2017 metų naujienų archyvas

AB „Panevėžio energija“ ES parama šilumos tinklų rekonstrukcijoms

2017 01 06

AB „Panevėžio energija“ su VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra pasirašė 8 sutartis dėl europinio finansavimo šilumos tinklų rekonstrukcijoms. Bendra ES paramos vertė sieks iki 10 mln. eurų.

Pagal pasirašytas sutartis planuojama rekonstruoti Kėdainių, Panevėžio, Rokiškio miestų, Pasvalio, Zarasų ir Kupiškio rajonų šilumos tinklus. Bendra aštuonių projektų vertė sudarys apie 20 mln. eurų.

Daugiau nei prieš tris dešimtmečius tiesti šilumos tinklai bus pakeisti naujais. AB „Panevėžio energija“ rekonstruos daugiau nei trisdešimt trijų kilometrų ilgio vamzdynus atskiruose šilumos tinklų ruožuose. Seni vamzdynai bus pakeisti naujais - pramoniniu būdu izoliuotais, su nuotėkio kontrolės sistema, kuri leis diagnozuoti drėgmės išplitimo vietą, nustatyti tikslią žemės kasimo ir remonto vietą.        

Investicijos į trasų atnaujinimą padidins centralizuoto šilumos tiekimo sistemos patikimumą ir efektyvumą, leis sutaupyti ne tik šilumos tinklų remonto išlaidas, kuro sąnaudas, bet ir mažins aplinkos taršą bei šilumos kainą vartotojams. Atliktos šilumos tinklų rekonstrukcijos sumažins šilumos perdavimo nuostolius tinkluose ir leis sutaupyti apie 13,5 tūkst. MWh šilumos per metus. Tokio šilumos kiekio pakaktų vieneriems metams Pasvalio miesto gyvenamųjų namų šildymo ir gyventojų karšto vandens poreikiams patenkinti.

AB „Panevėžio energija“ investiciniai projektai bus vykdomi 2017-2018 metais.

Parama aštuoniems  projektams vykdyti skirta pagal LR energetikos ministro 2016 m. lapkričio 29 d. įsakymą Nr. 1-315 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.2-LVPA-K-102 priemonę „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“.

 AB „Panevėžio energija“ investicijų plane numatyta ir daugiau projektų, kuriems įgyvendinti bus prašoma Europos Sąjungos finansavimo paramos. Plečiant biokuro panaudojimą šilumos gamybai, numatytas Panevėžio RK-1 katilinės rekonstravimas. Planuojama statyti biokuru kūrenamą 8 MW galios garo katilą ir 1,8 MW galios kondensacinį ekonomaizerį. 2017 m. planuojama statyti dar vieną biokuru kūrenamą 8 MW vandens šildymo katilą ir 1,8 MW kondensacinį ekonomaizerį Panevėžio elektrinės katilinėje.

Šiais metais AB „Panevėžio energija“ vykdo investicinį projektą, kuriam jau skirta 200 tūkst. eurų parama iš Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšų. Jau balandį planuojama  Panevėžio RK-1 katilinėje prie esamo biokuru kūrenamo katilo įrengti 3 MW šilumos galios degimo produktų kondensacinį ekonomaizerį, kuris leis naudingai panaudoti išeinančių dūmų temperatūrą iš kūrenamo katilo ir padidinti biokuru  pagamintos šilumos kiekį Panevėžio miesto katilinėje.

 

Daiva Paulauskienė
AB „Panevėžio energija“
Atstovė spaudaiAtnaujinta 2017-04-10 08:48:57