2017 metų naujienų archyvas

Šildymo sezonas dar nesibaigia

2017 04 06
Šildymo sezono pabaigą, atsižvelgdama į faktines lauko oro temperatūras, nustato savivaldybės institucija. Šildymo sezono pabaiga skelbiama, kai vidutinė lauko oro  temperatūra tris paras iš eilės yra aukštesnė už +10 °C.
 
Savivaldybės institucijos patvirtintuose sąrašuose numatytų įstaigų pastatų (vaikų darželių, lopšelių, mokymosi įstaigų, ligoninių ir pan.) šildymo sezono pabaiga nustatoma savivaldybės institucijos sprendimu.
 
Šilumos vartotojai, įskaitant ir daugiabučius gyvenamuosius namus, turi teisę patys nuspręsti dėl savo pastatų šildymo pabaigos, nepažeidžiant teisės aktuose nustatytų higienos normų. Šildymo sezono laikotarpiu butai ir kitos patalpos daugiabučiame name privalo būti šildomi, užtikrinant minimalią patalpų temperatūrą +18 C.
 
Šilumos ūkio įstatymas numato, kad šildymo sezoną galima baigti pirma laiko gavus daugiau kaip pusės bendrijos narių, neįsiskolinusių už šilumos energiją, pritarimą ir butuose būtų palaikoma  higienos normomis nustatyta temperatūra.
 
Jeigu šilumos vartotojai, išskyrus savivaldybės institucijos nustatytas įstaigas, nusprendė baigti savo pastatų šildymą kitu laiku, negu savivaldybės institucijos nustatyta šildymo sezono pabaiga, jie apie savo sprendimą praneša šilumos tiekėjui, o šis ne vėliau kaip per 2 darbo dienas duoda leidimą pastato savininkui arba šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojui sprendimą įgyvendinti.

Paskelbta šildymo sezono pabaiga 

2016 m. šildymo sezono pabaiga Panevėžyje buvo paskelbta balandžio 11 d., tačiau po kelių dienų  šildymas buvo atnaujintas ir galutinai šildymo sezonas užbaigtas gegužės 3d.

2015 m. - balandžio 28 d.

2014 m. - balandžio 22 d.

2013 m. - balandžio 18 d.

2012 m. - balandžio 16 d.

2011 m. - balandžio 19 d.

2010 m. - balandžio 13 d.

 Atnaujinta 2017-04-06 14:26:35