2017 metų naujienų archyvas

Senus šilumos vamzdynus pakeis naujais

2017 06 27
AB „Panevėžio energija“ investuoja į šilumos tiekimo tinklus, siekdama  padidinti šilumos tiekimo efektyvumą bei patikimumą vartotojams. Kad šilumos tiekimo tinklai nesukeltų grėsmės šildymo sezono metu, seni vamzdynai atnaujinami, keičiant juos šiuolaikiškais izoliuotais vamzdžiais.
 
AB „Panevėžio energija“ jau pradėjo vykdyti projektą, kurio metu bus rekonstruota apie 4,4 km įvairių skersmenų šilumos tiekimo vamzdynų Kupiškyje, Subačiuje ir Noriūnuose. Projekto įgyvendinimo pabaiga 2018 metai.
 
2016 metų pabaigoje AB „Panevėžio energija“ su Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) pasirašė Projekto „Kupiškio šilumos tinklų rajono šilumos tinklų rekonstravimas“ finansinės paramos sutartį. Pagal ją šilumos tiekimo vamzdynams atnaujinti skirta  iki 50 proc. projekto vertės ES parama. Parama skirta pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.2-LVPA-K-102 priemonę „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“. Bendra projekto vertė sudaro 1,27 mln. Eur.  Kitą projekto vertės dalį finansuoja  AB „Panevėžio energija“.
 
Projektas „Kupiškio šilumos tinklų rajono šilumos tinklų rekonstravimas“ susideda iš keturių dalių. Darbus atskirose miesto šilumos tinklų atkarpose vykdo rangovai - UAB „Energijos servisas“ ir UAB  „Šiaulių dujotiekio statyba“. Pastaroji šilumos vamzdynus atnaujina Noriūnuose. Šiluma  naujais 1,1 km ilgio vamzdynais vartotojams bus tiekiama ateinantį šildymo sezoną.
 
Keliais etapais netrukus darbai prasidės ir Kupiškio mieste. Daugiau nei 30 metų eksploatuoti seni vamzdynai Stoties, Gedimino, P. Mažylio, K. Šimonio, L. Stuokos-Gucevičiaus, Žekonio, Vytauto, Vilniaus gatvių zonų atkarpose bus išmontuoti ir pakeisti naujais, šiuolaikiškais, poliuretano izoliacija dengtais vamzdynais, kurie ne tik sumažins šilumos praradimus, bet ir padidins šilumos tiekimo patikimumą, o tai reiškia, kad bus išvengta netikėtų avarijų. 2018 metais suplanuoti ir šilumos tinklų rekonstravimo darbai Subačiuje.  
 
Numatoma, kad šilumos nuostoliai rekonstruotose šilumos tiekimo tinklų atkarpose sumažės iki 2090 MWh per metus, o tai sudaro šilumos kiekį, kurį  per vieną šildymo sezono  mėnesį  patalpoms šildyti sunaudojo 110 Kupiškio daugiabučių namų gyventojai (apie 2400 butų).
 
Projektas vykdomas siekiant užtikrinti Kupiškio miesto centralizuotos šilumos vartotojams saugų energijos tiekimą kuo mažesnėmis sąnaudomis ir mažesne aplinkos tarša. Projekto metu rekonstruoti šilumos tiekimo tinklai atitiks visus nustatytus šilumos perdavimo įrangai keliamus reikalavimus.


Atnaujinta 2017-07-12 09:48:46