2017 metų naujienų archyvas

Keičiasi šilumos ir karšto vandens laikino sustabdymo terminai

2017 05 04
Ruošiantis 2017–2018 m. šildymo sezonui, siekiant užtikrinti vartotojams nepertraukiamą šilumos tiekimą ir išvengti avarijų šildymo sezono metu, AB „Panevėžio energija“ kiekvienais metais, pasibaigus šildymo sezonui, atlieka šilumos tinklų remonto ir hidraulinių bandymų darbus. Nuo 2017 m. gegužės mėn. 8 d. 00 val. iki gegužės mėn. 11 d. 18 val. buvo numatyta laikinai sustabdyti šilumos ir karšto vandens tiekimą rytinei miesto daliai. Dėl užsitęsusio šildymo sezono, dalies miesto šilumos tinklų bandymų ir profilaktinio remonto darbai minėtomis datomis nebus atliekami. Darbai perkeliami į vėlesnius laikotarpius, apie kuriuos bus pranešta atskirai.
 
Atliekant minėtus šilumos tinklų remonto darbus ir laikinai sustabdant šilumos ir karšto vandens tiekimą, esant galimybei, šilumos ir karšto vandens tiekimas gali būti atnaujintas anksčiau nustatyto laiko. Norint išvengti karšto vandens nutekėjimų butuose, prašome gyventojų skelbimuose ar kitoje informacijoje nurodytais šilumos tinklų remonto terminais laikyti karšto vandens čiaupus butuose patikimai uždarytus. Jei minėtais laikotarpiais butuose ar kitose patalpose  būtų atliekami šildymo ar karšto vandens tiekimo sistemos remonto ar profilaktiniai darbai, vartotojai apie tai turėtų pranešti pastato šildymo ir karšto vandentiekio sistemą eksploatuojančiai organizacijai arba asmeniui, atsakingam už to namo šilumos ūkį.
                  
Atsiprašome už laikinus nepatogumus.


Atnaujinta 2017-05-04 15:07:43