2017 metų naujienų archyvas

Šaltesnis gruodis nulėmė mokesčių dydį už šilumą

2017 01 11

Sulaukus sąskaitų už šildymą, gyventojai ima lyginti mokesčius už šilumą su praėjusių mėnesių ar metų mokėtais dydžiais. Įdomu sužinoti kokia buvo šilumos kaina, kaip keitėsi  lauko oro temperatūra, koks buvo suvartotas šilumos kiekis. Kiekvieną mėnesį mokesčiai už šilumą suskaičiuojami suvartotą šilumos kiekį (kWh) padauginus iš  šilumos kainos (ct/kWh). Šilumos kaina visiems gyventojams yra vienoda, o mokėjimų skirtumus už šildymą atskiruose pastatuose daugiausia lemia skirtingas šilumos suvartojimas.

Nuo 2012 metų AB „Panevėžio energija“ vidutinė metinė šilumos kaina sumažėjo 21 procentu. Šilumos kainos mažėjimui įtakos turėjo atpigęs kuras, „AB „Panevėžio energija“ investicijos į visų eksploatuojamų rajonų šilumos ūkius. Per pastaruosius metus buvo baigtos rekonstruoti Rokiškio, Zarasų, Panevėžio katilinės – didėjo biokuro naudojimas šilumos gamybai.  2016 m. biokuras šilumos gamybai šilumos šaltiniuose sudarė apie 60 procentų. Gamtines dujas, mazutą pakeitęs triskart pigesnis biokuras leido sumažinti šilumos kainą ir nuo šių metų sausio mėnesio šiluma kainuoja 5,18 ct/kWh be PVM (5,65 ct/kWh be PVM).

Šilumos suvartojimo ypatumai

2016 m. gruodžio mėnesį galiojusi šilumos kaina gyventojams – 5,65 ct/kWh su 9 proc. PVM buvo 4,1 proc. mažesnė nei tą patį mėnesį prieš metus. Panevėžyje vidutinė oro temperatūra gruodį siekė 0,8 laipsnio šilumos, prieš metus buvo šilčiau – 2,1 laipsnio šilumos. Nors 2016 m. gruodį šilumos kaina buvo mažesnė, tačiau šilumos buvo suvartota apie 16 proc. daugiau dėl vėsesnių orų ir gyventojai už šildymą sulauks apie 13 proc. didesnių mokesčių nei 2015 m. gruodį. 

2016 m. gruodžio mėnesį Panevėžyje būsto vienam kvadratiniam metrui šildyti vidutiniškai suvartota 14 kWh šilumos ir mokestis už patalpų šildymą vidutiniškai sudaro 0,79 Eur/m2. 50 kv. metrų buto šildymas gyventojams vidutiniškai kainuos 40 Eur.

Mažiausiai už šilumą mokės naujos statybos ar visiškai renovuotų namų gyventojai. Kvadratinio metro ploto buto šildymui  vidutiniškai suvartota 9,45 kWh ir kainuos apie 0,53 Eur. Tokiu atveju 50 kv. metrų ploto buto šildymas kainuos apie 27 Eur.

Daugumos namų, kuriuose yra įrengti automatizuoti šilumos punktai su galimybe automatiškai reguliuoti šildymo ir karšto vandens temperatūrą, gyventojams šildymas vidutiniškai kainuos 0,84 Eur/m2. Didesnių sąskaitų sulauks daugiabučių namų su nemodernizuotais šilumos punktais gyventojai. Nerenovuotuose namuose, kurių butuose kvadratinio metro ploto šildymui suvartota apie 15,83 kWh, gyventojai vidutiniškai mokės 0,89 Eur/m2.

Didžiausi mokėjimai už vieno kvadratinio metro šildymą sudarys 1,93 Eur, o mažiausi - 0,31 Eur.

 

Daiva Paulauskienė
AB „Panevėžio energija“
atstovė spaudai Atnaujinta 2017-04-10 08:53:34