 09:39:53