Šilumos suvartojimas

Atgal

Namo informacija

Objekto numeris Miestas Gatvė Namo numeris Aukštų skaičius DL Karšto vandens tiekimo sistema Namo statybos metai Renovuotas Gyventojų patalpų skaičius, vnt. Gyventojų patalpų plotas, m2 Viso pastato patalpų skaičius, vnt. Viso pastato patalpų plotas, m2 Šilumos paskirstymo metodas

Grafikas


Namo suvartojimas

Atsiskaitymo laikotarpis metai, mėn. Lauko oro temperatūra °C Šiluma viso, MWh Šiluma šildymui gyventojų, MWh Šiluma cirkuliacijai gyventojų, MWh Šiluma geriamojo vandens pašildymui (įvade), MWh Šiluma karštam vandeniui (parduodamam), MWh Geriamas vanduo karštam vandeniui, m3 Karštas vanduo pardavimui, m3 Nepaskirstyto karšto vandens šiluma, MWh Vidutinis mokestis už cirkuliaciją, kWh/bt. Vidutinis mokestis už cirkuliaciją, Eur/bt. Vidutinis moekstis už šildymą, kWh/m2 Vidutinis mokestis už šildymą, Eur/m2 Šilumos skaitiklio rodmenų fiksavimo data


Atnaujinta 2023-08-22 09:26:50