Prašymas dėl el. sąskaitos

Plačiau

Klientų aptarnavimas
tel. (8 45) 501 050

Plačiau

Prašymas dėl el. sąskaitos

Plačiau

Klientų aptarnavimas
tel. (8 45) 501 050

Plačiau

Klientų aptarnavimas 
tel. (8 45) 501 050

Plačiau

Prašymas dėl el. sąskaitos

Plačiau

Prašymas dėl el. sąskaitos

Plačiau

Klientų aptarnavimas
tel. (8 45) 501 050

Plačiau

Naujienos

2021 04 09
AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“ akcininkų dėmesiui
AB „Panevėžio energija“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas 2021 m. balandžio 23 d. 10 val.
2021 04 06
AB „Panevėžio energija": aplinkos oro taršos prevencija
Kovo mėnesio pradžioje Panevėžyje buvo nustatytas padidėjęs oro užterštumas kietosiomis dalelėmis. Aplinkos apsaugos departamento specialistams atlikus tyrimą nustatyta, kad Panevėžio RK-1 šilumos gamybos įrenginiai dirbo be sutrikimų ir išlaikydami režiminius darbo parametrus – neviršydami...
2021 04 06
Dūmų valymo filtrai švaresniam aplinkos orui
AB „Panevėžio energija“ skirta iki 157,5 tūkst. eurų  paramos Kėdainių r. Akademijos katilinės išmetamų dūmų valymo filtrams įrengti. Ši parama – tai galimybė prisidėti prie oro taršos mažinimo ir pasiruošti įgyvendinti europinės direktyvos, apribojančios tam...
2021 04 01
Dėmesio!
Šiuo metu AB „Panevėžio energija“ bendrovės patalpose klientai laikinai neaptarnaujami. Prašome kreiptis telefonu, elektroniniu paštu arba prisijungti prie Klientų savitarnos portalo.
Visos naujienos


Naudinga informacija

Socialinės paramos šeimai informacinė sistema (toliau – SPIS) – informacinė sistema, veikianti pagal bendradarbiavimo sutartis tarp Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – SADM) ir visų šalies savivaldybių. SPIS paskirtis – vienodai registruoti ir kaupti informaciją apie savivaldybėse teikiamą socialinę paramą, analizuoti šią informaciją pagal savivaldybes, paramos rūšis bei paramos gavėjus, taip pat užkirsti kelią paramos gavimui keliose savivaldybėse vienu metu (http://spis.lt).

Energetikos ABC - tai viena iš priemonių, skirtų įgyvendinti Komisijos Energetikos bei geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų vartotojų švietimo ugdymo 2016–2018 metų programą, kurios tikslas yra gerinti energetikos bei geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų vartotojų švietimą, didinti šiose srityse dirbančių vartotojų asociacijų vaidmenį ( energetikosabc.lt).